Poradnik Przedsiębiorcy

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązkowa w 2019 roku!

W 2019 roku wszystkie deklaracje VAT muszą być wysyłane elektronicznie. Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o VAT. Przedsiębiorcy nie mogą samodzielnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie - regulują to przepisy narzucając obowiązek korzystania z e-deklaracji. Dodatkowo od połowy czyli od lipca 2019 r. szykują się kolejne zmiany dotyczące dostarczania danych z ewidencji VAT. Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT wcale nie musi być trudna! Jak zatem składać deklaracje podatkowe przez internet?

Deklaracje VAT wysyłane elektronicznie

Obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT wynika wprost z artykułu 99 ust. 11b ustawy o VAT.

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT
Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednak wysyłka elektroniczna nie dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7 cz VAT-7K, ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych), jak i deklaracji VAT-27 (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem).

Informacje podsumowujące VAT-UE
Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27
Art. 101a ust. 2 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101a ust. 4 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

Ponadto poza deklaracją VAT elektronicznie co miesiąc przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT zobowiązani są wysyłać również wyłącznie w postaci elektronicznej jednolite pliki kontrolne JPK_VAT.

Wprowadzenie JPK_VDEK od lipca 2019 r.

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany - wprowadzenie JPK_VDEK jako nowej struktury JPK, która ma zastąpić składany obecnie plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Nowy plik ma obowiązywać już od połowy 2019 r. JPK_VDEK ma stać się podstawą do rozliczenia VAT przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT a zarazem ma ograniczyć liczbę danych przesyłanych do urzędów w postaci jednego dokumentu dotyczącego ewidencji VAT.

Ministerstwo Finansów w tym tygodniu poinformowało , że nowa struktura JPK_VDEK zostanie opublikowana dopiero po zakończeniu prac nad nowelizacjami ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej.

Jak składać deklaracje podatkowe przez internet przygotować się do JPK_VDEK?

Warto jest korzystać w tym zakresie z programów księgowości online, które w pełni dostosowane są do wymogów prawa. Jednym z takich systemów jest wfirma.pl, który ułatwi komunikację elektroniczną z urzędem skarbowym. W systemie wfirma.pl możliwe jest generowanie deklaracji VAT typu:

  • VAT-7 (czynni podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie),

  • VAT-7K (czynni podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie),

  • VAT-UE (podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych),

  • VAT-27 (podatnicy dokonujący sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem),

  • VAT-9M (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych),

  • VAT-8 (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych).

Generowanie deklaracji VAT w systemie wfirma.pl

Aby wygenerować deklarację VAT w systemie wystarczy wprowadzić dane dotyczące danego miesiąca a następnie w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT wybrać DODAJ DEKLARACJĘ, wskazać właściwy formularz a następnie wprowadzić okres i cel złożenia deklaracji. System wygeneruje deklarację i uzupełni ją automatycznie na podstawie wprowadzonych danych. 

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w wfirma.pl

Wysyłka deklaracji VAT-7 bez podpisu elektronicznego z systemu wfirma.pl

Aby wysłać wygenerowaną deklarację do urzędu skarbowego (na serwer Ministerstwa Finansów) wystarczy w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczyć tę deklarację i wybrać WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT z wfirma.pl

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 możliwa jest bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego dlatego w oknie jakie się pojawi należy uruchomić zakładkę BEZ PODPISU i wprowadzić dane autoryzujące wysyłkę. Dla deklaracji wysłanych w 2019 roku będzie to przychód z roku 2017 (system podpowie jak w PIT za 2017 rok znaleźć tę kwotę).

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT z wfirma.pl

Następnie wystarczy kliknąć WYŚLIJ DO URZĘDU, a wysyłka elektroniczna deklaracji VAT zostanie zlecona na dowód czego pojawi się przy niej ikonka koperty. 

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w wfirma.pl

Jak potwierdzić elektroniczną wysyłkę deklaracji?

Jeżeli koperta ma kolor zielony - oznacza, że nastąpiła poprawna elektroniczna wysyłka deklaracji VAT i można pobrać UPO - czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które potwierdza niezaprzeczalnie, że deklaracja została poprawnie przesłana do urzędu.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w wfirma.pl

System wfirma.pl jako jeden z nielicznych udostępnia również możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji ZUS oraz plików JPK.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT- termin

Termin złożenia deklaracji VAT-7 online upływa 25. dnia miesiąca następującego po tym, za który deklaracja jest generowana. Odpowiednio dla rozliczających się kwartalnie elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7K powinna nastąpić najpóźniej 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Łatwe przejście z deklaracji VAT-7 i JPK_VAT na JPK_VDEK w trakcie roku

Systemy księgowości online mają tę zwinność, że mogą automatycznie łączyć się z serwerami Ministerstwa Finansów i przesyłać niezbędne, wymagane ustawami deklaracje sprawozdawcze. Co ważne aktualizacje takich systemów wykonywane są automatycznie. Użytkownik nic za nie dodatkowo nie płaci ani nie musi wykonywać żadnych czynności aktualizacyjnych. Stąd przygotowując się do wejścia w życie zmian w zakresie wysyłki elektronicznej deklaracji VAT na rzecz JPK_VDEK warto skorzystać z rozwiązań jakie dają systemy księgowości online.