0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie na cele podatkowe i składkowe zleceniobiorcy - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

W przypadku zleceniobiorcy nie prowadzi się akt osobowych tak, jak dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Aby więc uzyskać niezbędne do rozliczenia dane, zleceniobiorca powinien wypełnić oświadczenie na cele podatkowe i składkowe. Powinno ono zawierać kilka ważnych kwestii.

Oświadczenie na cele podatkowe i składkowe zleceniobiorcy do pobrania w dwóch formatach!

Do pobrania:

Oświadczenie na cele podatkowe zleceniobiorcy – wzór.pdf
Oświadczenie na cele podatkowe zleceniobiorcy – wzór.docx

Jakie dane osobowe powinien przekazać zleceniobiorca?

W celu zawarcia umowy zlecenie konieczne jest pobranie danych osobowych pracownika. Aby sporządzić samą umowę, pracodawca powinien pobrać co najmniej: 

 • imię i nazwisko, 
 • datę i miejsce urodzenia, 
 • adres zamieszkania,

Z pozostałych danych osobowych, jakie powinno zawierać oświadczenie na cele podatkowe i składkowe, można wymienić: 

 • PESEL lub inny identyfikator niezbędny do rozliczeń składkowych i podatkowych, 
 • obywatelstwo, 
 • adres zameldowania, 
 • numer rachunku bankowego.

Informacje na temat ubezpieczenia zleceniobiorcy

Wśród informacji, które powinien przekazać zleceniobiorca na cele rozliczania składek ZUS, powinny znajdować się:

 • oddział NFZ zgodny z adresem zamieszkania;
 • oświadczenie o przyznanej emeryturze lub rencie wraz z numerem decyzji i datą uzyskania prawa do świadczenia;
 • orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze stopniem niepełnosprawności i datą obowiązywania orzeczenia;
 • informacja o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w tym okres obowiązywania umowy, poziom wynagrodzenia brutto;
 • informacja, czy w trakcie umowy zlecenie przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym u innego pracodawcy;
 • informacja o podejmowaniu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej, pracy nakładczej z innym podmiotem, przy czym tu ważne będzie, czy osoba jest objęta ubezpieczeniami społecznymi oraz jaki przychód osiąga z tej umowy;
 • informacja o objęciu ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu (KRUS, działalność gospodarcza);
 • informacja o statusie ucznia lub studenta;
 • informacja o rejestracji w urzędzie pracy.

Na tej podstawie ustala się, jakim ubezpieczeniom będzie podlegał zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy. Jeśli zatrudniony zostanie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, to oświadczenie na cele podatkowe i składkowe powinno zawierać informacje, czy chce podlegać również pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Z kolei gdy zleceniobiorca zgłoszony zostanie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartej umowy, to może opłacać na zasadzie dobrowolności składki emerytalno-rentowe. Przy czym warto pamiętać, że w tej sytuacji obowiązkowe staje się ubezpieczenie wypadkowe.

Dane podatkowe zleceniobiorcy 2023

Aby poprawnie rozliczyć zleceniobiorcę pod względem podatkowym, należy od niego pozyskać dane dotyczące: 

 • urzędu skarbowego właściwego na cele rozliczenia podatku, 
 • certyfikatu rezydencji,
 • chęci ewentualnej rezygnacji ze zwolnienia z PIT (jeśli nie ukończył 26 lat), 
 • limitu kosztów autorskich – jeśli umowa zawiera zapis o przeniesieniu praw autorskich.

Warto pamiętać, że zleceniobiorca powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dlatego oświadczenie na cele podatkowe i składkowe na końcu powinno zawierać odpowiednią klauzulę.

Oświadczenie na cele podatkowe i składkowe zleceniobiorcy w systemie wFirma.pl

Użytkownicy programu wFirma.pl mają możliwość, w łatwy i szybki sposób, generować dokumenty potrzebne w procesie zatrudnienia. 

W poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY wystarczy zaznaczyć osobę dla której chce się wygenerować dokumenty, a następnie kliknąć w opcję DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA.

Oświadczenie na cele podatkowe i składkowe - dokumenty do zatrudnienia

W wygenerowanym oknie, użytkownik może określić jakiego typu dokumenty do zatrudnienia go interesują. Te związane ze:

 • stosunkiem pracy czy
 • umową zlecenie lub o dzieło.

W następnym kroku wystarczy zaznaczyć jakie dokumenty chcemy nas interesują i klikamy GENERUJ.

Oświadczenie na cele podatkowe i składkowe - generuj dokumenty dla umów cywilnoprawnych

System przygotuje pliki, w oparciu o wzory dokumentów dostępnych w systemie, uzupełniając je o te dane osobowe pracownika, które zostały ówcześnie zapisane w programie.

Najczęstsze pytania

 • Kto wypełnia oświadczenie zleceniobiorcy?

  W przypadku zleceniobiorcy nie prowadzi się akt osobowych tak, jak dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Aby więc uzyskać niezbędne do rozliczenia dane, zleceniobiorca powinien wypełnić oświadczenie na cele podatkowe i składkowe.
 • Płatnik składek ponosi odpowiedzialność za błędne zgłoszenie ubezpieczonego do ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów