0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności przez cały rok - jaki PIT złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mają prawo zawiesić działalność gospodarczą. Czy zawieszenie działalności przez cały rok zwalnia podatników z obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym rozliczenia rocznego? Jaki PIT powinni złożyć, jeżeli zawiesili działalność gospodarczą lecz pracowali na etacie? Te i wiele innych kwestii wyjaśnia poniższy artykuł.

Pozarolnicza działalność gospodarcza i praca na etat - jaki PIT złożyć?

Osoby, które na co dzień podejmują pracę i osiągają dochód zarówno ze stosunku pracy, jak i z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło, do 30 kwietnia kolejnego roku zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego PIT-37. Zeznanie to jest przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na innych formularzach - przeznaczonych do rozliczenia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ich rodzaj zależy od zadeklarowanej formy opodatkowania.

Rodzaj opodatkowania

Zeznanie roczne

zasady ogólne

PIT-36

podatek liniowy

PIT-36L

ryczałt ewidencjonowany

PIT-28

karta podatkowa

PIT-16A 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej), na jednym formularzu PIT-36 mają obowiązek rozliczyć osiągnięte przychody zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i ze stosunku pracy ale też i zlecenia czy dzieła.

Takie ułatwienie nie dotyczy jednak przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową - powinni oni złożyć dwa oddzielne formularze dla rozliczenia przychodów z działalności (czyli PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A) i dla przychodów z podejmowanej pracy na etapie (PIT-37).

Zawieszenie działalności a zwolnienie z niektórych obowiązków

Zgodnie z ustawą o PIT podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, za okres zawieszenia zwolnieni są z:

  • wpłacania w ciągu roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • wpłacania w ciągu roku podatkowego kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy (mali podatnicy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą),
  • wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy.

Okres zawieszenia firmy może trwać przez czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

W ustawie nie wspomniano o braku obowiązku składania zeznania rocznego za okres, w którym zawieszono działalność, zatem przedsiębiorcy nadal są do tego zobowiązani. Zawieszenie działalności przez cały rok nie skutkuje zatem zwolnieniem z obowiązku złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że po zakończonym roku podatkowym przedsiębiorcy, pomimo tego, że działalność gospodarcza była zawieszona przez cały rok mają obowiązek złożyć zeznanie roczne na odpowiednim formularzu.

Podatnicy, który wybrali jako formę opodatkowania dochodów skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt mają obowiązek złożyć zeznanie roczne w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym którego zeznanie dotyczy. Zeznanie roczne które zostało złożone przed tym terminem uznaje się za przyjęte w dniu 15 lutego.

W przypadku karty podatkowej termin ten jest krótszy bowiem przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej muszą złożyć zeznanie roczne do 31 stycznia za rok poprzedni.

Zawieszenie działalności przez cały rok a praca na etat

Podatnicy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą, zobowiązani są do składania zeznań rocznych na formularzach przeznaczonych dla podatników prowadzących działalność niezależnie od tego, czy rzeczywiście osiągnęli z tego tytułu dochód. Zawieszenie działalności przez cały rok nie zwalnia zatem z obowiązku złożenia deklaracji. 

Zasady ogólne - zawieszenie działalności 

Przykład 1.

Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą w połowie 2023 roku. Jako formę opodatkowania wybrał zasady ogólne. Jednak zdecydował się ją zawiesić w grudniu 2023 roku, bowiem od momentu rejestracji do zawieszenia działalności nie osiągnął żadnego dochodu. Jednocześnie przez cały rok 2023 zatrudniony był na umowę o pracę i nie wznowił działalności gospodarczej. Jaki PIT powinien złożyć podatnik za 2023 rok - PIT-37 czy PIT-36?

Mimo tego, że podatnik zawiesił działalność na rok 2023 rok, powinien rozliczyć się, składając formularz PIT-36 wykazując zerowe kwoty z działalności oraz dane z PIT-11.

Skala podatkowa (zasady ogólne) umożliwia rozliczenie przychodów z działalności łącznie z przychodami z podjętej pracy na etacie, zatem w powyższej sytuacji na składanym zeznaniu rocznym podatnik rozlicza jedynie dochód z pracy na etacie.

Podatek liniowy - zawieszenie działalności

Przykład 2.

Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą na początku 2023 roku. Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. Nigdy jednak nie uzyskał przychodu z tytułu prowadzonej firmy i zawiesił ją z końcem 2023 roku. Jednocześnie przez ten okres zatrudniony był na umowę o pracę. Na jakim formularzu podatnik powinien rozliczyć dochody z umowy o pracę za 2023 rok?

Przedsiębiorcy nie są zwolnieni z obowiązku składania zeznań rocznych za okres zawieszenia działalności gospodarczej. Dlatego też podatnik będzie zobowiązany złożyć dwie deklaracje roczne, PIT-36L z działalności oraz PIT-37 z etatu.

Ryczałt ewidencjonowany - zawieszenie działalności

Przykład 3.

Pani Małgorzata zawiesiła działalność gospodarczą w 2023 roku i jednocześnie zatrudniła się na umowę o pracę. Działalność opodatkowała ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy skoro działalność była rok zawieszona to pani Małgorzata nie musi składać zeznania rocznego dla działalności i tylko dokonać rozliczenia dochodów z tytułu umowy o pracę?

Pani Małgorzata nie jest zwolniona z obowiązku składania zeznania rocznego za okres zawieszenia działalności gospodarczej. Dlatego też pani Małgorzata będzie zobowiązana złożyć dwie deklaracje roczne PIT-28 z działalności oraz PIT-37 z etatu.

Jak wygenerować zeznanie roczne w systemie wfirma.pl przy zawieszonej działalności?

W celu wygenerowania zeznania rocznego w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, wybierając: 

  1. Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
  2. Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  3. Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

zawieszenie działalności przez cały rok

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów