0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK_EWP, czyli Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny zaczął obowiązywać mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 r. Od tego momentu obowiązkowa była wyłącznie wysyłka JPK_VAT. Plik ten został zastąpiony nową strukturą JPK_V7 od października 2021 roku. Pozostałe struktury, między innymi plik JPK_EWP dotyczący ewidencji przychodów w przypadku opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca jest zmuszony generować i przekazywać jedynie na żądanie organów podatkowych. Obowiązek ten nie uległ zmianie od lipca 2018 roku czyli od momentu wprowadzenia struktury JPK_EWP.

Jakie wyróżniamy struktury JPK?

Obowiązkową strukturą JPK którą należy wysyłać do organu podatkowego co miesiąc jest JPK_V7. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT. Pozostałe struktury JPK to:

 • JPK_FA - plik dotyczący faktur sprzedaży,
 • JPK_PKPiR - plik dotyczący podatników prowadzących KPiR,
 • JPK_EWP - plik dotyczący podatników prowadzących Ewidencję przychodów,
 • JPK_MAG - plik dotyczący podatników prowadzących gospodarkę magazynową,
 • JPK_KR - plik dotyczący podmiotów prowadzących tzw. pełne księgi np. spółki z o.o.,
 • JPK_WB - plik dotyczący danych z wyciągów bankowych,
 • JPK_FA_RR - plik dotyczący faktur VAT RR.

Nieobowiązkowe struktury JPK dostarczane są jedynie na żądanie organów podatkowych, na elektronicznych nośnikach danych. Zatem przedsiębiorca jest zobowiązany do generowania pozostałych struktur JPK i zapisywania ich na elektronicznych nośnikach danych w razie wystąpienia żądania ze strony urzędu.

Kogo dotyczy JPK_EWP?

JPK_EWP - Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca jest zarejestrowany do VAT czy korzysta ze zwolnienia z VAT. Obowiązek sporządzania JPK_EWP od 1 lipca 2018 roku mają podatnicy, którzy prowadzą ewidencję przychodów w formie elektronicznej. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący ewidencję przychodów wyłącznie w formie papierowej są zwolnieni z obowiązku generowania i dostarczania JPK_EWP na żądanie urzędu.

Jakie dane zawiera JPK_EWP?

Plik JPK_EWP zawiera informacje dotyczące dokonanej sprzedaży w danym okresie. W jego strukturze znajdują się kolejno:

 • dane firmy,
 • data utworzenia pliku,
 • okres, jakim są objęte dane w pliku,
 • liczba porządkowa,
 • data wpisu dokumentu sprzedaży do ewidencji,
 • data uzyskania przychodu,
 • numer dowodu księgowego.

Przychody są podzielone odpowiednio do stawki ryczałtu: 17%, 15%, 12,5 % (w przypadku przekroczenia limitu - kwoty przychodu dla najmu), 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz opodatkowanych stawką 2%. Na końcu zestawienia znajduje się ogólna wartość osiągniętych przychodów.

Od 1 stycznia 2021 została zlikwidowana stawka ryczałtu 20% i wprowadzono nowe stawki 15% i 10% o czym więcej w artykule: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dostępne stawki ryczałtu

Generowanie i przekazywanie JPK_EWP

Utworzenie pliku JPK_EWP powinno przebiegać za pośrednictwem programu księgowego, który umożliwia jego sporządzenie. Pliki należy generować w formacie XML, zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów. W razie ewentualnej kontroli na wezwanie organów podatkowych pliki JPK_EWP powinny być przekazywane drogą elektroniczną bądź na elektronicznych nośnikach danych, tj. dysk, pendrive lub płyta CD/DVD. Organ podatkowy określa zakres wymaganych danych w oparciu o zakres czynności sprawdzających postępowania lub kontroli dlatego może zażądać przekazania struktury JPK_EWP za za okresy miesięczne, kwartalne lub inne.

Plik JPK_EWP należy dostarczyć do urzędu zgodnie z terminem określonym w żądaniu organu podatkowego. Termin ten co do zasady nie będzie krótszy niż 3 dni.

Jak wygenerować JPK_EWP w systemie wFirma.pl?

JPK_EWP w systemie wFirma.pl można utworzyć z poziomu dwóch zakładek: EWIDENCJE oraz PODATKI. JPK_EWP można utworzyć z zakładki EWIDENCJE, działając według schematu EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » POBIERZ JPK EWP.

JPK_EWP
Plik można również wygenerować poprzez zakładkę START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK EWP. 

JPK_EWP

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów