0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dlaczego dobrze jest zatrudniać seniorów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firmy headhunterskie dostają dosyć jednolite zlecenia od przedsiębiorstw poszukujących pracowników. Mile widziane są osoby młode, kreatywne, posiadające bogate doświadczenie, znające dwa co najmniej dwa języki obce. Wśród takich ofert ciężko jest odnaleźć się osobom po 50-tym roku życia, które coraz mocniej zasilają rynek pracy w Polsce. Jest to efekt przemian demograficznych i tzw. starzenia się społeczeństwa - rodzi się coraz mniej dzieci, żyjemy coraz dłużej, przez co wydłuża się okres aktywności zawodowej. W efekcie bardzo ważna jest zmiana nastawienia polskich przedsiębiorców do zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 roku życia.

Skąd niechęć do zatrudniania seniorów?

Zgodnie z BAEL (Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności) przeprowadzonym w I kwartale 2013 roku Polska znajduje się na szarym końcu krajów Unii Europejskiej pod względem wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata. Kraj nad Wisłą osiąga poziom 39,0%, przy czym w UE wynosi on 49,5%.

Przyczyną takiego stanu rzeczy w dużej mierze są stereotypy oraz uprzedzenia funkcjonujące na temat “seniorów” wśród właścicieli polskich firm. Często zarzuca się im, że pracują mniej wydajnie, wolniej, nie chcą się rozwijać, boją się jakichkolwiek zmian, opornie przyswajają nowinki techniczne. Pracodawcy obawiają się również, iż zatrudniony przez nich “senior” często będzie przebywał na zwolnieniu chorobowym.

To wszystko sprawia, iż osoby w wieku 50+ po utracie pracy często nie podejmują albo zrażeni sytuacją na rynku szybko rezygnują z poszukiwania nowego zatrudnienia, nie podnoszą swoich kwalifikacji, potwierdzając tym samym panujące na ich temat stereotypy. Stroną, która w tym wypadku powinna wyciągnąć rękę, są pracodawcy.

Jakim pracownikiem jest osoba 50+?

Współcześni seniorzy to osoby bardzo aktywne, otwarte na zmiany, chętnie uczące się nowych rzeczy - również tych dotyczących nowinek technicznych. Ponadto często wykazują oni dużo wyższą motywację do pracy niż ich młodsi koledzy. Są jednocześnie bardziej cierpliwi, spokojniejsi, przez co bardzo rzetelnie wykonują powierzone im obowiązki.

Osoby po 50 roku życia są wbrew pozorom bardzo lojalnymi pracownikami. Najczęściej nie mają już wielu obowiązków domowych - odchowali dzieci, często również i wnuki i posiadają nadmiar czasu wolnego. Ponadto dużo rzadziej zmieniają pracę - eksperci donoszą, że średni czas stażu pracy w jednej firmie dla osób w wieku 55-64 lata jest około trzy razy dłuższy niż osób w wieku 25-34 lata. Oznacza to, iż pracodawca zatrudniający w swojej firmie pracownika 50+ może ograniczyć koszty związane z rotacją kadry.

Poza tym seniorzy to niezwykle cenni pracownicy, przede wszystkim ze względu na posiadane doświadczenie - zarówno życiowe, jak i zawodowe. Dzięki temu idealnie sprawdzą się jako mentorzy dla młodych pracowników, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Jakie dodatkowe korzyści dla pracodawcy?

Zatrudnianie seniorów to nie tylko szansa na pozyskanie bardzo dobrego, lojalnego i rzetelnego pracownika. Pracodawcy decydujący się na takie rozwiązanie odniosą również dodatkowe korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim przez wzgląd na promocję zatrudnienia osób po 50 roku życia w Polsce od ponad czterech lat funkcjonuje program “Solidarność pokoleń”, który ma na celu zmniejszenie kosztów pracy związanych z zatrudnianiem seniorów. Pierwszą z takich zachęt jest zwolnienie pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby w wieku przedemerytalnym. Innym pomysłem jest zmniejszenie liczby dni choroby pracownika 50+, za które zobowiązany jest płacić pracodawca.

Co więcej, przedsiębiorcy, którzy zatrudnią osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla takiego pracownika, skierowanej przez urząd pracy. Takie wsparcie finansowe może osiągnąć wysokość 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Senior w firmie = wyzwanie dla przedsiębiorcy

Nie należy zapominać również o tym, że pracownik 50+ w organizacji to spore wyzwanie dla przedsiębiorcy-menedżera. Ważnym zadaniem jest stworzenie kultury organizacyjnej odpowiedniej dla osób w każdym wieku. Ponadto umieszczając seniora w strukturze firmy, należy wziąć pod uwagę kwestię podległości. Niektórzy pracownicy mogą mieć trudność z podleganiem osobom młodszym lub też z drugiej strony - kadra menedżerska może czuć się niezręcznie, wydając polecenia starszym kolegom.

Sytuacja demograficzna w Polsce spowodowana starzeniem się społeczeństwa będzie zmuszała pracodawców do zmiany podejścia i zatrudniania seniorów. Wykorzystywanie potencjału pracowników 50+ będzie niedługo standardem, dlatego też już teraz warto do takiej sytuacji przygotować wykorzystywane techniki zarządzania w firmie i podjąć pierwsze kroki w kierunku rekrutacji seniorów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów