0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o wydanie interpretacji ZUS - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Wydanie interpretacji kojarzy się przede wszystkim z przepisami podatkowymi. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych również oferuje możliwość wystawienia indywidualnej interpretacji - wynika to z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 10). Sposób składania wniosku jest bardzo zbliżony do sposobu, w jaki składany jest wniosek dotyczący interpretacji podatkowych. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek o wydanie interpretacji ZUS!

Pobierz darmowy wzór wniosku o wydanie interpretacji w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Wniosek o wydanie interpretacji ZUS - wzór.pdf
Wniosek o wydanie interpretacji ZUS - wzór.doc

Czego może dotyczyć interpretacja ZUS?

Interpretacje, jakie wydaje ZUS, dotyczą następujących zagadnień:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Natomiast nie będą wydawane interpretacje związane m.in. z:

 • objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • obowiązkiem opłacania przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • uznaniem danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • świadczeniami (np. chorobowe, macierzyńskie),
 • zasadami składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.

Dokąd skierować wniosek o wydanie interpretacji ZUS?

W Polsce wydają interpretacje dwa odziały ZUS. Są to:

 • Oddział ZUS w Gdańsku (wydaje interpretacje dla płatników przynależnych do oddziałów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze),
 • Oddział ZUS w Lublinie (wydaje interpretacje dla płatników przynależnych do oddziałów w: Bielsku - Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu).

Podczas składania wniosku, wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to, do którego oddziału ZUS przynależy ze względu na adres zamieszkania.

Wniosek o wydanie interpretacji ZUS - elementy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawienia ZUS regulują to, jak powinien wyglądać wniosek o wydanie interpretacji ZUS:

 • nazwę firmy przedsiębiorcy,
 • oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych będzie to miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy),
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 • jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika - wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika,
 • przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza informację na tema zaistniałego stanu faktycznego czy przyszłego zdarzenia oraz swoją interpretację przepisów.

W sytuacji, kiedy wniosek składa pełnomocnik - musi on posiadać pełnomocnictwo.

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji ZUS

Opłata za wydanie wniosku zależy od ilości stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych ujętych we wniosku - interpretacja jednego stanu wynosi 40 zł. Opłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Dokonując zapłaty należy również zawrzeć NIP.

Wniosek o wydanie interpretacji ZUS - odpowiedź

ZUS ma na odpowiedź 30 dni. Jeżeli przedsiębiorca do tego czasu nie otrzyma odpowiedzi, przyjmuje się, że stanowisko wskazane przez niego we wniosku jest właściwe.

 Wydanie interpretacji nie jest wiążące dla przedsiębiorcy - nie musi się do niej stosować. Jeśli jednak zastosuje się - będzie chroniony przed ewentualną zmianą stanowiska ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów