Poradnik Przedsiębiorcy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

W niektórych sytuacjach życiowych musimy wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i jaką kwotę wynagrodzenie otrzymujemy. Jako przykłady takich sytuacji możemy wskazać: składanie wniosku kredytowego, ubieganie się o pożyczkę, rządowe dofinansowanie do kursu, miejsce w przedszkolu dla dziecka czy ubieganie się o alimenty. W każdym z wymienionych przypadków konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Kiedy przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Jak wspomniano powyżej, w wielu przypadkach konieczne jest przedłożenie takiego dokumentu - ilustrują to dobrze poniższe przykłady:

  • przy wnioskowaniu o kredyt zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy,

  • przy kupowaniu towarów na raty pomaga udowodnić, że kupujący terminowo będzie spłacać pożyczkę,

  • przy zapisywaniu dziecka do przedszkola gwarantuje regularne wpłaty i wskazuje celowość umieszczenia dziecka w takiej placówce - pracujący rodzice nie mogą jednocześnie opiekować się dzieckiem.  

Ta ostatnia kwestia jest nieco kontrowersyjna, jednak wymaganie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach jest konieczne, bowiem wiele niepracujących osób preparuje takie dokumenty, żeby zapewnić dziecku miejsce w placówce.  

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Do niezbędnych elementów zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach należą dane pracownika, najważniejsze dane dotyczące  obecnego zatrudnienia i wynagrodzenia za nie. Ponadto podmiot, który sporządza dokument, powinien umieścić na nim informację o ewentualnym obciążeniu komorniczym pracownika oraz pieczątkę i podpis pracodawcy.

Jako dane niezbędne do wystawienia zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach możemy wskazać imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Informacje o zatrudnieniu powinny być sformułowane w taki sposób, by łatwo można było dowiedzieć się z nich, kiedy przedstawiający zaświadczenie rozpoczął pracę, na jakim stanowisku pracuje i jaki typ umowy (na czas określony czy nieokreślony) reguluje stosunek pracy. Do wskazania zarobków wystarczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obliczone (na przykład) na podstawie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wydania zaświadczenia.

Informacje dotyczące obciążenia komorniczego lub upadłości/likwidacji zakładu pracy mogą wydawać się zbędne, ale z punktu widzenia pożyczkodawcy lub banku rozpatrującego wniosek o udzielenie kredytu, są bardzo ważne, bowiem w znaczący sposób mogą wpłynąć na płynność finansową pożyczkobiorcy.

Do pobrania:

pdf
Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie