0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Po co dział HR w twojej firmie, czyli najważniejsze zadania działu HR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do niedawna dział personalny postrzegany był jako wsparcie bieżącej polityki przedsiębiorstwa. Jego zadania skupiały się głównie na prowadzeniu procesu rekrutacji. Obecnie rola specjalistów od human resources ulega zmianie - coraz częściej pełnią oni rolę doradców strategicznych zarządu. Dowiedz się, dlaczego dział HR jest niezbędny w Twojej firmie!

Kapitał ludzki przedsiębiorstwa

Teoria kapitału ludzkiego zakłada, że pracownicy są najcenniejszym elementem z zasobów przedsiębiorstwa. Wydatki na rozwój pracowników postrzegane są w czysto ekonomiczny sposób: jako inwestycja w biznes. Teoria kapitalu ludzkiego ma bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie pracowników. Wyższe płace są nagrodą za lepsze wykształcenie i umiejętności pracownika. Dbanie o kapitał ludzki to podstawowe zadanie działu HR.

Nowocześnie pojmowany dział HR powinien nie tylko szukać dobrze wykwalifikowanych pracowników w trakcie rekrutacji, ale także na bieżąco opracowywać strategie rozwoju pracowników w świetle przydatności dla przedsiębiorstwa. Peter Reilly i Tony Williams w książce “Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi” przekonują, że “przyszłość działów HR to scedowanie części obowiązków z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na menedżerów liniowych” oraz jednoczesne zaangażowanie menedżerów w wykonywanie działań HR. Aby dział HR mógł działać skutecznie, musi angażować w swoje prace pozostałe działy w firmie.

Dział HR - kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku pracy

O wizerunek firmy dbać muszą wszyscy pracownicy oraz szefowie. Wizerunek musi być spójny zewnętrznie i wewnętrznie. Dział HR ma za zadanie ścisłą współpracę ze wszystkimi innymi działami w tym zakresie. Dysponując danymi na temat zespołu, pracownicy działu personalnego mogą pomóc w kluczowych rozmowach dotyczącymi planów przedsiębiorstwa. Standardy zarządzania zasobami ludzkimi wciąż rosną. To właśnie dział HR powinien być na bieżąco z nowinkami  i informować o nich szefostwo. Praca w dziale personalnym to gotowość ciągłej nauki, zwiększania wiedzy również w kwestiach biznesowych, ważnych w branży przedsiębiorstwa.

Dział HR - opracowywanie polityki kadrowej

Z punktu widzenia dobrostanu firmy istotną rolą działu HR jest kreowanie polityki personalnej. Specjaliści działu personalnego powinni najlepiej znać sytuację kadrową przedsiębiorstwa. Nie wystarczy, że doradzają w bieżących kwestiach. Powinni oni badać kapitał ludzki i na podstawie danych analizować sytuację oraz przygotowywać prognozy na przyszłość. Jak pokazują badania PARP i SGH “Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, przytoczone przez gazetapraca.pl, jedynie 10% badanych przedsiębiorstw angażuje się w rozwój pracowników, a tylko 29% korzysta z diagnoz kapitału ludzkiego firmy. Należy to zmienić! Hr-owcy powinni angażować się w zarządzanie talentami pracowników oraz proponowanie im indywidualnych ścieżek rozwoju.

Dział HR - ocenianie pracy pracowników

Kolejnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest okresowa ewaluacja pracy. Dział HR powinien w jasny sposób przedstawić pracownikom, na jakiej podstawie ich praca będzie oceniania, w jakich przedziałach czasowych, co trzeba zrobić, aby uzyskać dobrą ocenę - i jaka będzie nagroda. Następnie wraz z szefostwem specjaliści z działu personalnego powinni przedyskutować wyniki ewaluacji. Wyniki oceniania należy omówić także z pracownikiem. Następnie można zaproponować mu indywidualną ścieżkę rozwoju.

HR - dbanie o atmosferę w pracy

Dowodem na skuteczność działu HR są zadowoleni pracownicy, którzy lubią swoją pracę i ludzi, z którymi pracują. W pracy spędzamy większość naszego dnia, dlatego ważne jest, by czuć się w niej komfortowo. Usprawnienia dla lepszego współżycia pracowniczego, rozwiązywanie konfliktów, integracja kadry to zadania działu HR. Dział personalny odpowiada za pozyskiwanie najlepszych pracowników, motywowanie ich, rozwijanie i przede wszystkim zatrzymywanie w strukturach firmy. HR pracuje nie tylko dla dobra całej organizacji, ale także dla każdego pracownika z osobna.

Dział HR - pilnowanie prawa

Dział HR pełni również rolę strażnika prawa. Powinien czuwać nad prawidłowością funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno w obszarze praw pracowniczych, jak i aktywności firmy na rynku.

HR - rozwój i szkolenia

Kolejnym zadaniem działu HR jest przygotowywanie kalendarza szkoleń. Ma to związek z zarządzaniem talentami w przedsiębiorstwie. Doradcy personalni muszą tak koordynować szkolenia, aby były one skuteczne. Mają oni także za zadanie zarządzanie różnicami wiekowymi pracowników, co nie jest łatwe, a także wdrażanie nowego pracownika i jego integrację z zespołem.

Rola działu HR - podsumowanie

Podsumowując, obszarami, w których HR powinien być aktywny w przedsiębiorstwie są:

 • komunikacja zewnętrzna,

 • komunikacja wewnętrzna,

 • dbanie o środowisko pracy- odpowiedzialność za wizerunek firmy na rynku pracy,

 • zwiększanie produktywności pracowników- rozwijanie talentów kluczowych dla przedsiębiorstwa, określanie ścieżek rozwoju,

 • badanie wydajności kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie- przeprowadzanie badań, opracowywanie wyników, przygotowywanie prognoz,

 • współpraca ze wszystkimi działami przedsiębiorstwa,

 • przeprowadzanie procesu rekrutacji,

 • planowanie polityki kadrowej we współpracy z szefostwem.

W odniesieniu do pracowników działania działu HR koncentrują się na:

 • zatrudnianiu i zwalnianiu,

 • ewaluacji pracy,

 • karaniu i nagradzaniu,

 • trenowaniu,

 • rozwijaniu umiejętności.

W społeczeństwie wiedzy dobrze wykwalifikowany pracownik to skarb na miarę złota. Wiedza i umiejętności pracowników świadczą o konkurencyjności firmy na rynku. Są motorami jej rozwoju. Dlatego właśnie dział HR powinien aktywniej włączać się w rozmowy z kadrą zarządzającą i przede wszystkim starać się podnosić kwalifikacje pracowników dla dobra przedsiębiorstwa. Do tej pory działy HR pozostawały  w cieniu struktur organizacji, ich praca była niedoceniana. Być może zmieni się to, gdy będziemy oceniać zyski przedsiębiorstwa w perspektywie długofalowej inwestycji, a same działy HR aktywnie włączą się w kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów