0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalna stawka godzinowa 2023 r. - ile wynosi i jak ją ustalić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może być wynagradzany w różny sposób. Przepisy wskazują możliwość ustalenia z pracownikiem różnych systemów wynagradzania - stałe, godzinowe, prowizyjne, akordowe. Jeśli pracodawca zdecyduje się na zastosowanie godzinowego systemu wynagradzania, musi pamiętać, że ma obowiązek ustalić wynagrodzenie z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2023 roku?

Minimalna stawka godzinowa na umowie o pracę

Minimalna stawka godzinowa nie jest stała i zależy od dwóch czynników:

  1. od liczby godzin do przepracowania w miesiącu,
  2. od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku zmienia się aż dwa razy. Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3 490 zł, a od 1 lipca 2023 r. będzie to 3 600 zł.

W związku z tym stawka godzinowa w każdym miesiącu jest inna.

Wylicz swoją pensję korzystając z kalkulatora wynagrodzeń.

Jak obliczyć stawkę godzinową w 2023 r.?

Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Zatem np. jeśli w styczniu 2023 r. jest do przepracowania 168 godziny, to minimalna stawka godzinowa wyniesie 20,77 zł.

Minimalna stawka godzinowa - ile wynosi?

Poniższa tabela przedstawia minimalne stawki godzinowe w poszczególnych miesiącach w 2023 roku:

Miesiąc

Liczba godzin do przepracowania

Minimalna stawka godzinowa 2023

Styczeń

168

3490 zł / 168 h = 20,77 zł

Luty

160

3490 zł / 160 h = 21,81 zł

Marzec

184

3490 zł / 184 h = 18,97 zł

Kwiecień

152

3490 zł / 152 h = 22,96 zł

Maj

168

3490 zł / 168 h = 20,77 zł

Czerwiec

168

3490 zł / 168 h = 20,77 zł

Lipiec

168

3600 zł / 168 h = 21,43 zł

Sierpień

176

3600 zł / 176 h = 20,45 zł

Wrzesień

168

3600 zł / 168 h = 21,43 zł

Październik

176

3600 zł / 176 h = 20,45 zł

Listopad

160

3600 zł / 160 h = 22,50 zł

Grudzień

152

3600 zł / 152 h = 23,68 zł

W takim przypadku pracodawca, sporządzając umowę o pracę, musi wprowadzić wymiar pracy i określić stawkę godzinową.

Pracodawcy mogą rozliczać swoich pracowników w systemie 12-miesięcznym, co pozwoli na rozliczenie faktycznie przepracowanych godzin. Warto jednak pamiętać, że wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy musi być uzasadnione obiektywnymi przyczynami technologicznymi lub organizacyjnymi.

Minimalna stawka godzinowa a wysokość minimalnego wynagrodzenia

Co w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu nie zarobi minimalnej płacy w wyniku przepracowanych godzin? Wtedy pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2023 roku do kwoty 3490 zł brutto , a od lipca 3600 zł brutto. Wyrównanie odnosi się do każdej godziny pracy i jest różnicą wynikającą z przysługującej stawki i stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej. 

Minimalna stawka godzinowa a działalność gospodarcza i umowa cywilnoprawna

Minimalna stawka godzinowa nie obejmuje osób prowadzących własną działalność, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło. Jednak od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług. Ona również waloryzowana jest co roku, w 2023 roku wynosi 22,80 zł brutto – od 1 stycznia 2023 roku,  a od 1 lipca wzrośnie do 23,50 zł brutto. Oczywiście, w przypadku umów cywilnoprawnych nie ma obowiązku wyrównania wynagrodzenia do minimalnej krajowej, nawet jeśli ta kwota jest niższa i wynika z liczby przepracowanych godzin. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów