Poradnik Przedsiębiorcy

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązkowa od stycznia 2018 roku!

Wszystkie deklaracje VAT od stycznia 2018 roku będą musiały być wysyłane elektronicznie. Taki obowiązek na podatników nakładają zmiany przepisów Ustawy o VAT. Przedsiębiorcy nie będą już mogli dobrowolnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie - regulują to przepisy narzucając obowiązek korzystania e-deklaracji. Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT wcale nie musi być trudna! Jak zatem składać deklaracje podatkowe przez internet?

Deklaracje VAT wysyłane elektronicznie

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do artykułu 99 ust. 11b ustawy o VAT nakładając na przedsiębiorców obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT

Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednak wysyłka elektroniczna nie dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7 cz VAT-7K ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych), jak i deklaracji VAT-27 (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem).

Informacje podsumowujące VAT-UE


Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Art. 101 ustawy o VAT

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27


Art. 101a ust. 2 ustawy o VAT

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Art. 101a ust. 4 ustawy o VAT

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - od kiedy obowiązuje w praktyce?

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązywała już część podatników począwszy od rozliczenia za pierwszy okres w 2017 r ale od 2018 roku zobowiązani do formy elektronicznej będą już wszyscy - bez wyjątków.

Ważne!

Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie wysyłał deklaracje VAT elektronicznie! Dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych. 

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT od 2018 roku - okres przejściowy tylko dla wybranych

Przepisy mówiące o elektronicznym wysyłaniu deklaracji w 2017 i w 2018 roku weszły już pod koniec 2016 roku. Ministerstwo Finansów objęło niektórych podatników rocznym okresem przejściowym. Wyłącznie oni nie muszą jeszcze w roku 2017 składać elektronicznych deklaracji. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie są:

  1. obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

  2. sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (czyli m.in. dostawy złomu, metali szlachetnych, niektórzy dostawcy komputerów ale też niektórzy dostawcy usług budowlanych)

  3. obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ale od 2018 roku i wyżej wymienieni będą rozliczać się z deklaracji elektronicznie.

Jak składać deklaracje podatkowe przez internet?

Warto jest korzystać w tym zakresie z programów księgowości online, które w pełni dostosowane są do wymogów prawa. Jednym z takich systemów jest wfirma.pl, który ułatwi komunikację elektroniczną z urzędem skarbowym. W systemie wfirma.pl możliwe jest generowanie deklaracji VAT typu:

  • VAT-7 (czynni podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie)

  • VAT-7K (czynni podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie)

  • VAT-UE (podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych)

  • VAT-27 (podatnicy dokonujący sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem)

  • VAT-9M (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych)

  • VAT-8 (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych).

Generowanie deklaracji VAT w systemie wfirma.pl

Aby wygenerować deklarację VAT w systemie wystarczy wprowadzić dane dotyczące danego miesiąca a następnie w zakładce BIURO >> DEKLARACJE >> PODATEK VAT wybrać DODAJ DEKLARACJĘ i wprowadzić okres. System wygeneruje deklarację i uzupełni ją automatycznie na podstawie wprowadzonych danych. 

elektroniczna wysyłka deklaracji vat

Wysyłka deklaracji VAT-7 bez podpisu elektronicznego z systemu wfirma.pl

Aby wysłać wygenerowaną deklarację do urzędu skarbowego (na serwer Ministerstwa Finansów) wystarczy w zakładce BIURO >> DEKLARACJE >> PODATEK VAT zaznaczyć tę deklarację i wybrać WYŚLIJ DO URZĘDU.

elektroniczna wysyłka deklaracji vat