Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalna stawka godzinowa - ile wynosi i jak ją ustalić?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może być wynagradzany w różny sposób. Przepisy wskazują możliwość ustalenia z pracownikiem różnych systemów wynagradzania - stałe, godzinowe, prowizyjne, akordowe. Jeśli pracodawca zdecyduje się na zastosowanie godzinowego systemu wynagradzania, musi pamiętać, że ma obowiązek ustalić wynagrodzenie z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2021 roku?

Minimalna stawka godzinowa - umowa o pracę

Minimalna stawka godzinowa nie jest stała i zależy od dwóch czynników:

  1. od liczby godzin do przepracowania w miesiącu,
  2. od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wynosi 2800 zł.

W związku z tym stawka godzinowa w każdym miesiącu jest inna.

Minimalna stawka godzinowa - zmiany od 2021 roku

Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Zatem jeśli w styczniu 2021 roku pracownik miał 152 godzin do przepracowania, to powinien otrzymać 18,42 zł za godzinę pracy.

Poniższa tabela przedstawia minimalne stawki godzinowe w poszczególnych miesiącach w 2021 roku:

Miesiąc

Liczba godzin do przepracowania

Minimalna stawka godzinowa

Styczeń

152

2800 zł / 152 = 18,42 zł

Luty

160

2800 zł / 160 = 17,50 zł

Marzec

184

2800 zł / 184 = 15,21 zł

Kwiecień

168

2800 zł / 168 = 16.67 zł

Maj

152

2800 zł / 152= 18,42 zł

Czerwiec

168

2800 zł / 168 = 16,67 zł

Lipiec

176

2800 zł / 176 = 15,91 zł

Sierpień

176

2800 zł / 176 = 15,91 zł

Wrzesień

176

2800 zł / 176 = 15,91 zł

Październik

168

2800 zł / 168 = 16.67 zł

Listopad

160

2800 zł / 160 = 17,50 zł

Grudzień

176

2800 zł / 176 = 15,91 zł

W takim przypadku pracodawca, sporządzając umowę o pracę, musi wprowadzić wymiar pracy i określić stawkę godzinową.

Pracodawcy mogą rozliczać swoich pracowników w systemie 12-miesięcznym, co pozwoli na rozliczenie faktycznie przepracowanych godzin. Warto jednak pamiętać, że wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy musi być uzasadnione obiektywnymi przyczynami technologicznymi lub organizacyjnymi.

Minimalna stawka godzinowa a wysokość minimalnego wynagrodzenia

Co w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu nie zarobi minimalnej płacy w wyniku przepracowanych godzin? Wtedy pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli do 2800 zł. Wyrównanie odnosi się do każdej godziny pracy i jest różnicą wynikającą z przysługującej stawki i stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej.

Minimalna stawka godzinowa a działalność gospodarcza i umowa cywilnoprawna

Minimalna stawka godzinowa nie obejmuje osób prowadzących własną działalność, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło. Jednak od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług. Ona również waloryzowana jest co roku, w 2021 roku wynosi 18,30 zł. Oczywiście, w przypadku umów cywilnoprawnych nie ma obowiązku wyrównania wynagrodzenia do minimalnej krajowej, nawet jeśli ta kwota jest niższa i wynika z liczby przepracowanych godzin.