Poradnik Przedsiębiorcy

JPK_EWP, czyli Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny zaczął obowiązywać mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 r. - obowiązkowa od tego momentu jest wysyłka JPK_VAT. Pozostałe struktury JPK, między innymi JPK_EWP, będą wprowadzone od 1 lipca 2018 roku - z nich przedsiębiorca będzie rozliczał się jedynie na żądanie organów podatkowych. Strukturą, która dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jest struktura JPK_EWP - Ewidencja przychodów.

Czym jest JPK - Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór informacji dotyczących przeprowadzanych w firmie zdarzeń gospodarczych. Generowanie plików JPK dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy prowadzą ewidencję księgową w programach komputerowych. Zalicza się do nich również Microsoft Excel. JPK powinny być sporządzone w odpowiednim formacie (XML), który ułatwia przetwarzanie danych organom skarbowym.

JPK dotyczący zapisów w rejestrach VAT - JPK_VAT - obowiązkowo przekazują już wszyscy podatnicy VAT organom skarbowym od 1 stycznia 2018 r. za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pozostałe struktury JPK obowiązujące od 1 lipca 2018 roku, tj:

 • JPK_FA,

 • JPK_PKPiR,

 • JPK_EWP,

 • JPK_MAG,

 • JPK_KR,
 • JPK_WB,

będą dostarczane jedynie na żądanie organów podatkowych, na elektronicznych nośnikach danych. Zatem przedsiębiorca jest zobowiązany do generowania pozostałych struktur JPK i zapisywania ich na elektronicznych nośnikach danych w razie wystąpienia kontroli.

Kogo dotyczy JPK_EWP?

JPK_EWP - Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek jego sporządzania od 1 lipca 2018 roku będą mieli podatnicy, którzy prowadzą ewidencję przychodów w formie elektronicznej. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący ewidencję przychodów wyłącznie w formie papierowej są zwolnieni z obowiązku generowania i dostarczania JPK_EWP.

Jakie dane zawiera JPK_EWP?

Plik JPK_EWP zawiera informacje dotyczące dokonanej sprzedaży w danym okresie. W jego strukturze znajdują się kolejno:

 • dane firmy,

 • data utworzenia pliku,

 • okres, jakim są objęte dane w pliku,

 • liczba porządkowa,

 • data wpisu dokumentu sprzedaży do ewidencji,

 • data uzyskania przychodu,

 • numer dowodu księgowego.

Przychody są podzielone odpowiednio do stawki ryczałtu: 20%, 17%, 12,5 % ( w przypadku przekroczenia limitu - kwoty przychodu dla najmu) ,8,5%, 5,5 %, 3% oraz opodatkowanych stawką 10%. Na końcu zestawienia znajduje się ogólna wartość osiągniętych przychodów.

Generowanie i przekazywanie JPK_EWP

Utworzenie pliku JPK_EWP powinno przebiegać za pośrednictwem programu księgowego, który umożliwia jego sporządzenie. Pliki należy generować w formacie XML, zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów, za okresy miesięczne i przechowywać na dysku komputera lub na innych elektronicznych nośnikach danych od 1 lipca 2018 roku. W razie ewentualnej kontroli na wezwanie organów podatkowych pliki JPK_EWP powinny być przekazywane drogą elektroniczną bądź na elektronicznych nośnikach danych, tj. dysk, pendrive lub płyta CD/DVD.

Jak wygenerować JPK_EWP w systemie wFirma.pl?

JPK_EWP w systemie wFirma.pl można utworzyć z poziomu zakładki EWIDENCJE oraz DEKLARACJE.

JPK_EWP można utworzyć z zakładki EWIDENCJE, działając według schematu EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » POBIERZ JPK EWP.

JPK_EWP - jak wygenerować plik?

Plik można również wygenerować poprzez zakładkę BIURO » DEKLARACJE » PODATEK DOCHODOWY, klikając na dany okres zaliczki lub przy utworzeniu zaliczki na podatek dochodowy.

JPK_EWP - co zawiera?

W wyświetlonym oknie z obliczeniami podatku dochodowego należy wybrać z górnego menu POBIERZ JPK EWP.

JPK_EWP- informacje