0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód osobowy w leasingu - rozliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wiadomo, prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi może wynosić 50% lub 100% przy spełnieniu dodatkowych warunków. Co istotne, takie limitowanie prawa odliczenia VAT dotyczy również samochodów osobowych użytkowanych w firmie na podstawie umowy leasingu. Jak rozliczyć samochód osobowy w leasingu?

Co do zasady podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabytych towarów i usług, jeżeli są one wykorzystywane na potrzeby działalności opodatkowanej. Innymi słowy, prawo do odliczeń mają czynni podatnicy VAT, w zakresie wykonywanych czynności opodatkowanych.

Samochód osobowy w leasingu operacyjnym

Jedną z najczęściej wykorzystywanych form użytkowania pojazdów w przedsiębiorstwie jest leasing operacyjny. Wpływ na dany wybór mogą mieć niższe koszty w porównaniu do tradycyjnego kredytu, a także mniej formalności do spełnienia przez podatnika.

Istota leasingu operacyjnego samochodu osobowego - i nie tylko - polega na wypożyczeniu przez firmę leasingową pojazdu do użytkowania w przedsiębiorstwie podatnika na okres, który nie może być krótszy niż 40% długości normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku samochodów osobowych normatywny okres amortyzacji wynosi pięć lat, zatem minimalny okres umowy leasingu nie może być krótszy niż dwa lata.

Samochód osobowy w leasingu - odliczenie VAT

Zgodnie z zasadami odliczenie VAT od samochodów osobowych w leasingu jest możliwe na dwa sposoby w zależności od sposobu ich użytkowania w firmie.

Jeżeli pojazd jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i niezwiązanych z prowadzoną działalnością (czyli w sposób mieszany), wówczas podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach umowy. Co istotne, nie obowiązuje już żaden limit kwotowy, zatem podatnik do końca trwania okresu leasingu operacyjnego będzie mógł odliczać połowę podatku VAT z każdej otrzymanej od leasingodawcy faktury. Ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy również wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i zakupu paliwa.

Natomiast w sytuacji, gdy samochód osobowy w leasingu służy przedsiębiorcy jedynie w prowadzonej działalności gospodarczej - nabywa on prawo do pełnego odliczenia podatku VAT nie tylko od rat leasingowych, ale także pozostałych wydatków, w tym również paliwa. Jednak wyłączne wykorzystywanie samochodu w ramach przedsiębiorstwa podatnik musi odpowiednio udowodnić oraz udokumentować, czyli:

  • zgłosić do urzędu skarbowego pojazd jako firmowy na formularzu VAT-26 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7,
  • prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT,
  • sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie.

Księgowanie rat leasingowych w systemie wFirma.pl 

Aby zaksięgować fakturę za ratę leasingu operacyjnego należy w pierwszej kolejności wprowadzić pojazd do firmy, co zostało szczegółowo omówione w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu.

Następnie po wprowadzeniu pojazdu w celu zaksięgowania faktury należy skorzystać zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO, gdzie w pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola. W polu Pojazd należy wybrać pojazd finansowany leasingiem i zapisać.

samochód osobowy w leasingu

Dokument zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki zgodnie z prawem do ujęcia wydatku w kosztach oraz w rejestrze VAT zakupów zgodnie z prawem do odliczenia VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów