Minimalna stawka godzinowa - ile wynosi i jak ją ustalić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może być wynagradzany w różny sposób. Przepisy wskazują możliwość ustalenia z pracownikiem różnych systemów wynagradzania - stałe, godzinowe, prowizyjne, akordowe. Jeśli pracodawca zdecyduje się na zastosowanie godzinowego systemu wynagradzania, musi pamiętać, że ma obowiązek ustalić wynagrodzenie z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2022 roku i jak zmieniła się w przyszłym roku?

Minimalna stawka godzinowa na umowie o pracę

Minimalna stawka godzinowa nie jest stała i zależy od dwóch czynników:

  1. od liczby godzin do przepracowania w miesiącu,
  2. od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wynosi 3010 zł. Jednak w przyszłym roku aż dwa razy wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3 490 zł, a od 1 lipca 2023 r. będzie to 3 600 zł.

W związku z tym stawka godzinowa w każdym miesiącu jest inna.

Jak obliczyć stawkę godzinową?

Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Zatem jeśli w styczniu 2022 r. było do przepracowania również 152 godziny, to minimalna stawka godzinowa wówczas wyniosła 19,80 zł.

Minimalna stawka godzinowa - jak ją ustalić?

Poniższa tabela przedstawia minimalne stawki godzinowe w poszczególnych miesiącach w 2022 roku:

Miesiąc

Liczba godzin do przepracowania

Minimalna stawka godzinowa

Styczeń

152

3010 zł / 152 = 19,80 zł

Luty

160

3010 zł / 160 = 18,81 zł

Marzec

184

3010 zł / 184 = 16,36 zł

Kwiecień

160

3010 zł / 160 = 18,81 zł

Maj

168

3010 zł / 168= 17,92 zł

Czerwiec

168

3010 zł / 168 = 17,92 zł

Lipiec

168

3010 zł / 168 = 17,92 zł

Sierpień

176

3010 zł / 176 = 17,10 zł

Wrzesień

176

3010 zł / 176 = 17,10 zł

Październik

168

3010 zł / 168 = 17,92 zł

Listopad

160

3010 zł / 160 = 18,81 zł

Grudzień

168

3010 zł / 168 = 17,92 zł

W takim przypadku pracodawca, sporządzając umowę o pracę, musi wprowadzić wymiar pracy i określić stawkę godzinową.

Pracodawcy mogą rozliczać swoich pracowników w systemie 12-miesięcznym, co pozwoli na rozliczenie faktycznie przepracowanych godzin. Warto jednak pamiętać, że wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy musi być uzasadnione obiektywnymi przyczynami technologicznymi lub organizacyjnymi.

Minimalna stawka godzinowa a wysokość minimalnego wynagrodzenia

Co w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu nie zarobi minimalnej płacy w wyniku przepracowanych godzin? Wtedy pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie do 3010 zł. Wyrównanie odnosi się do każdej godziny pracy i jest różnicą wynikającą z przysługującej stawki i stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej. 

Minimalna stawka godzinowa a działalność gospodarcza i umowa cywilnoprawna

Minimalna stawka godzinowa nie obejmuje osób prowadzących własną działalność, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło. Jednak od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług. Ona również waloryzowana jest co roku, w 2021 roku wynosiła 18,30 zł, w obecnym roku jest to kwota 19,70 zł. Oczywiście, w przypadku umów cywilnoprawnych nie ma obowiązku wyrównania wynagrodzenia do minimalnej krajowej, nawet jeśli ta kwota jest niższa i wynika z liczby przepracowanych godzin.

W 2023 roku będą obowiązywały dwie stawki godzinowe. W styczniu będzie to kwota 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 roku - 23,50 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów