0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co to jest i jak wypełnić formularz AKC-U?

Wielkość tekstu:

Zakup samochodu za granicą wiąże się z koniecznością zachowania określonych procedur rozliczeń. Jednym z obowiązków przedsiębiorców nabywających samochód z krajów Unii Europejskiej rozliczany jako WNT jest obowiązek złożenia deklaracji AKC-U oraz opłacenia podatku akcyzowego, który z niej wynika.

Jak wypełnić formularz AKC-U?

Na samym początku w deklaracji AKC-U konieczne jest wskazanie numeru identyfikacji podatkowej. Jeżeli zatem zakupu dokonał przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, należy podać NIP.

A. Właściwy organ i cel składania deklaracji AKC-U

akc-u - druk

Pole 4 - organem właściwym dla celów złożenia deklaracji AKC-U jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania - dotyczy osób fizycznych.

Pole 5 AKC-U dotyczy celu złożenia formularza, gdzie należy wskazać:

 1. złożenie deklaracji lub
 2. korekta deklaracji.

B. Dane podatnika w akcyzowej deklaracji uproszczonej

 Pole 6 - należy wskazać, kto składa deklarację AKC-U:

 • podatnik niebędący osobą fizyczną, czyli m.in. spółka z o.o., spółka jawna, spółka cywilna czy też
 • osoba fizyczna - w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prywatna.

Pole 7 - uzupełnia się, wprowadzając pełną nazwę podatnika lub nazwisko i pierwsze imię w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). 

akc-u - adres podatnika

Pola od 8 do 18 AKC-U dotyczą adresu. W przypadku osób niebędących osobami fizycznymi (np. spółek) należy podać adres siedziby. Natomiast jednoosobowe działalności gospodarcze podają adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Adres zamieszkania przedsiębiorcy w przypadku osoby fizycznej wpływa na właściwość urzędu skarbowego.

Opcjonalnie w polu 18 można wpisać adres e-mail i numer telefonu podatnika.

C. Wysokość podatku akcyzowego w deklaracji AKC-U

akc-u - wysokość podatku akcyzowego

Pole 19 - należy wstrzymać się z jego uzupełnieniem, przechodząc do dalszej części deklaracji.

Pola 20 i 21 - nie będą uzupełniane w przypadku, gdy AKC-U dotyczy samochodu osobowego.

Pole 22 - to kwota z pola 19, z którą również należy się wstrzymać do czasu wypełnienia dalszych pozycji deklaracji.

D. Obliczanie wysokości podatku akcyzowego od samochodów osobowych

akc-u - Obliczanie wysokości podatku akcyzowego

Kolumna b, pole 23 AKC-U - należy wskazać pojazd poprzez podanie:

 • marki,
 • modelu,
 • roku produkcji,
 • pojemności skokowej silnika w cm3,
 • nr nadwozia VIN.

Kolumna c, pole 24 AKC-U - należy wpisać datę powstania obowiązku podatkowego:

 • data przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju. Jest to data przekroczenia granicy Polski;
 • data nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju (data otrzymania auta od przewoźnika);
 • data złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem;

Kolumna d, pole 25 AKC-U - należy wskazać kod CN właściwy dla auta, które podatnik nabył:

Symbol CN

Wyciąg

BENZYNA

pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym

8703 2190

o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1000 cm3

8703 2290

o pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm3, ale nieprzekraczającej 1500 cm3

8703 2390

o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, ale nieprzekraczającej 3000 cm3

8703 2490

o pojemności skokowej przekraczającej 3000 cm3

DIESEL

pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

8703 3190

o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1500 cm3

8703 3290

o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, ale nieprzekraczającej 2500 cm3

8703 3390

o pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm3

Kolumna e, pole 26 AKC-U - należy wskazać podstawę opodatkowania, na którą składa się wartość z faktury zakupu samochodu przeliczona na PLN wg bieżącego kursu średniego NBP w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w dacie:
1. przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa UE do Polski - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem tego samochodu do Polski;
2. nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie tego prawa nastąpiło po przemieszczeniu tego samochodu do Polski;
3.złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu nie jest jego właścicielem.

Kolumna f, pole 27 AKC-U - dla celów zastosowania właściwej stawki VAT należy zwrócić uwagę na pojemność skokową silnika pojazdu, od której stawka ta jest zależna.

STAWKI PODATKOWE NA SAMOCHODY OSOBOWE NOWE ORAZ UŻYWANE

pojemność silnika poniżej, równa 2000 cm3

pojemność silnika powyżej 2000 cm3

3,1 %

18,6 %

Kolumna g, pole 28 AKC-U - kwota podatku akcyzowego, czyli iloczyn (wynik mnożenia) podstawy opodatkowania (kolumna e, pole 26) i stawki podatku (kolumna f, pole 27). Wynik jest kwotą podatku akcyzowego, jaką należy odprowadzić z tytułu WNT samochodu osobowego.

Podatek wykazuje się w zaokrągleniu do pełnych złotych, zatem wartość w kolumnie g, pole 28 należy zaokrąglić.

Przykład 1.

Podstawa opodatkowania (kolumna e) wynosi: 23 987 zł

Stawka akcyzy (kolumna f) wynosi: 18,6 %

Podatek akcyzowy (kolumna g) wynosi: 4 462 zł (bez zaokrąglenia 4 461,58 zł) 

Przykład 2.

Podstawa opodatkowania (kolumna e) wynosi: 15 222 zł

Stawka akcyzy (kolumna f) wynosi: 18,6 %

Podatek akcyzowy (kolumna g) wynosi: 2 831 zł (bez zaokrąglenia 2 831,29 zł)

akc-u - pole 65

Kolumna g, pole 65 - podsumowanie podatku akcyzowego z pól 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64. Na podstawie pola 65 należy wrócić i uzupełnić pole 19 i 22, przepisując wartość z pola 65.

E. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

akc-u - podpis podatnika

Pola od 66-70 - dotyczą konieczności złożenia na deklaracji AKC-U podpisów przez podatnika lub osobę go reprezentującą. W przypadku osoby reprezentującej podatnika konieczne jest pisemne upoważnienie wraz z ewentualną opłatą skarbową od upoważnienia w wysokości 17 zł.

Do pobrania:

Formularz AKC-U.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów