0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Protokół zwrotu towaru - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Protokół zwrotu towaru - charakterystyka

Od 2013 roku przepisy regulujące sposoby dokumentowania zwrotu towarów, z zewidencjonowaną na kasie fiskalnej sprzedażą, uległy zmianom. Ustalono, jak szczegółowo powinna wyglądać dokumentacja takiego zwrotu. W związku z tym ewidencja w przypadku zwrotów towarów powinna mieć następujące elementy:

 • datę sprzedaży,

 • nazwę towaru (bądź usługi), ewentualnie także opis rozwijający tę nazwę - tak, aby możliwa była ich jednoznaczna identyfikacja,

 • wskazany termin na dokonanie zwrotu towaru lub ważności jego reklamacji,

 • wartość brutto towaru, który podlega zwrotowi lub wartość brutto towaru (bądź usługi) stanowiącego przedmiot reklamacji. Powinno się zwierać także wartość podatku należnego - jeżeli zwrotu dotyczy całej kwoty z tytułu sprzedaży,

 • dokument, który stanowi potwierdzenie sprzedaży,

 • protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji, zawierający podpis sprzedawcy oraz nabywcy.

Protokół zwrotu towaru stanowi obligatoryjny obowiązek. Należy go bezwzględnie sporządzić w przypadku dokonania zwrotu produktu, gdy następstwem jest zwrot należności (całości lub tylko części).

Protokół zwrotu towaru - elementy

W protokole konieczne jest zawarcie podpisów - sprzedawcy i nabywcy. Zgodnie z przyjętymi praktykami, powinny się tam także znaleźć:

 • numer danego protokołu,

 • dane dotyczące stron transakcji,

 • nazwa towaru,

 • numer paragonu, dokumentującego zakup zwracanego towaru,

 • informacja dotycząca przyczyny zwrotu,

 • adnotacja, czy towar został przyjęty przez sprzedawcę.

Nie wskazano ścisłych wymagań co do formy protokołu. W sklepach stacjonarnych najczęściej stosuje się formę papierową, jednak w sklepach internetowych może nie być to możliwe ze względu na konieczność podpisu obu stron. Z uwagi na to, że nie ma takiego zakazu w przepisach, dopuszcza się możliwość posłużenia skanem lub wersją elektroniczną protokołu zwrotu towaru.

Do pobrania:

Wzór protokołu zwrotu towarów.pdf
Wzór protokołu zwrotu towarów.doc

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów