0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Własny biznes już w trakcie studiów? Czemu nie!

Wielkość tekstu:

Współcześnie młodzi ludzie już w trakcie studiów zastanawiają się, jak pogodzić zdobywanie wiedzy i doświadczenia. Często bowiem bywa tak, iż absolwent wyższej uczelni przez długi okres czasu pozostaje bez pracy lub decyduje się na etat niezwiązany ze zdobytym wykształceniem. Dobrym rozwiązaniem, z którego korzysta coraz więcej osób jest rozkręcenie własnego biznesu. Wystarczy dobry pomysł, zacięcie i... kapitał. No właśnie - skąd można wziąć pieniądze na rozkręcenie działalności jeszcze w trakcie studiów?

Kredyt studencki

Jedną z możliwości jest zaciągnięcie kredytu studenckiego. Może się o niego ubiegać każdy student wyższej uczelni, który wyrazi taką chęć i złoży wymagane dokumenty w placówce banku. Nie ma znaczenia, czy studiuje on w trybie dziennym, wieczorowym czy zaocznym, na uczelni państwowej czy prywatnej. Miesięcznie można otrzymać do 600 zł, a w trakcie 5 lat studiów nawet 30 tys. zł.

Co ważne, spłata takiego kredytu rozpoczyna się po 2 latach od planowego ukończenia studiów. Otrzymany kapitał można wykorzystać na dowolny cel - zarówno na bieżące wydatki związane z życiem w innym mieście oraz studiowaniem, jak i właśnie na finansowanie własnej działalności. Trwający 2 lata okres karencji pozwoli na zgromadzenie funduszy i rozkręcenie własnego biznesu.

Konkurencyjność kredytu studenckiego wynika z faktu, iż państwo przez cały okres trwania studiów oraz przez wspomniane dwa lata po planowym ich ukończeniu spłaca wszystkie odsetki. Dodatkowo, nawet kiedy zaczyna się właściwa spłata kredytu, jego oprocentowanie wynosi około połowę stopy redyskontowej NBP, a więc jest kilka, a nawet kilkanaście razy mniejsze, niż innych kredytów. Nie ma tu żadnych ukrytych kruczków prawnych, ani innych pułapek, które mogłyby zaskoczyć kredytobiorcę.

Nowy program rządowy

Już teraz studenci oraz absolwenci z trzech województw - mazowieckiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego, a od początku 2014 roku młodzi ludzie z całej Polski - mogą skorzystać z programu rządowego “Pierwszy biznes - Wsparcie na starcie”. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarki Krajowej przygotowało projekt przewidujący pomoc dla studentów i absolwentów, którzy mają pomysł na własną działalność gospodarczą, w postaci niskooprocentowanego kredytu właśnie na ten cel.

Pożyczki udzielane w ramach omawianego programu mają charakteryzować się niskim oprocentowaniem (obecnie 0,75 proc. w skali roku). Jest to wsparcie przyznawane w ramach tzw. pomocy de minimis, ze względu na preferencyjne finansowanie, które znacząco odbiega od warunków rynkowych.

Okres spłaty udzielonej pożyczki nie będzie mógł przekroczyć 84 miesięcy, a więc 7 lat. Jednak w ramach programu przewidziana została możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału pożyczki przez okres jednego roku.

Maksymalna kwota pożyczki ma wynosić 60 tys. zł, przy czym wypłata środków ma nastąpić po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Żeby możliwe było otrzymanie pożyczki, niezbędne będzie wystawienie weksla własnego przez przedsiębiorcę oraz uzyskanie przez niego poręczenia dwóch osób fizycznych. W szczególnych przypadkach może okazać się konieczne ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia.

Ponadto, aby otrzymać pożyczkę, zainteresowane osoby będą zobowiązane do złożenia stosownego wniosku wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego mają zostać przeznaczone środki z udzielonego kredytu.

Inne pomysły na kapitał na studiach

Studenci mogą również skorzystać z pomocy inwestorów, Aniołów Biznesu, czy też wejść w szereg coraz bardziej popularnych start-upów. Innym dostępnym obecnie sposobem pomocy w rozkręceniu biznesu, z której mogą skorzystać osoby posiadające pomysł na innowacyjny projekt, jest tzw. finansowanie społecznościowe w Internecie.

Opcji jest naprawdę wiele. Każdy student powinien indywidualnie przeanalizować zalety i wady każdej z nich, czy też skonsultować się z kimś, kto z takiej możliwości skorzystał. Nie ulega wątpliwości fakt, że własny biznes już na studiach to bardzo korzystne rozwiązanie, dające niesamowite możliwości rozwoju, poszerzenia kontaktów oraz otwierające perspektywy na przyszłość. Osoby decydujące się na założenie działalności z pewnością muszą uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość, żeby zachować zapał i ochotę mimo różnych trudności natury administracyjno-biurokratycznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów