Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły z dnia 2017-10-03

Zbycie środka trwałego w ramach spółki cywilnej

Zbycie środka trwałego w ramach spółki cywilnej - jak przeprowadzić? Spółka cywilna to specyficzny rodzaj umowy, łączący jej wspólników. Jak przeprowadzić zbycie środka trwałego w ramach spółki? Jak powinno wyglądać rozliczenie zbycia środka trwałego na rzecz wspólnika czy kontrahenta? Dowiesz się więcej czytając artykuł. czytaj dalej

Rozwiązanie spółki z o.o. - przyczyny i sposoby

Rozwiązanie spółki z o.o. - przesłanki Rozwiązanie spółki z o.o. może nastąpić mocą uchwały wspólników lub na mocy orzeczenia sądu. Konieczne dla jej rozwiązania jest otwarcie likwidacji spółki. Spółka zachowuje na ten czas osobowość prawną. Sprawdź w jaki sposób rozwiązać spółkę z o.o. czytaj dalej

Faktury zakupu w ewidencji VAT i JPK - wszystko co warto wiedzieć!

Faktury zakupu w ewidencji VAT a JPK Ujęcie faktury zakupu w ewidencji VAT jest obowiązkiem czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy są zobligowani do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży oraz tworzenia i przesyłania plików JPK organom podatkowym. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-10-03

BHP w firmie

Roczna analiza stanu BHP w firmie - jak przeprowadzić?

Analiza stanu BHP w firmie - jak przeprowadzić? Analiza stanu BHP powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz w roku przez osobę wykonującą obowiązki służby BHP. Ma ona służyć poprawie bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie pracy. Kto ją przeprowadza? Jak ją opracować? Sprawdź w poniższym artykule! czytaj dalej

Kapitał zakładowy - wszystko, co należy o nim wiedzieć

Kapitał zakładowy spółki Pojęcie kapitału zakładowego odnosi się do trzech spółek prawa handlowego, mianowicie: spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej i spółki z o.o. Czym charakteryzuje się kapitał zakładowy poszczególnych spółek? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki

Sprzeczność uchwały wspólników z umową Sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki z o.o. jest powództwem pozwalającym wyeliminowywać wadliwą uchwałę, jednak sama sprzeczność z umową spółki nie jest wystarczającym dla tego powodem - muszą wystąpić dodatkowe przesłanki. Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Akty prawne w postępowaniu cywilnym

Akty prawne w przedsiębiorstwie Do aktów prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym zaliczamy ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, dyrektywy i ustawy. Sprawdź czym są akty prawne i jakie mają znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa. czytaj dalej
2017-10-03

Prawo spółek

Spółka jawna - założenie i funkcjonowanie spółki (cz.6)

Spółka jawna - charakterystyka Spółka jawna jest osobową spółką handlową. Działa pod swoją nazwą i podlega wpisowi do KRS. W celu rejestracji spółki należy złożyć odpowiednie wnioski do KRS. Przed tym jednak należy sporządzić umowę spółki. Przeczytaj i dowiedz się jak to zrobić! czytaj dalej

Ryczałt ewidencjonowany - kompendium wiedzy

Ryczałt ewidencjonowany - jedna z form opodatkowania Ryczałt ewidencjonowany to niezwykle korzystna forma opodatkowania z uwagi na niskie stawki podatku. Nie wszyscy podatnicy mogą jednak opłacać w tej formie podatek dochodowy. Dowiedz się, kto nie może skorzystać z ryczałtu i ile wynosi kwota limitu! czytaj dalej

Analiza SWOT - narzędziem budowania strategii marketingowej

Analiza SWOT - na czym polega? Analiza SWOT to podstawowe narzędzie używane podczas tworzenia strategii marketingowych oraz biznesplanów. SWOT bada przede wszystkim mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak analiza SWOT może pomóc w Twojej firmie! czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem jest możliwe

Wypowiedzenie umowy o pracę przekazane droga elektroniczną Wypowiedzenie umowy o pracę może być zawarte między stronami w różny sposób. Obecnie w dobie internetu, coraz częściej wykorzystuje się również w tym celu drogę elektroniczną. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
W którym okresie rozliczeniowym powinna zostać ujęta opłata za prowadzenie rachunku bankowego na przełomie lat?
Zobacz odpowiedź eksperta