Poradnik Przedsiębiorcy

Obniżone składki ZUS dla nowych firm - co warto wiedzieć?

Rejestracja jednoosobowej działalności w Polsce przebiega bardzo sprawnie, na dopełnienie formalności wystarczy jeden dzień. Co więcej, możemy ją założyć, korzystając z profilu zaufanego, dzięki czemu nie musimy nawet wychodzić z domu. Czy obniżone składki ZUS dla nowych firm są dostępne dla każdego przedsiębiorcy? Jakie aspekty wziąć pod uwagę, aby zarejestrowanie działalności było dla nas możliwie jak najbardziej opłacalne? Odpowiadamy!

Rejestracji działalności najkorzystniej dokonać drugiego dnia miesiąca 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z aktualnymi przepisami, nowi przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 pełnych miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy, liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to tzw. ulga na start.

Sześć pełnych miesięcy oznacza, że przedsiębiorca decydujący się na założenie działalności 1. dnia miesiąca, powinien liczyć 6 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym zarejestrowana została działalność gospodarcza. Osoba rejestrująca firmę w każdym innym dniu miesiąca liczy 6 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została założona firma. Wynika to z tego, że pierwszy miesiąc jest niepełny, zatem poza nim przedsiębiorcy przysługuje jeszcze 6 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych ulgi na start. W praktyce oznacza to, że założenie firmy 1. dnia miesiąca daje nam 6 miesięcy preferencji, a 2. dnia miesiąca i każdego kolejnego – 7 miesięcy (w tym jeden niepełny).

Najkorzystniej jest zatem wybrać 2. dzień miesiąca jako dzień rejestracji działalności, ponieważ w czasie ulgi na start przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczania jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, a ta jest niepodzielna. Oznacza to, że niezależnie od tego, którego dnia miesiąca zostanie założona firma, właściciel zobowiązany jest zapłacić pełną składkę zdrowotną (składka zdrowotna na 2020 rok będzie znana pod koniec stycznia tego też roku).

Obniżone składki ZUS dla nowych firm a ulga na start w praktyce

Przykład 1.

Pan Adrian zarejestrował działalność gospodarczą 15 listopada 2020 roku i chce skorzystać z ulgi na start. W jaki sposób powinien liczyć 6 miesięcy obowiązywania preferencji?

Ulga na start przysługuje przez pierwszych 6 pełnych miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy. Z uwagi na to, że pan Adrian rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca, nie powinien wliczać listopada 2020 roku do okresu trwania ulgi na start. 6 miesięcy powinno być liczone dopiero od grudnia 2020 roku, a zatem preferencja przysługuje w okresie od listopada 2020 roku do maja 2021 roku włącznie.

Obniżone składki ZUS dla nowych firm - kiedy możliwe jest skorzystanie z ulgi na start?

Aby skorzystać z ulgi na start, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Art. 18 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców:
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Preferencyjny ZUS po zakończeniu okresu obowiązywania ulgi na start

Po zakończeniu ulgi na start przedsiębiorca może opłacać mały ZUS przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe, licząc od miesiąca, w którym zakończyła się ulga.

Preferencyjny ZUS to obniżone składki społeczne, wynoszące w 2021 roku:

  • 265,78 zł zł – wliczając dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe;
  • 245,20 zł – bez uwzględniania składki chorobowej.

Wysokość składki zdrowotnej za rok 2021 wynosi 381,81 zł.

Mały ZUS mogą stosować przedsiębiorcy spełniający następujące warunki:

  • przez ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzili pozarolniczej działalności,
  • w ramach działalności nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – dotyczy to pracodawcy, u którego przedsiębiorca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założył firmę lub w roku poprzednim. 

Co to jest duży ZUS i kiedy trzeba się do niego zarejestrować?

Po zakończeniu okresu, w którym przysługuje ulga na start i mały ZUS, przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji do dużego ZUS-u. Duży ZUS zobowiązani są opłacać wszyscy przedsiębiorcy niespełniający warunków do zastosowania żadnej z wyżej opisanych preferencji ani małego ZUS-u dla małych firm oraz osoby, dla których minął okres korzystania z ulgi na start, preferencyjnego ZUS-u czy małego ZUS-u dla małych firm.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla przedsiębiorców podlegających pod duży ZUS wynoszą:

  • 1075,68 zł – wliczając dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe;
  • 998,37 zł – bez uwzględniania składki chorobowej.

Przejście na duży ZUS oznacza konieczność odprowadzania składki na Fundusz Pracy. Przy uldze na start i małym ZUS-ie przedsiębiorcy są zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ składka na FP jest opłacana, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiąca również podstawę wymiaru składki na Fundusz Pracy, jest równa co najmniej obowiązującej w danym roku płacy minimalnej.Podstawę wymiaru składek przy ZUS-ie preferencyjnym stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a przy uldze na start przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek społecznych.

Podsumowując przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą przez 24 miesiące płacić obniżone składki ZUS dla nowych firm. Aby jednak skorzystać z preferencyjnych składek ZUS należy jednak spełnić określone warunki.