0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa barteru - darmowy wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Barter - definicja

Barter zaliczany jest do transakcji bezgotówkowych. Polega na wzajemnej wymianie towarów albo usług o jak najbardziej zbliżonej wartości (np. towar za usługę, usługa za usługę). W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy definicji umowy barteru, bowiem należy ona do umów nienazwanych (art. 603-604 Kodeksu cywilnego). Według Sądu Najwyższego barter jest najbardziej podobny do umowy zamiany (która jest uregulowana w KC), w której własność przenoszona jest na nabywcę.

Jako że do umowy barteru nie odnoszą się żadne regulacje, umowa charakteryzuje się dużą elastycznością. Do jej zawarcia nie jest potrzebna pisemna forma, a to, co powinna zawierać zależy od samych kontrahentów.

Umowa barteru - elementy

Tak jak przy sporządzaniu każdej innej umowy, umowa barteru zawarta na papierze powinna posiadać następujące elementy:

  • miejsce i datę zawarcia,

  • dokładne wskazanie stron zawierających umowę, a jeśli biorą w transakcji udział osoby upoważnione, również ich dane i podstawę ich umocowania (członkostwo w zarządzie, status prokurenta lub pełnomocnika),

  • ilość, jakość oraz wartość towarów lub opis usług obu stron - bardzo ważny element, stanowiący fundament całej transakcji - może być w formie załącznika,

  • terminy i warunki dostaw,

  • wymienione załączniki.

Umowa barteru - elementy dodatkowe

Dla wygody obu stron warto zawrzeć w umowie:

  • słownik, tłumaczący określenia użyte w umowie, które mogą zostać źle zrozumiane lub stać się przedmiotem sporu,

  • uprawnienia stron,

  • zasady postępowania w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy,

  • konsekwencje niewywiązania się z umowy.

Najważniejsze przy zawieraniu umowy barteru jest, aby wycena wymienianych świadczeń nie budziła zastrzeżeń urzędu skarbowego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których kontrahenci zaniżają ceny w stosunku do cen rynkowych.

Do pobrania:

Umowa barteru - wzór .pdf
Umowa barteru - wzór .doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów