0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżone składki ZUS dla nowych firm - co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rejestracja jednoosobowej działalności w Polsce przebiega bardzo sprawnie, na dopełnienie formalności wystarczy jeden dzień. Co więcej, możemy ją założyć, korzystając z profilu zaufanego, dzięki czemu nie musimy nawet wychodzić z domu. Czy obniżone składki ZUS dla nowych firm są dostępne dla każdego przedsiębiorcy? Jakie aspekty wziąć pod uwagę, aby zarejestrowanie działalności było dla nas możliwie jak najbardziej opłacalne? Odpowiadamy!

Rejestracji działalności najkorzystniej dokonać drugiego dnia miesiąca 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z aktualnymi przepisami, nowi przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 pełnych miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy, liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to tzw. ulga na start.

Sześć pełnych miesięcy oznacza, że przedsiębiorca decydujący się na założenie działalności 1. dnia miesiąca, powinien liczyć 6 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym zarejestrowana została działalność gospodarcza. Osoba rejestrująca firmę w każdym innym dniu miesiąca liczy 6 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została założona firma. Wynika to z tego, że pierwszy miesiąc jest niepełny, zatem poza nim przedsiębiorcy przysługuje jeszcze 6 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych ulgi na start. W praktyce oznacza to, że założenie firmy 1. dnia miesiąca daje nam 6 miesięcy preferencji, a 2. dnia miesiąca i każdego kolejnego – 7 miesięcy (w tym jeden niepełny).

Najkorzystniej jest zatem wybrać 2. dzień miesiąca jako dzień rejestracji działalności, ponieważ w czasie ulgi na start przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczania jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, a ta jest niepodzielna. Oznacza to, że niezależnie od tego, którego dnia miesiąca zostanie założona firma, właściciel zobowiązany jest zapłacić pełną składkę zdrowotną.

Obniżone składki ZUS dla nowych firm a ulga na start w praktyce

Przykład 1.

Pan Adrian zarejestrował działalność gospodarczą 15 września 2023 roku i chce skorzystać z ulgi na start. W jaki sposób powinien liczyć 6 miesięcy obowiązywania preferencji?

Ulga na start przysługuje przez pierwszych 6 pełnych miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy. Z uwagi na to, że pan Adrian rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca, nie powinien wliczać września 2023 roku do okresu trwania ulgi na start. 6 miesięcy powinno być liczone dopiero od października 2023 roku, a zatem preferencja przysługuje w okresie od września 2023 roku do marca 2023 roku włącznie.

Obniżone składki ZUS dla nowych firm - kiedy możliwe jest skorzystanie z ulgi na start?

Aby skorzystać z ulgi na start, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Art. 18 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców:
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Preferencyjny ZUS po zakończeniu okresu obowiązywania ulgi na start

Po zakończeniu ulgi na start przedsiębiorca może opłacać mały ZUS przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe, licząc od miesiąca, w którym zakończyła się ulga.

Wysokość składek preferencyjnych zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia, ponieważ podstawę składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. 

Wynagrodzenie minimalne wzrośnie od 2024 roku i wyniesie 4 242 zł w okresie od stycznia do czerwca  oraz 4 300 zł w okresie od lipca do grudnia.

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2023 wynosi w pierwszej połowie roku 3 490 zł, a w drugiej 3 600 zł, wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm, również będzie się różniła w trakcie roku.

Preferencyjny ZUS to obniżone składki społeczne, wynoszące w 2023 roku:

W okresie styczeń-czerwiec 2023 r.:

  • 331,26 zł – wliczając dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe;
  • 305,61  zł – bez uwzględniania składki chorobowej.

W okresie lipiec-grudzień 2023 r.:

  • 341,71 zł – wliczając dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe;
  • 315,26  zł – bez uwzględniania składki chorobowej.

Mały ZUS mogą stosować przedsiębiorcy spełniający następujące warunki:

  • przez ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzili pozarolniczej działalności,
  • w ramach działalności nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – dotyczy to pracodawcy, u którego przedsiębiorca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założył firmę lub w roku poprzednim. 

Wysokość składki zdrowotnej od 2022 r. jest ustalana na nowych zasadach i jest zależna od sposobu opodatkowania, więcej na ten temat można znaleźć w artykule: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku

Mały ZUS plus

Po zakończeniu okresu, w którym przysługuje ulga na start i preferencja, przedsiębiorca może skorzystać z Małego ZUSu plus. Głównym jej założeniem jest osiągnięcie przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym przychodów nieprzekraczających kwoty 120 000 zł. Ci, którzy spełnią m.in. ten warunek, w nowym roku kalendarzowym będą mieli możliwość opłacać składki od indywidualnie określonej podstawy, której bazą jest osiągnięty przez przedsiębiorcę dochód. O tym kto może skorzystać z ulgi i na czym dokładni polega można przeczytać: Mały ZUS i mały ZUS plus

Co po zakończeniu ulg?

Po zakończeniu ulg przedsiębiorca  zobowiązany jest do rejestracji do dużego ZUS-u. Duży ZUS zobowiązani są opłacać wszyscy przedsiębiorcy niespełniający warunków do zastosowania żadnej z wyżej opisanych preferencji ani małego ZUS-u dla małych firm oraz osoby, dla których minął okres korzystania z ulgi na start, preferencyjnego ZUS-u czy małego ZUS-u dla małych firm.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla przedsiębiorców podlegających pod duży ZUS wynoszą:

  • 1 418,48 zł – wliczając dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe;
  • 1 316,54 zł – bez uwzględniania składki chorobowej.

Przejście na duży ZUS oznacza konieczność odprowadzania składki na Fundusz Pracy. Przy uldze na start i małym ZUS-ie przedsiębiorcy są zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ składka na FP jest opłacana, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiąca również podstawę wymiaru składki na Fundusz Pracy, jest równa co najmniej obowiązującej w danym roku płacy minimalnej. Podstawę wymiaru składek przy ZUS-ie preferencyjnym stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a przy uldze na start przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek społecznych.

Podsumowując przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą korzysta z ulg w opłacaniu składek społecznych. Aby jednak skorzystać z obniżonych składek ZUS należy jednak spełnić określone warunki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów