0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK_PKPIR, czyli struktura JPK dla księgi przychodów i rozchodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2018 roku, przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej plik JPK PKPiR. JPK_PKPIR obejmuje dane zawarte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dowiedz się, kto ma obowiązek sporządzania pliku JPK_PKPIR oraz co zawiera struktura!

Struktura JPK_PKPIR

Jednolity Plik Kontrolny zawiera dane księgowe uporządkowane w określonej logicznie strukturze, przekazywane drogą elektroniczną lub na nośnikach danych organom podatkowym. Jedną ze struktur jest JPK_PKPIR, która obejmuje dane znajdujące się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w formie elektronicznej. Struktura JPK_PKPIR zawiera dane pozwalające na weryfikację po stronie urzędu poprawności ustalonego dochodu przez podatnika i podzielona jest na dwie sekcje, które składają się ze ściśle określonych elementów:

 • sekcja PKPIR info:

  • wartość spisu z natury na początek i koniec roku,

  • koszty uzyskania przychodu,

  • dochód;

 • sekcja PKPIR wiersze:

  • liczbę porządkową,

  • datę zdarzenia gospodarczego,

  • numer dowodu księgowego,

  • dane kontrahenta,

  • opis zdarzenia,

  • przychód,

  • zakupy,

  • wydatki.

Obowiązek sporządzania JPK_PKPIR

Plik JPK_PKPIR dotyczy przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej. Przepisy nie nakładają na podatników obowiązku prowadzenia KPiR w formie elektronicznej, w związku z czym dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie papierowej, których obecnie obowiązek JPK_PKPIR nie dotyczy.

Prowadzenie KPiR za pomocą programów komputerowych zobowiązuje do sporządzania JPK_PKPIR. Ten obowiązek dotyczy także przedsiębiorców prowadzących swoje ewidencje w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel
W przeciwieństwie do struktury JPK_VAT nie ma konieczności comiesięcznej wysyłki do urzędu skarbowego pliku JPK_PKPIR. Podatnik zobowiązany jest jedynie do generowania JPK_PKPIR i przekazania do urzędu na żądanie organów podatkowych.

Organ podatkowy ma prawo zażądać od przedsiębiorcy przekazania całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci pliku JPK_PKPIR, które należy dostarczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

W jaki sposób przekazać JPK_PKPIR organom podatkowym?

Plik JPK_PKPIR może zostać przekazany na żądanie organów podatkowych w formie elektronicznej za pomocą programów księgowych bądź na nośnikach danych, pod warunkiem, że dokonany na nich zapis pozwala na prawidłowy odczyt zamieszczonych informacji.

Możliwe jest również zamieszczenie danych na zewnętrznych nośnikach informatycznych i przekazanie do organów podatkowych. Jednak należy mieć na uwadze, że taki zapis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jednoznaczny odczyt danych, a nośnik danych powinien zostać właściwie zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Generowanie pliku JPK_PKPIR w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl użytkownik ma możliwość wygenerowani pliku JPK_PKPIR zarówno z zakładki EWIDENCJE oraz PODATKI. 

W celu wygenerowania pliku JPK_PKPIR z poziomu zakładki EWIDENCJE należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KPiR następnie na dole strony, należy wybrać okres za jaki plik ma zostać wygenerowany plik. Po wybraniu właściwego okresu, z górnego menu należy wybrać opcję POBIERZ JPK PKPIR

JPK_PKPIR i urząd skarbowy

Natomiast, aby wygenerować plik JPK_PKPIR z poziomu zakładki PODATKI, należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK PKPIR

JPK_PKPIR

Dodatkowo w systemie wFirma.pl, plik JPK_PKPIR generuje się automatycznie do każdej wyliczonej w systemie wfirma.pl zaliczki na podatek dochodowy. W celu pobrania pliku JPK PKPiR w systemie z poziomu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, a następnie kliknąć w opcję ZOBACZ SZCZEGÓŁY WYLICZENIA dla zaliczki za dany okres. Następnie w wyświetlonym oknie należy kliknąć w górnej części okna na funkcję POBIERZ JPK PKPiR.

JPK_PKPIRJPK_PKPIR generowany jest w formacie XML i jest to format zgodny z wymogami Ministerstwa Finansów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów