0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najczęściej czytane

Artykuły:

Roczna składka zdrowotna - zasady wyliczania

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej mogą wyjść nadpłaty lub niedopłaty. Czy roczna składka zdrowotna pomniejszana jest o wpłaty dokonywane w ciągu roku? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat rocznych rozliczeń składki zdrowotnej!

14 marca 2023

Darowizna od rodziców - czy jest zwolniona z podatku?

Darowizna otrzymana od najbliższych członków rodziny podlega pod zwolnienie z podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dowiedz się, jakie obowiązki formalne wobec urzędu skarbowego rodzi otrzymana darowizna od rodziców.

2 maja 2023

Jak wygląda wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca?

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorcy, który jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zależy od osiągniętych przychodów. Czy wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca jest skomplikowane? Przekonaj się!

17 lutego 2023

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2023 r. - darmowy wzór z omówieniem

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski należy przekazać pracodawcy. Jakie najważniejsze informacje należy w nim zawrzeć? Ile wynosi urlop macierzyński? Poznaj odpowiedź na ten temat i pobierz wzór takiego dokumentu w dwóch formatach: PDF i DOCX!

17 stycznia 2023

Okres wypowiedzenia - ustalenie jego daty początkowej i końcowej

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest szczegółowo wyznaczony w przepisach prawa pracy. Poprawne ustalenie daty upływu okresu wypowiedzenia ma duże znaczenie. Przeczytaj, od czego zależy jego długość i jak ustalić dzień jego rozpoczęcia i zakończenia!

19 maja 2023

Urlop z powodu siły wyższej w nowym Kodeksie pracy

Już od kwietnia 2023 r, wejdą w życie kolejne zmiany w Kodeksie pracy. Jedną ze zmian jest urlop z powodu siły wyższej. Kto i w jakich sytuacjach będzie mógł korzystać z tego zwolnienia od pracy? Przeczytaj i dowiedz się!

17 kwietnia 2023

Umowa zlecenie w 2023 r. jako częsta forma zatrudnienia - podstawowe informacje

Umowa zlecenie - jakie elementy powinna zawierać? Jakie składki są naliczane z tytułu tego typu umów? Czy pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy? Ile wynosi stawka godzinowa na umowie zlecenie? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

13 marca 2023

Składka zdrowotna osób prowadzących działalność w 2023 r.

Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jest kluczowe, aby mieć dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. Nowe przepisy diametralnie się zmieniają, a wraz z tym sposób jak powinna być obliczona składka zdrowotna. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

6 lutego 2023

Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe w 2023 r.?

Każdemu pracownikowi za okres niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Przez jaki okres i według jakich zasad wyliczane jest wynagrodzenie za czas choroby? Przeczytaj artykuł i przekonaj się jak wygląda ta kwestia!

21 lutego 2023

Przepisy przejściowe dotyczące urlopu rodzicielskiego 2023

Nowe przepisy Kodeksu pracy związane są z wdrożeniem unijnych dyrektyw. Przepisy przejściowe dotyczące urlopu rodzicielskiego nie są oczywiste. Co się zmieniło? Jak wyglądają przepisy przejściowe dotyczące urlopu rodzicielskiego? Przeczytaj ten artykuł!

24 kwietnia 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów