0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zadowolony pracownik to sukces dla firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na rozwój firmy ma wpływ wiele czynników. Można wśród nich wymienić: innowacyjność, konkurencyjność na rynku, odpowiednią ofertę dostosowaną do potrzeb klientów czy też stałe udoskonalanie przedsiębiorstwa. Każdy z tych aspektów jest bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy. Jednak do osiągnięcia celu potrzebna jest przede wszystkim wykwalifikowana kadra z zapałem do pracy, czyli zadowolony pracownik.

Rozwój przedsiębiorstwa zależy głównie od kapitału ludzkiego. Warto w niego zainwestować, gdyż to przede wszystkim ludzie stanowią podstawę funkcjonowania firmy. Zadowolony pracownik będzie efektywniej wykonywać powierzone zadania. Poważnym błędem, który może popełnić menedżer, jest założenie, iż jedynym czynnikiem motywującym do pracy są pieniądze. Oczywiście, kwestia wynagrodzenia jest istotna, zwłaszcza podczas podpisywania umowy. Jednak nie ulega wątpliwości, iż na dłuższą metę potrzebne są inne czynniki motywacyjne. Już na przełomie lat 50. i 60. na podstawie badań przeprowadzonych przez Fredericka Herzberga podzielono czynniki na te motywujące do pracy oraz te, które prowadzić mogą do niezadowolenia. Pracownicy narzekają na swoją pracę, gdy mają zbyt niskie wynagrodzenie czy problemy z szefem. Jednak rozwiązanie tych kłopotów nie zawsze sprawi, iż wzrośnie ich motywacja do pracy.

Rozwinięty pakiet socjalny oraz inne udogodnienia dla pracowników

Obecnie pracodawca powinien zapewnić swoim podwładnym nie tylko bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale także komfort psychiczny. Coraz częściej w firmach pojawiają się bardziej rozbudowane zaplecza socjalne, pozwalające na zrelaksowanie się i odpoczęcie podczas chociażby przerwy obiadowej. Ponadto pracodawcy oferują swoim podwładnym współfinansowanie opieki nad dziećmi, naukę języków obcych czy też pakiety sportowe.

Takie zabiegi sprawiają, iż miejsce pracy staje się bardziej atrakcyjne od innych. Warto jednak pamiętać, że zaplecze socjalne i dodatkowe benefity nie zwiększą satysfakcji z pracy wtedy, gdy podstawowe potrzeby pracowników będą zaniedbane – są to bowiem mimo wszystko tylko pozytywne dodatki.

Poczucie odpowiedzialności zespołu za firmę

Pracownicy, którzy identyfikują się z miejscem pracy, wykonują powierzone zadania o wiele staranniej i dokładniej, gdyż czują się odpowiedzialni za stworzenie produktu. Uświadomienie pracownikom ich dużego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przekłada się na przekonanie, że są jego integralną częścią. W ten sposób znacznie wzrasta ich efektywność oraz zaangażowanie w projekt.

Dobrym sposobem na wprowadzenie takiego podejścia jest przedstawienie wszystkim pracownikom koncepcji firmy, a także zapoznanie z zadaniami każdego z nich. Taka zmiana postawy może mieć pozytywny wpływ na kreatywne pomysły i ciekawe rozwiązania dla opracowywanych zagadnień. W przypadku, gdy nie ma dokładnej specyfikacji obowiązków – warto zmieniać osoby zarządzające poszczególnymi projektami, by każda z nich miała poczucie odpowiedzialności oraz nie czuła się pokrzywdzona.

Dbanie o rozwój pracowników

Praca stanowi istotny element rozwoju dla każdego człowieka, dlatego ograniczanie zadań podwładnych wyłącznie do podstawowych, odtwórczych zadań jest poważnym błędem. Delegowanie pracowników do bardziej ambitnych czynności przyczynia się do większego zaangażowania w powierzone obowiązki, ale także wzrostu poczucia wartości i wiary we własne siły. Zmiana podejścia pracownika jest korzystna nie tylko dla niego, ale także dla firmy. Nie należy obawiać się spadku efektywności, czy też innych strat, gdyż zmiany mogą doprowadzić do wprowadzenia ciekawych pomysłów. Ponadto firma chroni się przed znudzeniem i wypaleniem zawodowym pracowników.

Bieżące informowanie zespołu

Menedżerowie są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w firmie. Niestety, rzadko dzielą się tymi wiadomościami z pozostałymi pracownikami. Przyczyna jest prosta: szybko obywają się z nabytymi informacjami i uważają za zbędne dalsze ich rozpowszechnianie. Jednakże takie postępowanie nie jest zazwyczaj efektywne – przekazywanie informacji podwładnym pozwala na ich identyfikację z problemem oraz z całym przedsiębiorstwem, natomiast hermetyczne przechowywanie wiadomości sprawia, że czują się odseparowani od spraw firmy i nieistotni.

Zachowanie dystansu w pracy a zadowolony pracownik

Stosunki między pracownikami kształtowane są indywidualnie w każdej firmie. Jednak bez względu na ich charakter należy zachować profesjonalny dystans. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku relacji między pracodawcą a pracownikiem. Każda osoba powinna pamiętać o zajmowanym stanowisku w firmie. Właściciel, jako lider, jest zobowiązany do podejmowania decyzji i pełnienia w przedsiębiorstwie innych funkcji niż jego pracownicy. Zbytnie spoufalanie się w pracy może zrodzić negatywne konsekwencje. Nie ulega wątpliwości, iż pracodawca jest odpowiedzialny za dobre stosunki między podwładnymi. Zatem już od samego początku powinien ustalić zależności personalne w firmie i konsekwentnie się do nich stosować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów