0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca na etacie nie wyklucza prowadzenia działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przedsiębiorca mógł łączyć pracę na etacie z prowadzeniem własnej działalności. Polskie przepisy nie wykluczają takiej możliwości. Są jednak określone warunki, jakich należy przestrzegać, aby nie narazić się na konflikty z pracodawcą lub, co gorsze, z urzędem ochrony konkurencji i konsumentów czy urzędem skarbowym. Kiedy praca na etacie może być łączona z prowadzeniem działalności? Wyjaśniamy.

Uwaga na zapisy w umowie o pracę

Co do zasady, w umowie o pracę mogą zostać zapisy oraz klauzule o zakazie konkurencji. Wówczas, w sytuacji, gdy działalność miałaby mieć podobny charakter do tej wykonywanej w ramach pracy na etat, pracownik-przedsiębiorca mógłby zostać pozwany o nieuczciwą konkurencję za tzw. “podebranie” klienta. W takim przypadku najmniej dotkliwą karą, byłoby otrzymanie wypowiedzenia. Jednak na tym się zwykle nie kończy - w grę wchodzą bowiem dodatkowo wysokie kary finansowe nałożone na nieuczciwego pracownika.

Kary mogą zostać również nałożone na tych, którzy nie mają w umowach żadnych postanowień odnoszących się do uczciwej konkurencji, powołując się na przepisy ogólne dotyczące konkurujących na rynku działalności.

Praca na etacie i działalność - brak możliwości opodatkowania podatkiem liniowym

Łączenie pracy na etat z prowadzoną działalnością o pokrywającym się charakterze działań ogranicza możliwość opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym. Wynika to z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią, że osiągnięcie jakiegokolwiek przychodu ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy powoduje utratę możliwości opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym.

Niższe składki ZUS z działalności

Pracując na etaciei podejmując się dodatkowo prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobowiązany z tytułu działalności opłacać jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pod warunkiem, że z pracy na etat otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe od płacy minimalnej.

Minimalna krajowa w 2023 roku wynosi:

  • 3 490 zł brutto od stycznia do czerwca,
  • 3 600 zł brutto od lipca do grudnia.

Niższe składki na wFirmie

System wFirma ułatwia generowania deklaracje z niższymi składkami wystarczy w schemacie składek należy wybrać opcję: Tylko zdrowotne, a jeśli przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek, wybiera opcję "Tylko zdrowotne - 2 letni preferencyjny ZUS", zaś w sytuacji gdy korzysta ze składek od dochodu "Tylko zdrowotne - mały ZUS plus". Dzięki temu zostanie naliczona na DRA jedynie składka zdrowotna. O czym więcej: Praca na etacie i działalność gospodarcza

Praca na etacie nie wyklucza prowadzenia działalności na wFirmie

Praca na etacie i prowadzenie działalności nie wykluczają się. Należy jedynie pamiętać o rozdzieleniu pracy wykonywanej w ramach własnej działalności i tę wykonywaną w ramach zadań wynikających ze stosunku pracy. Dotyczy to nie tylko różnego rodzaju działań, ale także czasu, jaki należałoby jednoznacznie rozdzielić w związku z pracą etatową a prowadzoną działalnością gospodarczą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów