0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile ważne jest skierowanie na badania lekarskie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z najważniejszych jest dopilnowanie, aby wszyscy pracownicy posiadali aktualne orzeczenia lekarskie, dopuszczające ich do wykonywania pracy. W związku z tym, pracodawca musi skierować przyszłych, jak i obecnych pracowników na badania lekarskie. Bardzo często padają jednak pytania: ile ważne jest skierowanie na badania oraz kiedy należy je wystawić? Sprawdźmy!

Na jakie badania lekarskie kieruje pracodawca?

Przepisy określają szczegółowo, na jakie badania i z jaką częstotliwością pracodawca powinien kierować pracowników na badania lekarskie. Tak możemy wyróżnić:

  • Wstępne badania lekarskie – na te badania kierowani są nowi pracownicy, młodociani lub pracownicy, którzy zmieniają stanowisko pracy. Okres ważności wstępnych badań lekarskich określa lekarz medycyny pracy. Najczęściej jest to rok.
  • Okresowe badania lekarskie – wykonywane są co 2-4 lata (w zależności od stanowiska pracy oraz szkodliwych lub uciążliwych warunków pracy występujących na stanowisku pracy).
  • Kontrolne badania lekarskie – tym badaniom podlegają wszyscy pracownicy, którzy wracają do wykonywania pracy po przynajmniej 30-dniowej chorobie.

Ile ważne jest skierowanie na badania?

Wielu pracodawców lub osoby odpowiedzialne za rozliczenia pracowników, chce należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków i dotrzymywać obowiązujących terminów. Wtedy pojawia się pewna wątpliwość: Ile ważne jest skierowanie na badania?

Próżno szukać odpowiedzi w przepisach, ponieważ żadne z nich nie regulują kwestii okresu ważności skierowania wystawionego przez pracodawcę. Powinno ono zostać wystawione i przekazane pracownikowi “odpowiednio wcześniej”, tak aby mógł on umówić się na badania, udać się na wizytę w godzinach pracy oraz przedstawić pracodawcy otrzymane orzeczenie – wszystko powinno nastąpić przed upływem terminu ważności poprzednich badań.

Jaki jest optymalny okres wystawienia skierowania na badania?

Jak już zostało wspomniane, przepisy nie regulują terminowości skierowania na badanie. Tym samym, skierowanie nie może się “przeterminować”, w związku z czym może ono być wystawione miesiąc, 3 miesiące czy pół roku wcześniej. Jednak tak duże wyprzedzenie nie jest praktyczne, ponieważ na skierowaniu należy wskazać czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku pracy, a przez pół roku te kwestie mogą ulec zmianie. W ten sposób wystawione wcześniej skierowanie traci swoją ważność.

Zdarza się również, że placówki medyczne, które wykonują badania, kwestionują ważności skierowań wystawionych wcześniej niż 30 dni wprzód.

Przykład 1.

Pracownikowi kończy się ważność badań lekarskich 15 czerwca, w związku z czym pracodawca wręczył mu skierowanie na okresowe badania lekarskie 15 marca. Pracownik zaplanował wykonać badania pod koniec kwietnia. W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wystawiać kolejnego skierowania.

A co jeśli pracownik nie dotrzyma terminu?

Wręczenie pracownikowi skierowania na badanie lekarskie i polecenie wykonania tych badań jest poleceniem służbowym, które pracownik powinien bezwzględnie wykonać. Ponadto, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas wykonywania badań lekarskich, w związku z czym w miarę możliwości, pracownik powinien wykonać badania w godzinach wykonywania pracy.

Jeśli pracownik nie wykona badań lekarskich w terminie, z przyczyn leżących po jego stronie, może to być podstawą do rozwiązania umowy z pracownikiem, ponieważ pracodawca nie ma prawa dopuścić kogokolwiek do wykonywania pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Podsumowując, przepisy nie określają, ile ważne jest skierowanie na badania, co oznacza, że można je wystawić nawet kilka miesięcy przed upływem terminu. Jednak praktyka wskazuje, iż najbardziej optymalny czas to 30 dni przed końcem badań. Jest to odpowiedni czas, w którym pracownik może wykonać badania i przekazać pracodawcy orzeczenie lekarskie.

Wystawienie skierowania na badania lekarskie w systemie wFirma.pl

System wFirma umożliwia w szybki i łatwy sposób wystawienie skierowania na badania lekarskie pracownika. Wystarczy w KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika, dla którego ma zostać wygenerowane skierowanie i z górnego paska wybrać opcję WYSTAW » SKIEROWANIE NA BADANIE.

Ile ważne jest skierowanie na badania - jak dodać?

Wówczas pojawi się okno, w którym można wpisać nazwę stanowiska oraz czynności jakie będą w ramach jego wykonywane.

Ile ważne jest skierowanie na badania - stanowisko

Druk ten może zostać zapisany w dokumentach pracownika.

ile ważne jest skierowanie na badania - w dokumantach pracownika

Wtedy można go pobrać z zakładki KADRY » DOKUMENTY w dowolnym momencie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów