0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2023 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2023 roku, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrośnie wraz z kwotą minimalnego wynagrodzenia, które przez pierwsze półrocze wynosi 3 490 zł brutto, a przez drugie półrocze 3 600 zł. Czy wiesz jaką kwotę przychodu można osiągać, aby nie rejestrować działalności gospodarczej? Odpowiedź w artykule!

Działalność nierejestrowana - kto może ją prowadzić

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców działalność nierejestrowana jest to działalność, która może być wykonywana przez osobę fizyczną.

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną muszą być spełnione dwa warunki:

  • uzyskany przychód nie może przekroczyć w okresie miesiąca 50% minimalnej kwoty wynagrodzenia,
  • w ostatnich 60 miesiącach, osoba podejmująca się działalności nierejestrowanej nie prowadziła działalności gospodarczej.

Wyższy limit przychodu dla działalności nierejestrowanej

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej uzależniony jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które przez pierwsze półrocze wynosi 3 490 zł brutto, a przez drugie półrocze 3 600 zł. W związku z tym, limit uprawniający do prowadzenia działalności niezarejestrowanej w pierwszym półroczu 2023 roku wynosi 1 745 zł, a drugim półroczu 1 800 zł.

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorcy
Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli próg przychodu zostanie przekroczony, wówczas należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu.

W celu rejestracji jednoosobowej działalności należy złożyć wniosek CEIDG-1. Można tego dokonać elektronicznie. Sposób wypełniania wniosku został opisany w artykule: Założenie działalności - formularz CEIDG-1 z omówieniem

Warto mieć na uwadze, że decydując się na prowadzenie działalności na próbę, należy pamiętać o prawidłowym rozliczeniu się z urzędem skarbowym czy ZUS-em. Rozliczenia te różnią się nieco od innych rozliczeń działalności gospodarczej, które są dużo bardziej złożone czy też wymagają większej częstotliwości. Prześledźmy, jakie obowiązki względem organów podatkowych i ubezpieczeniowych związane są z działalnością nierejestrowaną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów