0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura bez nazwy firmy - czy może zostać zaksięgowana?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałam fakturę VAT ze wszystkimi danymi oprócz nazwy firmy. Czy niezbędne jest wystawienie noty korygującej dane, czy faktura bez nazwy firmy może zostać zaksięgowana bez konieczności poprawy danych?

Janina, Ostrzeszów 

 

Nazwą firmy osoby fizycznej jest przede wszystkim jej imię i nazwisko. Może ona zostać opcjonalnie rozszerzona o dodatkowe dowolne słowa lub ciąg liter.

Jeśli chodzi o konieczność wystawienia noty korygującej w przypadku otrzymania faktury z niepełną nazwą firmy, wyróżnić można dwie sytuacje:

  1. Faktura bez nazwy firmy, która nie zawiera imienia i nazwiska nabywcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą - wówczas konieczne jest wystawienie noty korygującej lub wystąpienie do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej.

  2. Faktura bez nazwy firmy, gdzie brakuje jedynie dalszej części nazwy (dodatkowych słów, ciągu liter), wówczas noty korygującej wystawiać nie trzeba (jeśli z pozostałych danych zawartych na fakturze jednoznacznie wynika, że to właśnie dany podmiot jest nabywcą).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów