Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalna stawka godzinowa - ile wynosi i jak ją ustalić?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może być wynagradzany w różny sposób. Przepisy wskazują możliwość ustalenia z pracownikiem różnych systemów wynagradzania - stałe, godzinowe, prowizyjne, akordowe. Jeśli pracodawca zdecyduje się na zastosowanie godzinowego systemu wynagradzania, musi pamiętać, że ma obowiązek ustalić wynagrodzenie z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2019 roku?

Minimalna stawka godzinowa - umowa o pracę

Minimalna stawka godzinowa nie jest stała i zależy od dwóch czynników:

  1. od liczby godzin do przepracowania w miesiącu,

  2. od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 zł.

W związku z tym stawka godzinowa w każdym miesiącu jest inna.

Minimalna stawka godzinowa - zmiany od 2019 roku

Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Zatem jeśli w styczniu 2019 roku pracownik miał 176 godzin do przepracowania, to powinien otrzymać 12,78 zł za godzinę pracy.

Poniższa tabela przedstawia minimalne stawki godzinowe w poszczególnych miesiącach w 2019 roku:

Miesiąc

Liczba godzin do przepracowania

Minimalna stawka godzinowa

Styczeń

176

2250 zł / 176 = 12,78 zł

Luty

160

2250 zł / 160 = 14,06 zł

Marzec

168

2250 zł / 168 = 13,39 zł

Kwiecień

168

2250 zł / 168 = 13,39 zł

Maj

168

2250 zł / 168 = 13,39 zł

Czerwiec

152

2250 zł / 152 = 14,80 zł

Lipiec

184

2250 zł / 184 = 12,23 zł

Sierpień

168

2250 zł / 168 = 13,39 zł

Wrzesień

168

2250 zł / 168 = 13,39 zł

Październik

184

2250 zł / 184 = 12,23 zł

Listopad

152

2250 zł / 152 = 14,80 zł

Grudzień

160

2250 zł / 160 = 14,06 zł

W takim przypadku pracodawca, sporządzając umowę o pracę, musi wprowadzić wymiar pracy i określić stawkę godzinową.

Dzięki nowelizacji ustawy z lipca 2013 roku pracodawcy mogą rozliczyć swoich pracowników w systemie 12-miesięcznym, co pozwoli na rozliczenie faktycznie przepracowanych godzin. Warto jednak pamiętać, że wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy musi być uzasadnione obiektywnymi przyczynami technologicznymi lub organizacyjnymi.

Minimalna stawka godzinowa a wysokość minimalnego wynagrodzenia

Co w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu nie zarobi minimalnej płacy w wyniku przepracowanych godzin? Wtedy pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli do 2250 zł. Wyrównanie odnosi się do każdej godziny pracy i jest różnicą wynikającą z przysługującej stawki i stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej.

Minimalna stawka godzinowa a działalność gospodarcza czy umowa cywilnoprawna

Minimalna stawka godzinowa nie obejmuje osób prowadzących własną działalność, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło. Jednak od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług. Ona również waloryzowana jest co roku, w 2019 roku wynosi 14,70 zł. Oczywiście, w przypadku umów cywilnoprawnych nie ma obowiązku wyrównania wynagrodzenia do minimalnej krajowej, nawet jeśli ta kwota jest niższa i wynika z liczby przepracowanych godzin.