0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-36 rozliczenie podatku dochodowego do końca kwietnia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do rozliczenia dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Zbliżający się koniec okresu rozliczeniowego skłania przedsiębiorców do rozpoczęcia przygotowań do sporządzania deklaracji podatkowych PIT. Czy wiesz, kto może rozliczać się na deklaracji PIT-36? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych, jak wskazuje jego nazwa, dotyczy wszystkich osób fizycznych - w tym prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych i osobowych osób fizycznych. W związku z powyższym podlegają mu takie podmioty jak m.in. przedsiębiorcy, zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, emeryci i renciści. Założeniem podatku dochodowego jest powszechność, a źródłem opodatkowania są właśnie dochody uzyskiwane przez wcześniej wspomniane wyżej osoby. Dochód rozumiany jest w tym kontekście jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów.

Rozliczenie PIT-36

Za pomocą deklaracji PIT-36 mogą rozliczać się podatnicy osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej, tzn. 17,75 % i 32% (od nadwyżki 85 528 zł) dla 2019 roku oraz 17% i 32% dla 2020 roku. Ostatecznym terminem na złożenie wspomnianej deklaracji jest 30 kwietnia roku następnego. W przypadku, gdy ostatni dzień możliwy na złożenie formularza rozliczeniowego przypada w dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Zatem dochody za rok 2019 należy rozliczyć do 30 kwietnia 2020 roku.

Deklaracja PIT-36 umożliwia przedsiębiorcy rozliczenie nie tylko dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, ale także z innych źródeł opodatkowanych na zasadach skali podatkowej, np. z etatu. Ponadto podatnicy mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wówczas podatek naliczany jest jedynie od połowy uzyskanych przez te osoby dochodów.

W ramach PIT-36 można rozliczyć m.in. ulgę prorodzinną, ulgę internetową, ulgę z tytułu oszczędzania na IKZE, ulgę rehabilitacyjną itp.  Szersze omówienie ulg podatkowych zostało wskazane w artykule: Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku?

PIT-36 przez Internet

Obecnie możliwe jest złożenie zeznania rocznego PIT-36 za pośrednictwem Internetu. Jest to spore ułatwienie dla podatników, którzy chcą oszczędzić czas, ponieważ takie rozwiązanie umożliwia rozliczenie się z organem skarbowym bez wychodzenia z domu.

Co istotne, aby podatnik mógł złożyć deklarację w formie elektronicznej musi posiadać identyfikator podatkowy - numer NIP. Przy dokonywaniu rozliczenia w ten sposób nie jest wymagany podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu. Jednak nie oznacza to braku jakichkolwiek zabezpieczeń, ponieważ system będzie wymagał od podatnika autoryzacji wysyłanej deklaracji przez podanie przychodu z roku 2018 (przy zeznaniu rocznym za rok 2018).

Jak się upewnić, że formularz dotarł do urzędu skarbowego? Po pozytywnym przejściu całego procesu sporządzania i wysyłania deklaracji PIT zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Wówczas podatnik może wygenerować Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO. Potwierdzenie takie jest traktowane na równi z pocztowym dowodem nadania listu poleconego lub złożeniem deklaracji bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Dodatkowo od 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom usługę "Twój e-PIT", dzięki której zeznanie jest wstępnie generowane przez MF, podatnik może dokonać w nim zmian i przesłać do urzędu bez konieczności samodzielnego wypełniania.

Do pobrania:

pit 36 wzór.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów