Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności przez cały rok - jaki PIT złożyć?

Przedsiębiorcy mają prawo zawiesić działalność gospodarczą na czas ograniczony lub nieograniczony, na co wskazuje obowiązująca od 30 kwietnia 2018 r ustawa - Prawo przedsiębiorców. Czy zawieszenie działalności przez cały rok zwalnia podatników z obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym rozliczenia rocznego? Jaki PIT powinni złożyć, jeżeli zawiesili działalność, a w tym okresie pracowali na etat? Te i wiele innych kwestii wyjaśnia poniższy artykuł.

Pozarolnicza działalność gospodarcza i praca na etat - jaki PIT złożyć?

Osoby, które na co dzień podejmują pracę i osiągają dochód zarówno ze stosunku pracy, jak i z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło, do 30 kwietnia kolejnego roku zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego PIT-37. Zeznanie to jest przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na innych formularzach - przeznaczonych do rozliczenia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ich rodzaj zależy od zadeklarowanej formy opodatkowania.

Rodzaj opodatkowania

Zeznanie roczne

zasady ogólne

PIT-36

podatek liniowy

PIT-36L

ryczałt ewidencjonowany

PIT-28

karta podatkowa

PIT-16A 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej), na jednym formularzu PIT-36 mają możliwość (i muszą) rozliczenia osiągniętych przychodów zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i ze stosunku pracy ale też i zlecenia czy dzieła.

Takie ułatwienie nie dotyczy jednak przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową - powinni oni złożyć dwa oddzielne formularze dla rozliczenia przychodów z działalności (czyli PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A) i dla przychodów z podejmowanej pracy (PIT-37).

Zawieszenie działalności a zwolnienie z niektórych obowiązków

Zgodnie z ustawą o PIT podatnicy, którzy na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, za okres zawieszenia zwolnieni są z:

  • wpłacania w ciągu roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

  • wpłacania w ciągu roku podatkowego kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy (mali podatnicy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą),

  • wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy.

Okres wstrzymania firmy może trwać przez czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W ustawie nie wspomniano o braku obowiązku składania zeznania rocznego za okres, w którym zawieszono działalność, zatem przedsiębiorcy nadal są do tego zobowiązani. Zawieszenie działalności przez cały rok nie skutkuje zatem zwolnieniem z obowiązku złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. 

Zawieszenie działalności przez cały rok a praca na etat

Podatnicy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą, zobowiązani są do składania zeznań rocznych na formularzach przeznaczonych dla podatników prowadzących działalność niezależnie od tego, czy rzeczywiście osiągnęli z tego tytułu dochód. Zawieszenie działalności przez cały rok nie zwalnia zatem z obowiązku złożenia deklaracji. 

Zasady ogólne - zawieszenie działalności 

Przykład 1.

Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą w połowie 2018 roku. Jako formę opodatkowania wybrał zasady ogólne. Jednak zdecydował się ją zawiesić na początku 2018 roku, bowiem od momentu rejestracji do zawieszenia działalności nie osiągnął żadnego dochodu. Jednocześnie przez ten okres zatrudniony był na umowę o pracę. Jaki PIT powinien złożyć podatnik za 2018 rok - PIT-37 czy PIT-36?

Mimo tego, że podatnik zawiesił działalność na cały 2018 rok, powinien rozliczyć się, składając formularz PIT-36 (odpowiedni dla działalności). Takie stanowisko przyjął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 września 2015 r., sygn. IBPB-1-1/4511-271/15/BK.

Skala podatkowa (zasady ogólne) umożliwia rozliczenie przychodów z działalności łącznie z przychodami z podjętej pracy na etacie, zatem w powyższej sytuacji na składanym zeznaniu rocznym podatnik rozlicza jedynie dochód z pracy na etacie.

Podatek liniowy - zawieszenie działalności

Przykład 2.

Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą na początku 2017 roku. Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. Nigdy jednak tej działalności nie podjął i zawiesił ją z początkiem 2018 roku. Jednocześnie przez ten okres zatrudniony był na umowę o pracę.

Jak już zostało wspomniane przedsiębiorcy nie są zwolnieni z obowiązku składania zeznań rocznych za okres zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć dwie deklaracje roczne: PIT-36L z działalności oraz PIT-37 z etatu.

Pamiętaj - zawieszenie działalności przez cały rok nie zwalania z obowiązku rozliczenia się na rocznym PIT dedykowanym rozliczaniu działalności gospodarczej!