Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Samochód osobowy w leasingu - rozliczenie

Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2014 r. to kwestia znana prawdopodobnie każdemu podatnikowi, szczególnie, jeżeli wykorzystuje w działalności gospodarczej samochody osobowe. Jak wiadomo, prawo do odliczenia podatku VAT od tego typu pojazdów samochodowych uległo znacznym modyfikacjom. Co istotne, zmiany dotyczyły również samochodów osobowych użytkowanych w firmie na podstawie umowy leasingu, gdyż obecnie nie obowiązują żadne przepisy przejściowe. Jak rozliczyć samochód osobowy w leasingu?

Co do zasady podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabytych towarów i usług, jeżeli są one wykorzystywane na potrzeby działalności opodatkowanej. Innymi słowy, prawo do odliczeń mają czynni podatnicy VAT, w zakresie wykonywanych czynności opodatkowanych.

Samochód osobowy w leasingu operacyjnym

Jedną z najczęściej wykorzystywanych form użytkowania pojazdów w przedsiębiorstwie jest leasing operacyjny. Wpływ na dany wybór mogą mieć niższe koszty w porównaniu do tradycyjnego kredytu, a także mniej formalności do spełnienia przez podatnika.

Istota leasingu operacyjnego samochodu osobowego - i nie tylko - polega na wypożyczeniu przez firmę leasingową pojazdu do użytkowania w przedsiębiorstwie podatnika na okres, który nie może być krótszy niż 40% długości normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku samochodów osobowych normatywny okres amortyzacji wynosi pięć lat, zatem minimalny okres umowy leasingu nie może być krótszy niż dwa lata.

Samochód osobowy w leasingu do 31 marca 2014 r.

Zgodnie z zasadami, jakie obowiązywały do końca marca 2014 r., podatnik użytkujący w przedsiębiorstwie samochód osobowy na podstawie umowy leasingu miał ograniczone prawo do odliczania podatku VAT od opłat wynikających z umowy.

Według art. 86a ust. 1 w brzmieniu sprzed 1 kwietnia 2014 r. kwotę podatku naliczonego w przypadku samochodów osobowych stanowiło 60% kwoty podatku określonej w fakturze - jednak nie więcej niż 6.000 PLN. Oznaczało to nic innego, jak możliwość odliczenia podatku, od każdej raty leasingowej oraz innych opłat związanych z umową w wysokości 60% - do momentu osiągnięcia limitu, czyli odliczenia w sumie 6.000 PLN od początku trwania umowy. W przypadku, gdy podatnik osiągnął wspomniany limit, wówczas wartość podatku VAT stanowiła koszt uzyskania przychodu. Zatem cała kwota brutto kosztów leasingowych trafiała do kolumny 13. KPiR - “Pozostałe wydatki”.

Powyższe natomiast nie miało zastosowania do wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu, np. naprawy, zakup części, akcesoriów, gdyż podatnicy mieli prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości, z wyjątkiem zakupu paliwa, które w kwocie brutto trafiało do KPiR.

Samochód osobowy w leasingu od 1 kwietnia 2014 r.

Obecnie zasady rozliczania podatku VAT przy samochodach w leasingu nie zależą już od wykorzystanego limitu odliczenia. Zgodnie z nowymi zasadami od 1 kwietnia 2014 r. odliczenie VAT od samochodów osobowych w leasingu jest możliwe na dwa sposoby w zależności od sposobu ich użytkowania w firmie.

Jeżeli pojazd jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i niezwiązanych z prowadzoną działalnością (czyli w sposób mieszany), wówczas podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach umowy. Co istotne, nie obowiązuje już żaden limit kwotowy, zatem podatnik do końca trwania okresu leasingu operacyjnego będzie mógł odliczać połowę podatku VAT z każdej otrzymanej od leasingodawcy faktury. Ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy również wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i zakupu paliwa.

Natomiast w sytuacji, gdy samochód osobowy w leasingu służy przedsiębiorcy jedynie w prowadzonej działalności gospodarczej - nabywa on prawo do pełnego odliczenia podatku VAT nie tylko od rat leasingowych, ale także pozostałych wydatków, w tym również paliwa. Jednak wyłączne wykorzystywanie samochodu w ramach przedsiębiorstwa podatnik musi odpowiednio udowodnić oraz udokumentować, czyli:

Co istotne, powyższe zasady obowiązują także podatników, którzy zawarli umowy leasingu na samochody osobowe przed wejściem w życie omówionych przepisów. W odniesieniu do tych podatników również będzie istotny sposób wykorzystywania pojazdu w działalności gospodarczej.

Jest to zdecydowanie pozytywna zmiana dla osób, które do 31 marca 2014 r. wykorzystały przysługujący limit odliczenia podatku od rat leasingowych oraz innych opłat do wysokości 6.000 PLN. Dlaczego? Otóż od 1 kwietnia mogą ponownie odliczać podatek VAT w wysokości zależnej od sposobu użytkowania pojazdu w działalności - wspomniane 50% lub 100%.