Poradnik Przedsiębiorcy

Kradzież lub zagubienie karty płatniczej

Karty płatnicze to obecnie jedno z najpopularniejszych narzędzi płatniczych. Wygodne i dyskretne, stanowią dobrą alternatywę dla rozliczeń gotówkowych. Z drugiej strony karta płatnicza to najczęściej klucz do większości, jeśli nie całej kwoty środków, które użytkownik posiada na koncie (nie biorąc pod uwagę debetów). Zatem zgubienie lub kradzież karty płatniczej może mieć bardzo negatywne skutki dla jej posiadacza. Dlatego podpowiadamy, co zrobić, aby w podbramkowej sytuacji nie stracić pieniędzy.

Kto jest odpowiedzialny za kartę płatniczą?

Kiedy karta spoczywa w portfelu lub kieszeni jej właściciela, to on ponosi za nią odpowiedzialność. Jednak w sytuacji awaryjnej, czyli podczas zagubienia albo kradzieży karty płatniczej, sprawa nie jest już taka prosta.

W tym przypadku dla właściciela karty płatniczej ważne jest, aby działać szybko. Do momentu, w którym nie zgłosi on zdarzenia w banku i nie zablokuje karty, dokonane za jej pomocą transakcje obciążą jego konto. Jednak od chwili, w której dojdzie do powiadomienia banku-wystawcy karty, to on przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność.

Dobra wiadomość jest taka, że nawet przed zgłoszeniem utracenia karty płatniczej do banku jej właściciel nie jest zdany na łaskę złodzieja. Zgodnie z przepisami jego odpowiedzialność jest bowiem ograniczona do konkretnej sumy – 150 euro, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia dokonania zgłoszenia.

Kiedy bank nie przejmie odpowiedzialności za kartę płatniczą?

Jak wskazano powyżej, wystawiający kartę bank przejmuje za nią odpowiedzialność w momencie jej utraty przez użytkownika. Jednakże banki mają także swój sposób na ochronę wtedy, kiedy do zdarzenia doszło z winy lub zaniedbania posiadacza karty płatniczej.

Kiedy bank może wysunąć takie przypuszczenie? Np. w sytuacji, kiedy karta płatnicza była przechowywana w miejscu łatwo dostępnym, szczególnie wraz z numerem PIN, wtedy bank może zarzucić klientowi zbytnią niedbałość. Jeśli transakcje zostaną dokonane przez osobę, której właściciel udostępnił kartę albo PIN, to bank także nie weźmie za nie odpowiedzialności, nawet jeśli osoba poszkodowana na takie transakcje nie wyrażała zgody.

Pogotowie dla kart płatniczych - zadzwoń!

Jak widać, utrata karty płatniczej nie musi wiązać się z odpływem środków z konta, pod warunkiem, że szybko zareagujemy. W tym przypadku najlepiej jest udać się do placówki bankowej swojego banku bądź zadzwonić na jego infolinię. Związek Banków Polskich, w celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów i zmaksymalizowania bezpieczeństwa, wprowadził także jeden numer alarmowy, czynny całą dobę. Mogą na niego dzwonić użytkownicy w Polsce, jak i za granicą, tym samym maksymalnie skracając czas pomiędzy wydarzeniem a zgłoszeniem.