0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

W niektórych sytuacjach życiowych musimy wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i jaką kwotę wynagrodzenia otrzymujemy. Jako przykłady takich sytuacji możemy wskazać składanie wniosku kredytowego, ubieganie się o pożyczkę, rządowe dofinansowanie do kursu, miejsce w przedszkolu dla dziecka czy ubieganie się o alimenty. W każdym z wymienionych przypadków, konieczne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie pdf i docx

Do pobrania:

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.pdf
Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.docx

Kiedy przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Jak wspomnieliśmy wyżej, w wielu przypadkach konieczne jest przedłożenie takiego dokumentu – ilustrują to dobrze poniższe przykłady:

  • przy wnioskowaniu o kredyt zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy;
  • przy kupowaniu towarów na raty pomoże udowodnić, że kupujący będzie terminowo spłacać pożyczkę;
  • przy zapisywaniu dziecka do przedszkola, gwarantuje regularne wpłaty i wskazuje celowość umieszczenia dziecka w takiej placówce – pracujący rodzice nie mogą jednocześnie opiekować się dzieckiem.  

Ta ostatnia kwestia jest nieco kontrowersyjna, jednak wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest konieczne, bowiem wiele niepracujących osób preparuje takie dokumenty, żeby zapewnić dziecku miejsce w placówce.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Do niezbędnych elementów zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach należą dane pracownika, najważniejsze dane dotyczące obecnego zatrudnienia i wynagrodzenia za nie. Ponadto podmiot, który sporządza dokument, powinien umieścić na nim informację o ewentualnym obciążeniu komorniczym pracownika oraz pieczątkę i podpis pracodawcy.

Jako dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, możemy wskazać imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Informacje o zatrudnieniu powinny być sformułowane w taki sposób, by łatwo można było dowiedzieć się z nich, kiedy przedstawiający zaświadczenie rozpoczął pracę, na jakim stanowisku pracuje i jaki typ umowy (na czas określony czy nieokreślony) reguluje stosunek pracy. Do wskazania zarobków wystarczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, obliczone (na przykład) na podstawie 3 miesięcy poprzedzających termin wydania zaświadczenia.

Informacje dotyczące obciążenia komorniczego lub upadłości/likwidacji zakładu pracy, mogą wydawać się zbędne, ale z punktu widzenia pożyczkodawcy lub banku rozpatrującego wniosek o udzielenie kredytu, są bardzo ważne, bowiem w znaczący sposób mogą wpłynąć na płynność finansową pożyczkobiorcy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - co warto wiedzieć?

  1. Odmowa wystawienia takiego dokumentu może zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika - pracodawca nie może zatem odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.  
  2. O ile pracodawca nie uregulował tej kwestii w regulaminie zakładu pracy lub innych wewnętrznych aktach, nie ma jednej ustalonej procedury wnioskowania o zaświadczenie.
  3. Nie istnieje limit zaświadczeń, o które może w ciągu roku wnioskować pracownik. Pracodawca ma obowiązek wydać zaświadczenie za każdym razem, kiedy podwładny o to wnosi.
  4. W przypadku, gdy zapisujemy dziecko do przedszkola lub kupujemy towary na raty, możemy się liczyć z tym, że będziemy musieli przedłożyć zaświadczenie. Jego brak  może się negatywnie odbić na decyzji (odmowa miejsca w placówce, bądź odmowa zakupu ratalnego), ale nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Sytuacją, w której możemy ponieść konsekwencje prawne z powodu niezłożenia zaświadczenia, jest postępowanie sądowe. Nie przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu lub zarobkach, jeśli nakaże nam to sąd podczas sprawy rozwodowej lub o alimenty, może skutkować nałożeniem przez sąd grzywny za zatajenie dochodów. 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w systemach kadrowych

System wFirma.pl, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, umożliwia w prosty i szybki sposób wygenerować zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika. W celu wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub zarobkach należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać właściwego pracownika i kliknąć na ikonę Wystaw. Następnie należy wybrać pole Zaświadczenie

zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Wygenerowane zaświadczenie będzie zawierało dane kadrowe, jakie są niezbędne i które zostały wprowadzone do systemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów