Poradnik Przedsiębiorcy

Po co dział HR w twojej firmie, czyli najważniejsze zadania działu HR

Do niedawna dział personalny postrzegany był jako wsparcie bieżącej polityki przedsiębiorstwa. Jego zadania skupiały się głównie na prowadzeniu procesu rekrutacji. Obecnie rola specjalistów od human resources ulega zmianie - coraz częściej pełnią oni rolę doradców strategicznych zarządu. Dowiedz się, dlaczego dział HR jest niezbędny w Twojej firmie!

Kapitał ludzki przedsiębiorstwa

Teoria kapitału ludzkiego zakłada, że pracownicy są najcenniejszym elementem z zasobów przedsiębiorstwa. Wydatki na rozwój pracowników postrzegane są w czysto ekonomiczny sposób: jako inwestycja w biznes. Teoria kapitalu ludzkiego ma bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie pracowników. Wyższe płace są nagrodą za lepsze wykształcenie i umiejętności pracownika. Dbanie o kapitał ludzki to podstawowe zadanie działu HR.

Nowocześnie pojmowany dział HR powinien nie tylko szukać dobrze wykwalifikowanych pracowników w trakcie rekrutacji, ale także na bieżąco opracowywać strategie rozwoju pracowników w świetle przydatności dla przedsiębiorstwa. Peter Reilly i Tony Williams w książce “Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi” przekonują, że “przyszłość działów HR to scedowanie części obowiązków z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na menedżerów liniowych” oraz jednoczesne zaangażowanie menedżerów w wykonywanie działań HR. Aby dział HR mógł działać skutecznie, musi angażować w swoje prace pozostałe działy w firmie.

Dział HR - kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku pracy

O wizerunek firmy dbać muszą wszyscy pracownicy oraz szefowie. Wizerunek musi być spójny zewnętrznie i wewnętrznie. Dział HR ma za zadanie ścisłą współpracę ze wszystkimi innymi działami w tym zakresie. Dysponując danymi na temat zespołu, pracownicy działu personalnego mogą pomóc w kluczowych rozmowach dotyczącymi planów przedsiębiorstwa. Standardy zarządzania zasobami ludzkimi wciąż rosną. To właśnie dział HR powinien być na bieżąco z nowinkami  i informować o nich szefostwo. Praca w dziale personalnym to gotowość ciągłej nauki, zwiększania wiedzy również w kwestiach biznesowych, ważnych w branży przedsiębiorstwa.

Dział HR - opracowywanie polityki kadrowej

Z punktu widzenia dobrostanu firmy istotną rolą działu HR jest kreowanie polityki personalnej. Specjaliści działu personalnego powinni najlepiej znać sytuację kadrową przedsiębiorstwa. Nie wystarczy, że doradzają w bieżących kwestiach. Powinni oni badać kapitał ludzki i na podstawie danych analizować sytuację oraz przygotowywać prognozy na przyszłość. Jak pokazują badania PARP i SGH “Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, przytoczone przez gazetapraca.pl, jedynie 10% badanych przedsiębiorstw angażuje się w rozwój pracowników, a tylko 29% korzysta z diagnoz kapitału ludzkiego firmy. Należy to zmienić! Hr-owcy powinni angażować się w zarządzanie talentami pracowników oraz proponowanie im indywidualnych ścieżek rozwoju.

Dział HR - ocenianie pracy pracowników

Kolejnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest okresowa ewaluacja pracy. Dział HR powinien w jasny sposób przedstawić pracownikom, na jakiej podstawie ich praca będzie oceniania, w jakich przedziałach czasowych, co trzeba zrobić, aby uzyskać dobrą ocenę - i jaka będzie nagroda. Następnie wraz z szefostwem specjaliści z działu personalnego powinni przedyskutować wyniki ewaluacji. Wyniki oceniania należy omówić także z pracownikiem. Następnie można zaproponować mu indywidualną ścieżkę rozwoju.

HR - dbanie o atmosferę w pracy

Dowodem na skuteczność działu HR są zadowoleni pracownicy, którzy lubią swoją pracę i ludzi, z którymi pracują. W pracy spędzamy większość naszego dnia, dlatego ważne jest, by czuć się w niej komfortowo. Usprawnienia dla lepszego współżycia pracowniczego, rozwiązywanie konfliktów, integracja kadry to zadania działu HR. Dział personalny odpowiada za pozyskiwanie najlepszych pracowników, motywowanie ich, rozwijanie i przede wszystkim zatrzymywanie w strukturach firmy. HR pracuje nie tylko dla dobra całej organizacji, ale także dla każdego pracownika z osobna.

Dział HR - pilnowanie prawa

Dział HR pełni również rolę strażnika prawa. Powinien czuwać nad prawidłowością funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno w obszarze praw pracowniczych, jak i aktywności firmy na rynku.

HR - rozwój i szkolenia

Kolejnym zadaniem działu HR jest przygotowywanie kalendarza szkoleń. Ma to związek z zarządzaniem talentami w przedsiębiorstwie. Doradcy personalni muszą tak koordynować szkolenia, aby były one skuteczne. Mają oni także za zadanie zarządzanie różnicami wiekowymi pracowników, co nie jest łatwe, a także wdrażanie nowego pracownika i jego integrację z zespołem.

Rola działu HR - podsumowanie

Podsumowując, obszarami, w których HR powinien być aktywny w przedsiębiorstwie są:

 • komunikacja zewnętrzna,

 • komunikacja wewnętrzna,

 • dbanie o środowisko pracy- odpowiedzialność za wizerunek firmy na rynku pracy,

 • zwiększanie produktywności pracowników- rozwijanie talentów kluczowych dla przedsiębiorstwa, określanie ścieżek rozwoju,

 • badanie wydajności kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie- przeprowadzanie badań, opracowywanie wyników, przygotowywanie prognoz,

 • współpraca ze wszystkimi działami przedsiębiorstwa,

 • przeprowadzanie procesu rekrutacji,

 • planowanie polityki kadrowej we współpracy z szefostwem.

W odniesieniu do pracowników działania działu HR koncentrują się na:

 • zatrudnianiu i zwalnianiu,

 • ewaluacji pracy,

 • karaniu i nagradzaniu,

 • trenowaniu,

 • rozwijaniu umiejętności.

W społeczeństwie wiedzy dobrze wykwalifikowany pracownik to skarb na miarę złota. Wiedza i umiejętności pracowników świadczą o konkurencyjności firmy na rynku. Są motorami jej rozwoju. Dlatego właśnie dział HR powinien aktywniej włączać się w rozmowy z kadrą zarządzającą i przede wszystkim starać się podnosić kwalifikacje pracowników dla dobra przedsiębiorstwa. Do tej pory działy HR pozostawały  w cieniu struktur organizacji, ich praca była niedoceniana. Być może zmieni się to, gdy będziemy oceniać zyski przedsiębiorstwa w perspektywie długofalowej inwestycji, a same działy HR aktywnie włączą się w kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw.