0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konsekwencje nieopłacenia podatku za pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudnienie pracownika generuje po stronie przedsiębiorcy pewne dodatkowe obowiązki. Do najważniejszych należą zgłoszenie pracownika do ZUS-u oraz opłacanie za niego składek i odprowadzanie podatku dochodowego. Warto o tym pamiętać, ponieważ niedopełnienie którejś z tych czynności może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

Zapominałeś? To może być przestępstwo!

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacania zaliczki na podatek dochodowy zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników, do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli zdarzy się, że opłata wpłynie z opóźnieniem czy w niewłaściwej kwocie, nie powinno mieć to dotkliwych konsekwencji. W takiej sytuacji można też posłużyć się instytucją czynnego żalu, aby dopełnić wszystkich formalności.

Jeśli jednak przedsiębiorca uporczywie nie będzie dopełniał swoich obowiązków w zakresie podatku za pracowników, to jego zachowanie może zostać uznane za przestępstwo skarbowe. W takim wypadku karą za brak wpłat może być naprawdę wysoka grzywna albo pozbawienie wolności.

Jeżeli przedsiębiorca będący pracodawcą dopuści się zaniechania w postaci braku uiszczenia podatku dochodowego należnego od wynagrodzenia pracownika, podlega z tego tytułu karze grzywny do 720 stawek dziennych, albo zostać pozbawionym wolności do 3 lat. Kary te mogą nawet wystąpić równolegle.

Jednak tak poważne konsekwencje wystąpią jedynie w sytuacji, gdy niewpłacona kwota przekroczy wskazaną w przepisach wysokość. Zadłużenie o małej wartości - przez co rozumie się zaległość w kwocie nie przekraczającej 320 tys. zł - może być obarczone wyłącznie karą grzywny. Stawka dzienna wymierzonej kary może wahać się w granicach od 53,33 zł do nawet 21 333 zł.

Mniejsza szkodliwość czynu - łagodniejsza kara

Czyn związany z niedopełnieniem obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek do US nie musi być traktowany jako przestępstwo, a tym samym można obniżyć wymiar kary za jego popełnienie. Będzie tak w przypadku, jeżeli narażenie na uszczuplenie budżetu publiczno-prawnego nie przekroczyło kwoty 8.000 zł. Wówczas bowiem popełniony czyn nie będzie traktowany już jako przestępstwo, ale jako wykroczenie skarbowe. Mniejsza szkodliwość czynu niesie za sobą mniejszą karę. Jej wartość może się wahać w granicach od 160 zł do 32 000 zł (tu już określa się ogólny wymiar kary nie stawkę dzienną). Dodatkowo, jeżeli podatnik zdecydowałby się na uregulowanie zaległości podatkowej, mógłby jeszcze bardziej ograniczyć konsekwencje popełnionego czynu, do nałożenia przez urząd mandatu skarbowego. Jego wartość w roku 2013 nie może przekroczyć 3 200 zł.

Brak wywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków, jakie nakładają na niego przepisy, może skutkować dotkliwymi finansowo karami. Kar tych przedsiębiorca może jednak częściowo uniknąć, uiszczając zaległą należność w najszybszym możliwym terminie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów