Poradnik Przedsiębiorcy

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązkowa od stycznia 2018 roku!

Od stycznia 2018 roku wszystkie deklaracje VAT muszą być wysyłane elektronicznie. Taki obowiązek na podatników nałożyły zmiany przepisów ustawy o VAT. Przedsiębiorcy nie mogą samodzielnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie - regulują to przepisy narzucając obowiązek korzystania z e-deklaracji. Dodatkowo od 2019 r. szykują się kolejne zmiany dotyczące dostarczania danych z ewidencji VAT. Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT wcale nie musi być trudna! Jak zatem składać deklaracje podatkowe przez internet?

Deklaracje VAT wysyłane elektronicznie

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do artykułu 99 ust. 11b ustawy o VAT nakładając na przedsiębiorców obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT
Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednak wysyłka elektroniczna nie dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7 cz VAT-7K, ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych), jak i deklaracji VAT-27 (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem).

Informacje podsumowujące VAT-UE
Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27
Art. 101a ust. 2 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101a ust. 4 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - od kiedy obowiązuje w praktyce?

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązywała już część podatników począwszy od rozliczenia za pierwszy okres w 2017 r., ale od 2018 roku zobowiązani do formy elektronicznej są już wszyscy - bez wyjątków.

Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek wysyłać deklaracje VAT elektronicznie! Dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych.

Wprowadzenie JPK_VDEK od 2019 r.

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany - wprowadzenie JPK_VDEK jako nowej struktury JPK, która ma zastąpić składany obecnie plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Nowy plik ma obowiązywać już od 2019 r., jednak na chwilę obecną MF nie precyzuje dokładnej daty jego wprowadzenia. JPK_VDEK ma stać się podstawą do rozliczenia VAT przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT a zarazem ma ograniczyć liczbę danych przesyłanych do urzędów w postaci jednego dokumentu dotyczącego ewidencji VAT.

Jak składać deklaracje podatkowe przez internet?

Warto jest korzystać w tym zakresie z programów księgowości online, które w pełni dostosowane są do wymogów prawa. Jednym z takich systemów jest wfirma.pl, który ułatwi komunikację elektroniczną z urzędem skarbowym. W systemie wfirma.pl możliwe jest generowanie deklaracji VAT typu:

  • VAT-7 (czynni podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie),

  • VAT-7K (czynni podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie),

  • VAT-UE (podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych),

  • VAT-27 (podatnicy dokonujący sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem),

  • VAT-9M (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych),

  • VAT-8 (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych).

Generowanie deklaracji VAT w systemie wfirma.pl

Aby wygenerować deklarację VAT w systemie wystarczy wprowadzić dane dotyczące danego miesiąca a następnie w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT wybrać DODAJ DEKLARACJĘ, wskazać właściwy formularz a następnie wprowadzić okres i cel złożenia deklaracji. System wygeneruje deklarację i uzupełni ją automatycznie na podstawie wprowadzonych danych. 

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w wfirma.pl

Wysyłka deklaracji VAT-7 bez podpisu elektronicznego z systemu wfirma.pl

Aby wysłać wygenerowaną deklarację do urzędu skarbowego (na serwer Ministerstwa Finansów) wystarczy w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczyć tę deklarację i wybrać WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT z wfirma.pl

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 możliwa jest bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego dlatego w oknie jakie się pojawi należy uruchomić zakładkę BEZ PODPISU i wprowadzić dane autoryzujące wysyłkę. Dla deklaracji wysłanych w 2018 roku będzie to przychód z roku 2016 (system podpowie jak w PIT za 2016 rok znaleźć tę kwotę).

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT z wfirma.pl

Następnie wystarczy kliknąć WYŚLIJ DO URZĘDU, a wysyłka elektroniczna deklaracji VAT zostanie zlecona na dowód czego pojawi się przy niej ikonka koperty. 

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w wfirma.pl

Jak potwierdzić elektroniczną wysyłkę deklaracji?

Jeżeli koperta ma kolor zielony - oznacza, że nastąpiła poprawna elektroniczna wysyłka deklaracji VAT i można pobrać UPO - czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które potwierdza niezaprzeczalnie, że deklaracja została poprawnie przesłana do urzędu.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w wfirma.pl

System wfirma.pl jako jeden z nielicznych udostępnia również możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji ZUS oraz plików JPK.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT- termin

Termin złożenia deklaracji VAT-7 online upływa 25. dnia miesiąca następującego po tym, za który deklaracja jest generowana. Odpowiednio dla rozliczających się kwartalnie elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7K powinna nastąpić najpóźniej 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.