0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Symbole przelewów podatkowych dla zobowiązań podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie zobowiązania podatkowe należy wpłacać na jeden rachunek przypisany indywidualnie dla każdego podatnika – tzw. indywidualny mikrorachunek podatkowy. Robiąc przelewy podatkowe, trzeba dodatkowo pamiętać o umieszczeniu właściwego tytułu dla wysłanego przelewu. Każde zobowiązanie podatkowe ma przypisany dla niego symbol, który należy stosować, dokonując zapłaty. W artykule wyjaśniono, w jaki sposób realizować przelewy podatkowe oraz omówiono jakie symbole przelewów podatkowych dotyczą poszczególnych zobowiązań.

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku w wyniku nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa został wprowadzony indywidualny mikrorachunek podatkowy, czyli rachunek przypisany indywidualnie każdej osobie posługującej się numerem NIP lub PESEL, na który należy dokonywać zapłaty z tytułu większości zobowiązań podatkowych. W praktyce oznacza to, że mikrorachunek jest przypisany każdemu podatnikowi – zarówno prowadzącemu, jak i nieprowadzącemu działalności gospodarczej.

Na mikrorachunek podatkowy trzeba wpłacać zobowiązania głównie z tytułu:

  • PIT,
  • daninę solidarnościową,
  • VAT,
  • CIT,
  • podatek cukrowy.

Nie wszystkie zobowiązania podatkowe należy wpłacać na mikrorachunek podatkowy. Na zwykły rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego wpłaca się należności m.in. z tytułu:
- podatku od nieruchomości,
- podatku akcyzowego,
- karty podatkowej.

Mikrorachunek podatkowy należy wygenerować na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego, posługując się właściwym numerem:

  • PESEL – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, niezarejestrowanej jako podatnik VAT,
  • NIP – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, podatnika VAT

lub płatnika podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Przykład 1.

Pan Marek zajmuje się wynajmem mieszkań oraz lokali usługowych. Nie założył działalności gospodarczej, gdyż dokonuje najmu prywatnego. Jest jednak zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Generując mikrorachunek podatkowy, powinien posłużyć się numerem NIP czy PESEL?

Z racji tego, że pan Marek jest zarejestrowanym podatnikiem na potrzeby podatku VAT i ma nadany numer NIP, generując mikrorachunek podatkowy powinien posłużyć się właśnie numerem NIP.

Numer mikrorachunku można uzyskać również bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Symbole przelewów podatkowych – jaki zastosować?

Wykonując przelew na mikrorachunek podatkowy, trzeba pamiętać o zastosowaniu właściwego symbolu. Symbol podatkowy jest odgórnie przypisany dla każdego podatku lub opłaty na mocy obwieszczenia Ministra Finansów z 3 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku.

Najczęściej stosowane symbole przelewów podatkowych znajdują się poniżej.

Symbol formularza/ tytułu płatności

Opis

Rodzaj albo symbol rachunku bankowego

PIT

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana na zasadach ogólnych

IRP

PPL

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana liniowo

IRP

PPE

zryczałtowana zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

IRP

VAT-7

deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług

IRP

VAT-7K

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

IRP

VAT-8

deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

IRP

VAT-9M

deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

IRP

PIT-36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

IRP

PIT-36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%

IRP

PIT-28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

IRP

PIT-37

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (osoby fizyczne nieprowadzące działalności)

IRP

CIT

zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

IRP

DSF-1

opłata wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej

IRP

*IRP – indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)

Błędy w przelewach podatkowych – jak sobie poradzić?

Błędnie wykonany przelew podatkowy może stanowić problem – ale nie musi. Konsekwencje oraz sposób dalszego postępowania uzależniony jest od rodzaju pomyłki.

Jeżeli błąd będzie dotyczył zbyt wysokiej wpłaty z tytułu zobowiązania podatkowego, wówczas na mikrorachunku powstanie nadpłata, którą można przeksięgować na poczet innych bądź przyszłych zobowiązań. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o przeksięgowanie nadpłaty ze wskazaniem, na poczet jakiego zobowiązania ma ono zostać przekazane.

Jeżeli błąd zostanie popełniony w symbolu przelewu, może zdarzyć się sytuacja, że zapłata zostanie zakwalifikowana na poczet innego zobowiązania podatkowego, a w konsekwencji z tytułu jednego zobowiązania powstanie niedopłata, a z tytułu drugiego nadpłata. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest kontakt bezpośrednio z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Zapłata podatków z systemu wFirma.pl

W systemie wFirma.pl informację o mikrorachunku podatkowym należy wprowadzić w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE. W polu INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE - MIKRORACHUNEK należy wprowadzić numer mikrorachunku wygenerowany na stronie Ministerstwa Finansów (na podstawie podania NIP firmy).

Symbole przelewów podatkowych

W celu zapłaty podatku dochodowego lub podatku VAT należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY / PODATEK DOCHODOWY, gdzie po zaznaczeniu w tabeli zobowiązania podatkowego (pliku JPK_V7 lub zaliczki na podatek) z górnego menu należy wybrać opcję ZAPŁAĆ » ZAPŁAĆ PRZEZ BLUEMEDIA lub EKSPORTUJ DO BANKU.

Symbole przelewów podatkowych

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów