Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalna stawka godzinowa - ile wynosi i jak ją ustalić?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może być wynagradzany w różny sposób. Przepisy wskazują możliwość ustalenia z pracownikiem różnych systemów wynagradzania - stałe, godzinowe, prowizyjne, akordowe. Jeśli pracodawca zdecyduje się na zastosowanie godzinowego systemu wynagradzania, musi pamiętać, że ma obowiązek ustalić wynagrodzenie z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2018 roku?

Minimalna stawka godzinowa - umowa o pracę

Minimalna stawka godzinowa nie jest stała i zależy od dwóch czynników:

  1. od liczby godzin do przepracowania w miesiącu,

  2. od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku.

Ważne!

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2100 zł.

W związku z tym stawka godzinowa w każdym miesiącu jest inna.

Minimalna stawka godzinowa - zmiany od 2018 roku

Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Zatem jeśli w styczniu 2018 roku pracownik miał 168 godzin do przepracowania, to powinien otrzymać 12,50 zł za godzinę pracy.

Poniższa tabela przedstawia minimalne stawki godzinowe w poszczególnych miesiącach w 2018 roku:

Miesiąc

Liczba godzin do przepracowania

Minimalna stawka godzinowa

Styczeń

168

2100 zł / 168 = 12,50 zł

Luty

160

2100 zł / 160 = 13,13 zł

Marzec

176

2100 zł / 176 = 11,93 zł

Kwiecień

160

2100 zł / 160 = 13,13 zł

Maj

160

2100 zł / 160 = 13,13 zł

Czerwiec

168

2100 zł / 168 = 12,50 zł

Lipiec

176

2100 zł / 176 = 11,93 zł

Sierpień

176

2100 zł / 176 = 11,93 zł

Wrzesień

160

2100 zł / 160 = 13,13 zł

Październik

184

2100 zł / 184 = 11,41 zł

Listopad

168

2100 zł / 168 = 12,50 zł

Grudzień

152

2100 zł / 152 = 13,82 zł

 

Uwaga!

W takim przypadku pracodawca, sporządzając umowę o pracę, musi wprowadzić wymiar pracy i określić stawkę godzinową.

Dzięki nowelizacji ustawy z lipca 2013 roku pracodawcy mogą rozliczyć swoich pracowników w systemie 12-miesięcznym, co pozwoli na rozliczenie faktycznie przepracowanych godzin. Warto jednak pamiętać, że wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy musi być uzasadnione obiektywnymi przyczynami technologicznymi lub organizacyjnymi.

Minimalna stawka godzinowa a wysokość minimalnego wynagrodzenia

Co w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu nie zarobi minimalnej płacy w wyniku przepracowanych godzin? Wtedy pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli do 2100 zł. Wyrównanie odnosi się do każdej godziny pracy i jest różnicą wynikającą z przysługującej stawki i stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej.

Minimalna stawka godzinowa a działalność gospodarcza czy umowa cywilnoprawna

Minimalna stawka godzinowa nie obejmuje osób prowadzących własną działalność, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło. Jednak od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług. Ona również waloryzowana jest co roku, w 2018 roku wynosi 13,70 zł. Oczywiście, w przypadku umów cywilnoprawnych nie ma obowiązku wyrównania wynagrodzenia do minimalnej krajowej, nawet jeśli ta kwota jest niższa i wynika z liczby przepracowanych godzin.