0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność nierejestrowana 2024 - jaki jest limit przychodu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2023 roku, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrósł wraz z kwotą minimalnego wynagrodzenia. Od 2024 roku obowiązuje nowy, wyższy limit dla działalności nierejestrowanej. Czy wiesz jaką kwotę przychodu można osiągać, aby nierejestrowana działalność gospodarcza 2024 była możliwa? Odpowiedź w artykule!

Działalność nierejestrowana 2024 limit w ustawie prawo przedsiębiorców

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców działalność nierejestrowana jest to działalność, która może być wykonywana przez osobę fizyczną.

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorcy

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli próg przychodu zostanie przekroczony, wówczas należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu.

W celu rejestracji jednoosobowej działalności należy złożyć wniosek CEIDG-1. Można tego dokonać elektronicznie. Sposób wypełniania wniosku został opisany w artykule: Założenie działalności - formularz CEIDG-1 z omówieniem.

Warto mieć na uwadze, że decydując się na prowadzenie działalności na próbę, należy pamiętać o prawidłowym rozliczeniu się z urzędem skarbowym czy ZUS-em. Rozliczenia te różnią się nieco od innych rozliczeń działalności gospodarczej, które są dużo bardziej złożone czy też wymagają większej częstotliwości.

Limit działalności nierejestrowanej 2024

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej uzależniony jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku nastąpiła jego zmiana, a więc limit przychodu z działalności nierejestrowanej wzrósł.

Przez pierwsze półrocze 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł brutto, a przez drugie półrocze 4 300 zł.

Limit działalności nierejestrowanej w 2024 roku:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca wynosi 3 181,50 zł, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie
 • a od 1 lipca 2024 roku będzie wynosić 3 225 zł, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie.

Dodatkowo, podmiot taki nie może w ostatnich 60 miesiącach prowadzić działalności gospodarczej.

Limit działalności nierejestrowanej  2023

W 2023 roku aby prowadzić działalność nierejestrowaną muszą być spełnione dwa warunki:

 • przed 1 lipca 2023 roku:
  • uzyskany przychód nie może przekroczyć w okresie miesiąca 50% minimalnej kwoty wynagrodzenia,
  • w ostatnich 60 miesiącach, osoba podejmująca się działalności nierejestrowanej nie prowadziła działalności gospodarczej.
 • po 1 lipca 2023 roku:
  • uzyskany przychód nie może przekroczyć w okresie miesiąca 75% minimalnej kwoty wynagrodzenia,
  • w ostatnich 60 miesiącach, osoba podejmująca się działalności nierejestrowanej nie prowadziła działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów