Poradnik Przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej podczas zasiłku macierzyńskiego - czy to możliwe?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 3 lat. W niedługim czasie przejdę na zasiłek macierzyński. W związku z tym zastanawiam się, czy będąc na zasiłku macierzyńskim mogę prowadzić działalność gospodarczą? Czy muszę zawiesić działalność na cały okres urlopu macierzyńskiego?

                                Katarzyna, Wrocław

 

Prowadzenie działalności gospodarczej podczas zasiłku macierzyńskiego jest prawnie dozwolone. Zgodnie z art. 9 ust. 1c Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i pobierające zasiłek macierzyński, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zatem nie podlegają one obowiązkowym ubezpieczeniom – emerytalnemu i rentowemu – z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Składki z tego tytułu finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Będzie Pani miała obowiązek odprowadzania jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Po przyznaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego, musi Pani dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, z kodem przyczyny wyrejestrowania: 600 oraz zarejestrować się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Natomiast, jeśli zdecyduje się Pani zawiesić działalność gospodarczą w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, wówczas nie opłaca Pani składek na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego można korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, bez konieczności opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak na potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem, konieczne jest uzyskanie w ZUS zaświadczenia o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego.