Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Praca na etacie nie wyklucza prowadzenia działalności

Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby przedsiębiorca mógł łączyć pracę na etacie z prowadzeniem własnej działalności. Polskie przepisy nie wykluczają takiej możliwości. Są jednak określone warunki, jakich należy przestrzegać, aby nie narazić się na konflikty z pracodawcą lub, co gorsze, z urzędem ochrony konkurencji i konsumentów czy urzędem skarbowym. Kiedy praca na etacie może być łączona z prowadzeniem działalności? Wyjaśniamy.

Uwaga na umowę o pracę!

W umowie o pracę mogła bowiem zostać zawarta klauzula o zakazie konkurencji. Wówczas, w sytuacji, gdy działalność miałaby mieć podobny charakter do tej wykonywanej w ramach pracy na etat, pracownik-przedsiębiorca mógłby zostać pozwany o nieuczciwą konkurencję za tzw. “podebranie” klienta. W takim przypadku najmniej dotkliwą karą, byłoby otrzymanie wypowiedzenia. Jednak na tym się zwykle nie kończy - w grę wchodzą bowiem dodatkowo wysokie kary finansowe nałożone na nieuczciwego pracownika.

Kary mogą zostać również nałożone na tych, którzy nie mają w umowach żadnych postanowień odnoszących się do uczciwej konkurencji, powołując się na przepisy ogólne dotyczące konkurujących na rynku działalności.

Praca na etacie i działalność - brak możliwości opodatkowania podatkiem liniowym

Łączenie pracy na etat z prowadzoną działalnością o pokrywającym się charakterze działań ogranicza możliwość opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym. Wynika to z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią, że osiągnięcie jakiegokolwiek przychodu ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy powoduje utratę możliwości opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym.

Niższe składki ZUS z działalności

Pracując na etacie i podejmując dodatkowo prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany z tytułu działalności opłacać jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pod warunkiem, że z pracy na etat otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe niż 1 850 zł - minimalne wynagrodzenie w 2016 roku (od 2017 roku minimalne wynagrodzenie wzrasta do 2 000 zł brutto).

Praca na etacie i prowadzenie działalności nie wykluczają się. Należy jedynie pamiętać o rozdzieleniu pracy wykonywanej w ramach własnej działalności i tę wykonywaną w ramach zadań wynikających ze stosunku pracy. Dotyczy to nie tylko różnego rodzaju działań, ale także czasu pracy, jaki należałoby jednoznacznie rozdzielić w związku z pracą etatową a prowadzoną działalnością gospodarczą.