Poradnik Przedsiębiorcy

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku!

Od 2021 roku, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrósł wraz z kwotą minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2021 roku wynosi 2 800 zł brutto. Czy wiesz jaką kwotę przychodu można osiągać, aby nie rejestrować działalności gospodarczej? Odpowiedź w artykule!

Działalność nierejestrowana - kto może ją prowadzić

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców działalność nierejestrowana jest to działalność, która może być wykonywana przez osobę fizyczną.

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną muszą być spełnione dwa warunki:

  • uzyskany przychód nie może przekroczyć w okresie miesiąca 50% minimalnej kwoty wynagrodzenia,
  • w ostatnich 60 miesiącach, osoba podejmująca się działalności nierejestrowanej nie prowadziła działalności gospodarczej.

Wyższy limit przychodu dla działalności nierejestrowanej

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej uzależniony jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia, który w 2021 roku wynosi 2 800 zł brutto. W związku z tym, limit uprawniający do prowadzenia działalności niezarejestrowanej w 2021 roku wynosi 1 400 zł.

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorcy
Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W 2020 roku, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosił 1 300 zł brutto w okresie miesiąca. Natomiast w 2019 roku limit ten wynosił 1 125 zł brutto.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli próg przychodu zostanie przekroczony, wówczas należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu.