Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalna stawka godzinowa - ile wynosi i jak ją ustalić?

Wprowadzenie stawki godzinowej pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę ma za zadanie zapobiegać patologiom na rynku pracy, a także przeciwdziałać nieuczciwym praktykom pracodawców. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa i jak ją obliczyć?

Minimalna stawka godzinowa - ustalenie wysokości

Minimalna stawka godzinowa nie jest stała, ponieważ zależy od dwóch czynników:

  1. od ilości godzin do przepracowania w miesiącu,

  2. od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku.

Ważne!

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2100 zł.

Minimalna stawka godzinowa - zmiany od 2018 roku

Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić płacę minimalną przez ilość godzin pracy w danym miesiącu. Zatem, jeśli w styczniu 2018 roku pracownik miał 168 godzin do przepracowania, to powinien otrzymać 12,50 zł za godzinę pracy.

Uwaga! W takim przypadku pracodawca, sporządzając umowę o pracę, musi wprowadzić wymiar pracy i określić stawkę godzinową.

Dzięki nowelizacji ustawy z lipca 2013 roku pracodawcy mogą rozliczyć swoich pracowników w systemie 12-miesięcznym, co pozwoli na rozliczenie faktycznie przepracowanych godzin.

Minimalna stawka godzinowa a wysokość minimalnego wynagrodzenia

Co w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu nie zarobi minimalnej płacy w wyniku przepracowanych godzin? Wtedy pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie. Wyrównanie odnosi się do każdej godziny pracy i jest różnicą wynikającą z przysługującej stawki i stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej.

Minimalna stawka godzinowa a działalność gospodarcza czy umowa cywilnoprawna

Minimalna stawka godzinowa nie obejmuje osób prowadzących własną działalność, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło. Jednak od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług.

Możesz ocenić ten artykuł