0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o staż - darmowy wzór omówieniem

Wielkość tekstu:

Założeniem uczelni wyższych jest, oprócz wiedzy teoretycznej, wyposażanie absolwentów również w umiejętności praktyczne. Dlatego wprowadzono obowiązkowe 3-miesięczne praktyki, by pomóc młodym ludziom wejść w środowisko pracy. Oprócz praktyk są jeszcze staże. Czym staż różni się od praktyki? Sprawdź jak wygląda umowa o staż!

Czym różni staż od praktyki?

Staż kojarzy się ze świadczeniem pracy w trakcie nauki i bezpośrednim przygotowaniem do pracy. Praktyka jest natomiast uzupełnieniem edukacji, która ma nam pomóc w przygotowaniu do pracy. W obu przypadkach chodzi o zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby, które go nie posiadają. Umowa o staż czy praktykę nie jest nawiązaniem stosunku pracy z pracodawcą.

Pobierz darmowy wzór umowy o staż w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Umowa o staż - wzór.pdf
Umowa o staż - wzór.docx

Umowa o staż a ich rodzaje   

Współpraca z przedsiębiorcami odbywa się nie tylko w wymiarze badawczym, lecz także praktycznym i dydaktycznym, pracodawcom łatwiej jest dotrzeć do studentów z ofertami staży, za to praktycy zawodowi mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne na uczelni.

W trakcie odbywania stażu nad zadaniami powierzonymi stażyście czuwa patron - jest to osoba odpowiedzialna za wdrożenie, przyuczenie i sprawdzenie wykonywania pracy stażysty. Zwykle wyznacza się taką osobę już przy podpisaniu umowy, ale nie jest to konieczne. Ważne jednak, żeby nad stażystą cały czas ktoś czuwał. Niedopuszczalne jest powierzenie pracy stażyście bez nadzoru merytorycznego i sprawdzenia poprawności wykonywanych czynności. Staż jest umową nienazwaną i nieuregulowaną w żadnym konkretnym akcie prawnym. Możemy jednak wyróżnić trzy podstawowe kategorie:

 1. Umowa o staż studencki
 2. Umowa o staż absolwencki
 3. Umowa o staż z urzędu pracy

Podział staży studenckich

Staże studenckie można podzielić na takie, które należy odbyć obligatoryjnie i takie, które są dobrowolne.

Obowiązkowy staż

W ramach praktyk obowiązkowych należy odbyć 3-miesięczny staż (nie dotyczy to studentów medycyny czy weterynarii, którzy mają dużo dłuższe staże obowiązkowe). Pracodawca zawiera bezpośrednio umowę z uczelnią, w której określa czas i zakres praktyki oraz obowiązki i założenia programowe, następnie uczelnia kieruje na nie swoich studentów. W przypadku takiej umowy o staż, warunki są z góry określane i nie ma możliwości renegocjowania ich.

Nieobowiązkowy staż

Warunki są negocjowane, staż odbywa się w miejscu wybranym przez studenta, tak więc najbardziej odpowiadającym profilowi, w którym chce się rozwijać. Nieobowiązkowe staże podejmują najczęściej osoby mocno zmotywowane, które po odbytym stażu mogą stać się wartościowymi pracownikami.

Umowa o staż jest tak zwaną umową nienazwaną, którą ze względu na treść można zaliczyć to kategorii umów o świadczenie usług. Regulować nią będzie więc art. 750 k.c., zgodnie z którym do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (a umowy nienazwane nie są), stosuje się przepisy o zleceniu. W przypadku staży zastosowanie mają również przepisy o stażach absolwenckich.

W związku z czym według Kodeksu cywilnego obowiązują nas przepisy o swobodzie umów. Do zachowania ważności umowa o staż musi zawierać:

 1. datę i miejsce zawarcia umowy
 2. dane stron (imię i nazwisko stażysty, dane podmiotu przyjmującego)
 3. dowód osobisty oraz aktualną legitymację studencką
 4. zakres obowiązków
 5. czas trwania stażu (nie krótszy niż 2 tygodnie, nie dłuższy niż 12 miesięcy dla bezrobotnych)
 6. miejsce odbywania się stażu
 7. wynagrodzenie i jego wysokość lub informacja o braku wynagrodzenia (*należy pamiętać, że od umowy o staż, jeśli jest ona odpłatna, odprowadza się składki do ZUS, jak od normalnej umowy np. zlecenie)
 8. podpisy obu stron
 9. umowę należy zawrzeć w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów