0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konsekwencje zgubienia i kradzieży karty płatniczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mimo że karta płatnicza jest dużo bezpieczniejsza niż noszenie przy sobie gotówki, to jednak bardzo częste są przypadki kradzieży czy zagubienia tego elektronicznego instrumentu płatniczego. Taka sytuacja nie wiąże się z utratą wszystkich pieniędzy znajdujących się na rachunku. Co należy w takim wypadku zrobić? Jakie mogą być konsekwencje utraty karty? Zapraszamy do lektury.

Utratę karty płatniczej jak najszybciej zgłoś do banku

Banki w tworzonych regulaminach oraz przepisy prawa (wynikające m.in. z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych) nakładają na użytkowników kart płatniczych szereg różnych obowiązków - jak np. podpisanie jej we wskazanym miejscu, właściwe przechowywanie, ochrona kodu PIN czy też niezwłoczne zgłoszenie wydawcy utraty lub zniszczenia karty płatniczej. Sposobów takiego zgłoszenia jest kilka - można udać się bezpośrednio do placówki banku, zadzwonić na wskazany na karcie numer (oczywiście należy go wcześniej spisać do pamięci telefonu lub umieścić w innym bezpiecznym miejscu) lub skorzystać z numerów alarmowych, które umożliwiają zgłoszenie faktu utraty karty w każdym banku. Każdy wydawca elektronicznych instrumentów płatniczych powinien zagwarantować swoim klientom całodobową możliwość zgłoszenia utraty karty płatniczej.

 

Wskazówka

Obecnie funkcjonuje kilka numerów telefonów, dzwoniąc pod które klienci większości banków w Polsce mogą zastrzec utraconą kartę. Jest to wygodne rozwiązanie szczególnie w sytuacji, gdy skradziony zostanie cały portfel wyposażony w kilka kart z różnych banków. Aktualnie dostępny jest numer telefonu powołany do życia przez Związek Banków Polskich - warto mieć go w telefonie, tak na wszelki wypadek: 828 828 828. Więcej na temat tej usługi można przeczytać na stronie internetowej projektu.

 

W takiej sytuacji bardzo ważna jest szybka reakcja - im szybciej karta zostanie zastrzeżona (zablokowana), tym mniej dotkliwe będą możliwe konsekwencje. Zastrzeżenie elektronicznego instrumentu płatniczego spowoduje, że osoby nieuprawnione nie będą mogły dokonywać za jego pomocą żadnych transakcji. Co ważne, niezgłoszenie faktu utraty karty wiąże się z poniesieniem przez klienta wszystkich negatywnych konsekwencji związanych z tym zdarzeniem.

Utrata karty płatniczej - konsekwencje finansowe

Może okazać się, że od momentu utraty karty do jej zastrzeżenia złodziej zdążył już przeprowadzić kilka transakcji za jej pomocą. Obecnie jest to dużo łatwiejsze, przez wzgląd na możliwość zbliżeniowego regulowania rachunków. W takim wypadku klienta obciążają transakcje do kwoty o równowartości:

  • 150 euro - przy płatnościach z użyciem PIN-u,
  • 50 euro - przy płatnościach zbliżeniowych.

Oznacza to, iż w sytuacji, gdy do momentu zastrzeżenia z karty zniknie np. 1000 zł wskutek dokonania wielu płatności zbliżeniowych (bez użycia PIN-u), wystawca karty odda klientowi wskazaną kwotę pomniejszoną o równowartość 50 euro, czyli w sumie ok. 790 zł. Jeżeli jakiekolwiek transakcje będą miały miejsce już po zgłoszeniu utraty karty, wówczas klient nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Należy przy tym pamiętać, że w sytuacji, gdy karta została udostępniona osobie trzeciej, odpowiedzialność wydawcy za transakcje przez nią przeprowadzone zostaje ograniczona. Co więcej, jeżeli do operacji doszło z winy posiadacza lub użytkownika karty - szczególnie, jeśli nie dopełni on ciążących na nim obowiązków (jak np. ochrona PIN-u), wspomniana kwota ograniczenia nie obowiązuje (w takim wypadku zostanie on obciążony całą utraconą kwotą).

Banki oferują również możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek utraty karty, dzięki któremu obniżona zostaje odpowiedzialność klienta banku za zdarzenia mające miejsce po kradzieży/zgubieniu karty.

 

Uwaga!

Warto pamiętać, że raz zastrzeżonej karty nie można już odblokować, dlatego zanim zadzwonimy do banku warto dokładnie przeszukać wszystkie zakamarki kieszeni czy torebki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów