0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa darowizny - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa darowizny uregulowana została w art. 888 - 902 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę innej osobie (zwanej obdarowaną) jakiegoś składnika majątku, bądź sumy pieniędzy, co prowadzi do wzbogacenia się osoby obdarowanej.

Pobierz darmowy wzór - umowa darowizny w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór-umowy-darowizny.pdf
Wzór umowy darowizny.doc

W jakiej formie powinna być zawarta umowa darowizny?

Umowa darowizny co do zasady powinna zostać zawarta w formie zwykłej pisemnej, jednakże ustawodawca przewidział dla niektórych przedmiotów darowizny jako obowiązkową - formę aktu notarialnego. W formie aktu notarialnego musi być sporządzona umowa darowizny własności i użytkowania wieczystego nieruchomości, a także praw spółdzielczych. Pozostałe przedmioty darowizny mogą być przekazane na podstawie zwykłej pisemnej umowy darowizny.

Należy pamiętać, iż fakt otrzymania darowizny należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenia tego należy dokonać na druku SD-Z2. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przekazanie darowizny wymaga sporządzenia aktu notarialnego, wtedy zgłoszenia do US dokonuje notariusz.

Umowa darowizny a dokonanie zgłoszenia w urzędzie skarbowym

Umowa darowizny w swej konstrukcji jest bardzo prosta i sporządzenie jej nie powinno przysporzyć większych trudności. Ważne jest by znalazły się w niej niezbędne elementy.

Umowa darowizny - elementy

Umowa darowizny powinna zawierać, takie elementy jak:

  • miejsce i datę sporządzenia umowy,
  • oznaczenie stron (imię i nazwisko oraz adres darczyńcy i obdarowanego oraz numery seryjne dowodów tożsamości),
  • oznaczenie przedmiotu darowizny oraz oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest jego własnością i nie jest przedmiotem zastawu, zabezpieczenia etc.,
  • oświadczenie o darowiźnie i przyjęciu darowizny - darczyńca oświadcza, że przekazuje darowiznę, natomiast obdarowany, że ją przyjmuje,
  • określenie daty wykonania darowizny, jeśli nie została przekazana jednocześnie z podpisaniem umowy,
  • określenie strony, która ponosi koszty zawarcia umowy,
  • standardowe postanowienia końcowe - ilość sporządzonych egzemplarzy, regulacja umowy przepisami kodeksu cywilnego,
  • podpisy stron

Ponadto, darczyńca może w umowie zawrzeć zobowiązanie obdarowanego, które ten będzie musiał zaakceptować przyjmując darowiznę. Może to być np. polecenie co do sposobu wykorzystania darowizny jak i wykonania konkretnego świadczenia na rzecz osoby trzeciej.

Warto pamiętać, że nie każda darowizna wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku po stronie obdarowanego. W niektórych przypadkach możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku (bez względu na wartość darowizny) pod warunkiem, że darowizna zostanie zgłoszona w odpowiednim terminie w urzędzie. Szczegółowe omówienie kwestii związanych ze zgłoszeniem darowizny znajduje się w artykule: Darowizna w najbliższej rodzinie - czy należy ją opodatkować?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów