0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa sprzedaży - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa sprzedaży, zwana także umową kupna sprzedaży, jest umową wzajemną i zobowiązującą. Zawierając tę umowę, sprzedawca przenosi własność rzeczy na kupującego i wydaje mu tę rzecz. Z kolei nabywca zobowiązuje się do uiszczenia należności według ceny sprzedaży oraz odebrania rzeczy.

Zazwyczaj umowa sprzedaży nie wymaga szczególnej formy, najczęściej jest ona pisemna.

Umowa sprzedaży - obowiązkowe elementy

Do obowiązkowych elementów poprawnie sporządzonej umowy sprzedaży należą:

  • data i miejsce zawarcia umowy;

  • strony umowy - mogą nimi być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną. Strony te trzeba opisać prezycyjnie, aby możliwa była ich identyfikacja. W przypadku osób fizycznych, umowa sprzedaży powinna zawierać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, nr dowodu tożsamości, ewentualnie PESEL. W przypadku przedsiębiorców konieczna jest nazwa firmy, adres siedziby, NIP oraz określenie osoby reprezentującej stronę;

  • przedmiot sprzedaży - mogą nim być tylko dopuszczone do obiegu towary - czyli rzeczy, energia, prawa majątkowe oraz zespoły rzeczy i praw. Przedmiot umowy sprzedaży powinien być szczegółowo określony i opisany, by jego identyfikacja nie budziła żadnych wątpliwości. Na przykład przy sprzedaży auta nie wystarczy informacja, że chodzi o samochód osobowy - trzeba wpisać markę, rodzaj, datę produkcji, pojemność silnika, kolor, a także jego indywidualne numery;

  • cena sprzedaży - sprzedaż jest odpłatna, dlatego w umowie sprzedaży trzeba zawrzeć cenę sprzedaży wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Brak ceny w umowie sprzedaży oznacza potraktowanie jej jako umowy darowizny, a jeśli pojawi się ekwiwalent inny niż pieniężny, kwalifikuje się taki dokument jako umowę zamiany. Należność może być uregulowana w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej;

  • podpisy obu stron.

Umowa sprzedaży - elementy fakultatywne

Dodatkowo umowa sprzedaży może zawierać następujące elementy:

  • informacje o zaliczkach czy zadatkach,

  • miejsce przekazania rzeczy,

  • termin odbioru rzeczy,

  • sposób dostawy. 

Do pobrania:

Wzór umowy sprzedaży.pdf
Wzór umowy sprzedaży.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów