0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podanie o pracę - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Nie ulega wątpliwości, że osoby ubiegające się o pracę powinny zwrócić szczególną uwagę na to, jak zaprezentują się potencjalnemu pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej. Budowanie swojego wizerunku zaczyna się dużo wcześniej, już w chwili, gdy kandydat składa podanie o pracę – właśnie dlatego powinno ono cechować się ciekawą treścią i nienaganną formą.  

Podanie o pracę - wzór z omówieniem

Do pobrania:

Podanie o pracę wzór z omówieniem.pdf
Podanie o pracę wzór z omówieniem.docx

Jak powinno wyglądać podanie o pracę?

Podanie o pracę sygnalizuje chęć podjęcia zatrudnienia – to nie tylko odpowiedź na ogłoszenie pracodawcy, lecz także wyraz inicjatywy i ambicji osoby ubiegającej się o pracę. Zazwyczaj wysyła się je nie tylko do firm, które sygnalizowały chęć zatrudnienia nowych pracowników, lecz także takich, które nie umieszczały w prasie lub internecie ogłoszenia o rekrutacji. Podanie o pracę powinno być napisane w odpowiedniej, oficjalnej formie. Nie powinno zajmować więcej niż pół, a najwyżej trzy czwarte strony A4, czyli mniej niż CV lub list motywacyjny.

Czy podanie o pracę powinno zawierać załączniki?

Samo podanie o pracę wyraża jedynie chęć podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku. Wskazuje się w nim ogólnie, co może pomóc w wykonywaniu obowiązków służbowych. Nie wyszczególnia jednak wszystkich kompetencji, umiejętności, nie pokazuje zdobytego doświadczenia czy choćby wiedzy, jaką kandydat posiada. Dlatego właśnie do podania należałoby dołączyć CV oraz list motywacyjny.

Co powinno zawierać takie pismo?

Jak w przypadku każdego pisma oficjalnego, w prawym górnym rogu należy umieścić datę i nazwę miejscowości, zaś nieco niżej po lewej stronie – imię, nazwisko i adres kandydata. Dane firmy, do której aplikuje nadawca, powinno się wpisać nieco większymi literami jeszcze niżej, po prawej stronie. Jeżeli kandydat zna strukturę organizacyjną firmy, może zaadresować podanie bezpośrednio do jej władz lub do działu HR. Sam nagłówek pisma powinien wskazywać na tematykę i intencję listu poprzez tytuł – PODANIE O PRACĘ.

Najważniejsza w podaniu o pracę jest jednak treść – wskazanie stanowiska, na które aplikuje kandydat, a także informacje o doświadczeniu, umiejętnościach i predyspozycjach kwalifikujących go na tę właśnie posadę. Informacje nie muszą być wyjątkowo szczegółowe: źródłem wiedzy o kwalifikacjach przyszłego pracownika jest CV – powinno jednak zawierać argumenty, które przekonają pracodawcę do tego, by zatrudnił nadawcę listu. Warto podsumować list prośbą o umożliwienie zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej,  a także wskazać preferowany sposób zawiadomienia o takim zaproszeniu.

Podanie o pracę powinno zakończyć się zwrotem grzecznościowym. Tu wybór należy do piszącego list, jednak najbardziej popularne są takie sformułowania, jak „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”. Kandydat powinien podpisać się w prawym dolnym rogu pisma – jeżeli list dostarczamy osobiście lub  pocztą, dobrze jest podpisać się własnoręcznie. Najniższa linijka to dobre miejsce na umieszczenie informacji o załącznikach do pisma – CV i liście motywacyjnym.

Jakich błędów unikać w podaniu?

Przy tworzeniu podania o pracę powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy jest wolne od błędów ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. Powinno być także napisane w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorcy, a także posiadać pewne walory estetyczne. Forma pisma może zostać odebrana jako odbicie charakteru kandydata, więc chaotyczna treść nie podziała z pewnością na naszą korzyść. Innym częstym błędem jest umieszczenie w podaniu o pracę prywatnego maila z kompromitującą nazwą – przykładem może tu być popularna niegdyś domena buziaczek.pl. W celach rekrutacyjnych warto założyć osobną, oficjalną skrzynkę, zawierającą w adresie imię i nazwisko.

Schludne i przejrzyste podanie o pracę zmniejsza ryzyko dyskwalifikacji listu już na samym początku. To ważny element budowania wizerunku – im będzie on lepszy, tym lepiej dla kandydata. Jeżeli już przy pierwszym kontakcie będziemy sprawiać wrażenie osoby skrupulatnej, odpowiedzialnej i wykazującej inicjatywę, prościej będzie nam nakłonić pracodawcę do rozważenia kandydatury i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów