Poradnik Przedsiębiorcy

JPK_PKPIR, czyli struktura JPK dla księgi przychodów i rozchodów

1 stycznia 2018 roku wszedł w życie obowiązek wysyłki JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców. Obowiązek posiadania pozostałych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdzie w życie od 1 lipca 2018 r. JPK_PKPIR obejmuje dane zawarte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dowiedz się, od kiedy wejdzie w życie obowiązek sporządzania pliku JPK_PKPIR oraz kogo będzie on obowiązywał!

Struktura JPK_PKPIR

Jednolity Plik Kontrolny zawiera dane księgowe uporządkowane w określonej logicznie strukturze, przekazywane drogą elektroniczną lub na nośnikach danych organom podatkowym. Jedną ze struktur jest JPK_PKPIR, która obejmuje dane znajdujące się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w formie elektronicznej. Struktura JPK_PKPIR zawiera dane pozwalające na weryfikację po stronie urzędu poprawności ustalonego dochodu przez podatnika i podzielona jest na dwie sekcje, które składają się ze ściśle określonych elementów:

 • sekcja PKPIR info:

  • wartość spisu z natury na początek i koniec roku,

  • koszty uzyskania przychodu,

  • dochód;

 • sekcja PKPIR wiersze:

  • liczbę porządkową,

  • datę zdarzenia gospodarczego,

  • numer dowodu księgowego,

  • dane kontrahenta,

  • opis zdarzenia,

  • przychód,

  • zakupy,

  • wydatki.

Obowiązek sporządzania JPK_PKPIR

Plik JPK_PKPIR dotyczy przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej. Przepisy nie nakładają na podatników obowiązku prowadzenia KPiR w formie elektronicznej, w związku z czym dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie papierowej, których obecnie obowiązek JPK_PKPIR nie dotyczy.

Ważne!

Prowadzenie KPiR za pomocą programów komputerowych zobowiązuje do sporządzania JPK_PKPIR. Ten obowiązek dotyczy także przedsiębiorców prowadzących swoje ewidencje w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel.

W przeciwieństwie do struktury JPK_VAT nie ma konieczności comiesięcznej wysyłki do urzędu skarbowego pliku JPK_PKPIR. Podatnik zobowiązany jest jedynie do generowania JPK_PKPIR i przekazania do urzędu na żądanie organów podatkowych.

Organ podatkowy ma prawo zażądać od przedsiębiorcy przekazania całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci pliku JPK_PKPIR, które należy dostarczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Ważne!

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazywania na żądanie urzędów JPK_PKPIR od 1 lipca 2016 r. Dla średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorstw termin ten przypada na 1 lipca 2018 roku.

W jaki sposób przekazać JPK_PKPIR organom podatkowym?

Plik JPK_PKPIR może zostać przekazany na żądanie organów podatkowych w formie elektronicznej za pomocą programów księgowych bądź na nośnikach danych, pod warunkiem, że dokonany na nich zapis pozwala na prawidłowy odczyt zamieszczonych informacji.

Możliwe jest również zamieszczenie danych na zewnętrznych nośnikach informatycznych i przekazanie do organów podatkowych. Jednak należy mieć na uwadze, że taki zapis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jednoznaczny odczyt danych, a nośnik danych powinien zostać właściwie zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Generowanie pliku JPK_PKPIR w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia generowanie pliku JPK_PKPIR. W tym celu  należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW i wybrać opcję POBIERZ JPK PKPiR.

JPK_PKPIR i urząd skarbowy

JPK_PKPIR jest także generowany automatycznie do każdej wyliczonej w systemie zaliczki na podatek dochodowy. W celu jego pobrania należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK DOCHODOWY i kliknąć na okres zaliczki.

JPK_PKPIR w wFirma.pl

W wygenerowanym oknie wyliczenia zaliczki należy wybrać POBIERZ JPK PKPiR.

JPK_PKPIR

JPK_PKPIR generowany jest w formacie XML i jest to format zgodny z wymogami Ministerstwa Finansów.