0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Unia Europejska udziela wsparcia finansowego i dotacji na realizację różnego rodzaju projektów z wielu sektorów gospodarki. Na dofinansowanie z UE mogą liczyć także przedsiębiorcy. Co roku unijne środki trafiają do ponad 200 000 przedsiębiorstw. Sprawdź, kiedy możliwe jest dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE!

Główne rodzaje dofinansowania ze środków UE

Dotacje - przyznawane na realizację konkretnych projektów. Aby ubiegać się o tego typu dofinansowanie, należy w odpowiednim terminie złożyć odpowiedź na wydawane przez komisje europejską zaproszenie do składania wniosków.

W wielu przypadkach ewentualny wkład finansowy UE zależny jest od tego, czy beneficjent zapewnia współfinansowanie.

Zamówienia publiczne - udzielane w drodze zaproszeń do składania ofert. Dotyczą wielu obszarów m.in. badań, pomocy technicznej i szkoleń, doradztwa, organizacji konferencji, sprzętu informatycznego. Celem zamówień publicznych jest zakup towarów, usług lub robót budowlanych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji i programów UE.

Wśród innych możliwych rodzajów finansowania wymienić można pożyczki, gwarancje oraz nagrody.

Dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE - dla kogo?

Wymagania, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o dotacje, ogłaszane są wraz z zaproszeniem do składania wniosków.

Ze wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej w formie kredytów, gwarancji, finansowania kapitałowego itp. mogą natomiast skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa czy sektor działalności, w którym firma funkcjonuje.

Decyzję o przyznaniu przedsiębiorcy funduszy ze środków unijnych podejmuje lokalna instytucja finansowa (bank, inwestor kapitałowy, towarzystwo gwarancyjne). Lokalne instytucje finansowe ustalają również szczegóły dotyczące warunków finansowania takie jak: kwota, okres kredytowania, oprocentowanie, opłaty.

Wszystkie ustalone warunki umieszcza się w umowie o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE zawieranej między instytucją finansową a beneficjentem.

Do pobrania:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu.pdf
Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów