0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować zakup zestawu sprzętu komputerowego i fotograficznego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę zakład fotograficzny i kupiłem do firmy komputer stacjonarny wraz ze specjalnym monitorem, myszką i klawiaturą, które będę wykorzystywał do obróbki zdjęć. Dodatkowo, dokonałem zakupu aparatu fotograficznego wraz z obiektywem. Wszystkie urządzenia planuję używać dłużej niż rok. Obiektyw będzie wykorzystywany nie tylko do nowego aparatu, lecz także do pozostałych, które posiadam. Zarówno zakup zestawu sprzętu komputerowego, jak i aparatu z obiektywem jest o wartości przekraczającej kwotę 10 tys. zł netto (jestem czynnym podatnikiem VAT). Czy muszę wprowadzić komputer do ewidencji środków trwałych? Jak zaksięgować zakup zestawu sprzętu, tj. aparat i obiektyw? Proszę o pomoc.

Olek, Piotrków Trybunalski

 

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ewidencji środków trwałych ujmuje się przedmioty, tj.:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  • maszyny, urządzenia i środki transportu,

  • inne przedmioty,

o wartości początkowej przekraczającej 10 tys. zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku zwolnionych podatników VAT), które:

  • są kompletne i zdatne do użytku na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych,

  • są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie przez podatnika,

  • stanowią własność lub współwłasność podatnika,

  • planowo będą wykorzystywane w działalności gospodarczej przez okres co najmniej roku,

  • będą wykorzystywane w działalności gospodarczej lub przekazane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. 

Zakup zestawu sprzętu komputerowego, czyli komputera wraz z myszką, klawiaturą i monitorem, nie podlegają księgowaniu jako odrębne elementy majątku. Monitor, klawiatura oraz myszka są urządzeniami, które co do zasady, nie funkcjonują bez podłączenia do komputera. Nie można zatem każdego z nich zdefiniować jako osobny środek trwały, ponieważ nie spełniają samodzielnie kryterium kompletności i zdatności do użytku.

Biorąc pod uwagę fakt, że myszka, klawiatura oraz monitor będą na stałe przyporządkowane do komputera stacjonarnego, wszystkie te urządzenia należy potraktować jako jeden środek trwały. Amortyzacji zatem będzie podlegał cały zakup zestawu sprzętu, w postaci komputera, monitora, klawiatury i myszki. Stawka amortyzacji w przypadku zespołu komputerowego wynosi 30% w skali roku.

Drugi zakup zestawu sprzętu, czyli aparat fotograficzny wraz z obiektywem, należy potraktować jako dwa odrębne środki trwałe. Wynika to z faktu, że obiektyw będzie wykorzystywany w działalności do wszystkich aparatów, które Pan posiada i nie jest on przyporządkowany do konkretnego z nich. Zatem aparatu fotograficznego oraz obiektywu nie można ująć w ewidencji środków trwałych razem jako zestawu sprzętu.

Tym samym ma Pan dowolność w księgowaniu zakupu aparatu i obiektywu. Zarówno aparat, jak i obiektyw można zaksięgować bezpośrednio w kosztach podatkowych, ponieważ każde z nich nie przekracza wartości 10 tys. zł netto. Aparat i osobno obiektyw można również wprowadzić do ewidencji środków trwałych i zastosować amortyzację jednorazową dla każdego z nich. Jednorazowy odpis amortyzacyjny zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki, w okresie, kiedy sprzęt zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Decyzja w tej kwestii zależy do podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów