0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Guwernantka - staromodny zawód znowu w cenie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niż demograficzny przyczynia się do likwidacji szkół i zwalniania nauczycieli. Gdzie zatem może poszukiwać pracy tego typu specjalista? W prywatnych domach! Guwernantka lub guwerner to wbrew pozorom poszukiwany zawód.  Nie jest to praca dla każdego, gdyż rodzice stawiają domowym nauczycielom wysokie wymagania, jednak zaangażowanie i dobre efekty pracy nagradzane są korzystnym wynagrodzeniem.

Problem bezrobocia wśród nauczycieli

Obecnie poważny problem na rynku pracy dotyka nauczycieli. Ze względu na funkcję, którą pełnią, stanowią dla państwa sprawę pierwszorzędnej wagi – są bowiem odpowiedzialni są za kształtowanie wiedzy i moralności młodych pokoleń. Zmiany są jednak konieczne i wynikają z niekorzystnej sytuacji demograficznej Polski – stale zmniejszającej się liczby młodzieży i dzieci w szkołach. Jak wynika z ustaleń Ministerstwa Edukacji Narodowej, ich liczba zmalała o 1,521 mln od 2005 r. Kurczące się grono uczniów prowadzi do zamykania szkół, przedszkoli lub łączenia klas. W ten sposób zapotrzebowanie na pracę nauczyciela jest coraz mniejsze. W ubiegłym roku pracę straciło siedem tysięcy osób, a przewidywane są kolejne zwolnienia. Na podstawie deklaracji dyrektorów szkół szacuje się zwolnienie kolejnych sześciu tysięcy nauczycieli.

Na przedstawienie rzeczywistych danych trzeba jednak poczekać jeszcze kilka miesięcy. Te nieprzychylne prognozy dotyczą przede wszystkim malejących liczb uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pozytywnym aspektem jest natomiast stopniowe odwracanie tendencji spadkowej uczniów szkoły podstawowej. Ponadto państwo wiąże nadzieje ze zmianą sytuacji w systemie edukacji, związaną z wysłaniem do szkół dzieci sześcioletnich.

Pomoc ze strony państwa

Dotychczas zawód nauczyciela cieszył się dużą renomą oraz poparciem ze strony społeczeństwa. Co więcej, zmiana pracy i związane z nim przekwalifikowanie wiąże się z trudnościami. Osobie, która przez 20 lat pracowała jako nauczyciel, trudno będzie znaleźć pracę w fabryce.

Na szczęście dla tej grupy zawodowej, na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nauczyciele mogą skorzystać z instrumentów rynku pracy pomocnych w pozyskaniu środków na dodatki aktywizacyjne, szkolenia czy też przygotowania zawodowe. Wsparcie na aktywizację zawodową płynie także z funduszy unijnych – na ten cel przekazano 100 mln zł. Pieniądze zainwestowano w szkolenia, studia, warsztaty w dziedzinach dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Od września wprowadzona została reforma „Przedszkole za złotówkę”, zgodnie z którą opłaty za każdą dodatkową godzinę w placówce publicznej (powyżej 5 godzin) nie mogą przekroczyć 1 zł. Niskie opłaty mają zachęcić rodziców do korzystania dłużej z przedszkola. Projekt ma za zadanie wyrównać szanse edukacyjne, ale także zabezpieczyć miejsca pracy dla nauczycieli.

Guwernantka jako alternatywny kierunek pracy

Nauczyciele, którzy są otwarci na nowe pomysły, mogą skorzystać z alternatywnego rozwiązania, jakim jest zawód guwernantki. Należy zaznaczyć, iż nie jest on zarezerwowany jedynie dla przedstawicielek płci pięknej. Panowie równie dobrze radzą sobie na stanowisku guwernera. Zawód, który jakiś czas temu został nieco zapomniany, obecnie przeżywa rozkwit – odpowiednio wykwalifikowane guwernantki stanowią elitę wśród opiekunek i niań. Ich zadaniem nie jest wyłącznie opieka nad dzieckiem, ale także kierowanie jego rozwojem. Ambitni rodzice, którzy gros czasu poświęcają karierze zawodowej, chcą jak najlepiej zrekompensować pociechom swoją nieobecność. Idealną osobą jest zatem dobra guwernantka, która będzie opiekować się dzieckiem w domowej atmosferze. Przyczyną poszukiwania alternatywy dla szkoły jest negatywne podejście do pomysłu posyłania dziecka w wieku 6 lat do szkolnej ławki. Niewątpliwie, uprzednie przygotowanie pociechy do rozpoczęcia nauki może ułatwić rozpoczęcie etapu szkolnej edukacji.

Cechy idealnej guwernantki

Przygotowując się do podjęcia posady guwernantki, nie należy zapominać, że wymagania stawiane przed opiekunami są bardzo wysokie.

Przede wszystkim poszukiwane są osoby z wyższym wykształceniem, najlepiej kierunkowym – pedagogicznym lub psychologicznym. Bardzo cenna jest znajomość języków obcych oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji. Mile widziane są także dodatkowe atuty wykształcenie muzyczne lub plastyczne. Idealnym kandydatem dla tego zawodu jest właśnie osoba pracująca jako nauczyciel. Guwernantka powinna mieć także kompetencje miękkie, umożliwiające odpowiednie rozpoznanie potrzeb dziecka oraz fachową analizę jego predyspozycji. Konieczne są również odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność, gdyż jednym z najważniejszych zadań jest w tym przypadku rozwijanie potencjału dziecka.

Guwernantka to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. Ten rodzaj pracy jest przeznaczony dla osób, które naprawdę lubią pracować z dziećmi.

Ile zarabia guwernantka? 

Wyśrubowane wymagania stawiane guwernantkom wiążą się z wysokimi zarobkami. Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od kwalifikacji, dyspozycyjności oraz możliwości finansowych klientów. W Krakowie pensja waha się od 2000 zł do 3000 zł. W Warszawie minimalne stawki wynoszą 2500 zł. Stawkę godzinową charakteryzują wysokie amplitudy. Jej dolna granica zaczyna się od 13 zł za godzinę, a kończy nawet na 100 zł. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby, których kompetencje dotyczą przede wszystkim nauki języków obcych oraz nauki muzyki (gry na fortepianie, skrzypcach, lekcjach śpiewu).

Zainteresowanie polskimi guwernantkami wzrasta także wśród obywateli obcych krajów, zwłaszcza wśród polskich małżeństw, które wyemigrowały za granicę w poszukiwaniu pracy. Co więcej, uczelnie zaczynają oferować studia podyplomowe dla guwernantek i guwernerów, by maksymalnie wykorzystać potencjał zawodu i przełożyć wiedzę na efektywną pracę z dzieckiem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów