0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych i pliku JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2019 roku wszystkie deklaracje podatkowe muszą być wysyłane elektronicznie. Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o VAT. Przedsiębiorcy nie mogą samodzielnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie - regulują to przepisy narzucając obowiązek korzystania z e-deklaracji. Dodatkowo od października 2020 roku w życie weszły kolejne zmiany dotyczące dostarczania danych z ewidencji VAT. Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych wcale nie musi być trudna! Jak zatem składać deklaracje podatkowe przez Internet?

Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych

Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych wynika wprost z artykułu 99 ust. 11b ustawy o VAT.

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT
Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednak wysyłka elektroniczna nie dotyczy wyłącznie struktury JPK_V7M czy JPK_V7K, ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych).

Informacje podsumowujące VAT-UE
Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym: 1) powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4; 2) dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 5.
Art. 101 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wprowadzenie JPK_V7 od października 2020 r.

Od 1 października wprowadzono nową strukturę JPK_V7, która zastąpiła deklarację VAT i plik JPK_VAT. Nowa struktura stała się podstawą do rozliczenia VAT przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, a zarazem ma ograniczać liczbę danych przesyłanych do urzędów w postaci jednego dokumentu dotyczącego ewidencji VAT.

Jak składać deklaracje podatkowe przez Internet?

Warto jest korzystać w tym zakresie z programów księgowości online, które w pełni dostosowane są do wymogów prawa. Jednym z takich systemów jest wfirma.pl, który ułatwi komunikację elektroniczną z urzędem skarbowym. W systemie wfirma.pl możliwe jest generowanie deklaracji podatkowych typu:

  • JPK_V7M (czynni podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie),

  • JPK_V7K (czynni podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie),

  • VAT-UE (podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych),

  • VAT-9M (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych),

  • VAT-8 (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych).

Elektroniczna wysyłka JPK_V7 - termin

Termin złożenia JPK_V7M mija 25. dnia miesiąca następującego po tym, za który deklaracja jest generowana. Odpowiednio dla rozliczających się kwartalnie elektronicznej wysyłki JPK_V7K dokonuje się do 25 dnia miesiąca za I i II miesiąc kwartału i obejmuje ono część ewidencyjną, natomiast do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy - część ewidencyjna obejmuje III kwartał miesiąca, natomiast deklaracyjna - za cały kwartał.

Generowanie i wysyłka JPK_V7 w systemie wfirma.pl

Aby wygenerować strukturę JPK_V7 w systemie wfirma.pl wystarczy wprowadzić dane dotyczące danego miesiąca / kwartału, a następnie w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT i następnie wybrać odpowiedni okres, za który ma zostać sporządzony, a jako cel wskazać: ZŁOŻENIE DEKLARACJI. 

elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych

Tak wygenerowany JPK_V7 należy wysłać na serwer Ministerstwa Finansów, poprzez zaznaczenie pliku i skorzystaniu z opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych

Elektroniczna wysyłka JPK_V7 jest możliwa z zakładki BEZ PODPISU, gdzie w celach autoryzacji wysyłki należy wprowadzić wymagane dane i podać przychód z roku 2019 (gdzie znaleźć kwotę opisano w artykule Deklaracje - podpisywanie deklaracji przychodem w 2020 roku)

Jak potwierdzić elektroniczną wysyłkę deklaracji?

Jeżeli koperta ma kolor zielony - oznacza, że nastąpiła poprawna elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych i można pobrać UPO - czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które potwierdza niezaprzeczalnie, że deklaracja została poprawnie przesłana do urzędu.

elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych

System wfirma.pl jako jeden z nielicznych udostępnia również możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji ZUS.

Łatwe przejście z deklaracji VAT-7 i JPK_VAT na JPK_V7 w trakcie roku

Systemy księgowości online mają tę zwinność, że mogą automatycznie łączyć się z serwerami Ministerstwa Finansów i przesyłać niezbędne, wymagane ustawami deklaracje sprawozdawcze. Co ważne aktualizacje takich systemów wykonywane są automatycznie. Użytkownik nic za nie dodatkowo nie płaci ani nie musi wykonywać żadnych czynności aktualizacyjnych. Warto zatem skorzystać z rozwiązań jakie dają systemy księgowości online.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów