0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zarządzanie talentami - na czym polega i jakie daje korzyści?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dużych firmach i korporacjach zarządzanie talentami staje się coraz bardziej powszechne. Głównie z tego względu, że pomiędzy uczelniami wypuszczającymi absolwentów a firmami, które ich przyjmują, istnieją ogromne rozbieżności. Firmy muszą same dbać o rozwój swoich pracowników, inwestując w szkolenia dla nich.

Czym jest zarządzanie talentami?

W obecnych czasach, kiedy gospodarka budzi się na nowo, to właśnie talenty są przyszłością korporacji - pracodawcy muszą sobie zdać z tego jak najszybciej sprawę. Pracowników można znaleźć praktycznie wszędzie, a na każde ogłoszenie firmy otrzymują setki zgłoszeń. Istotne jest, aby wybrać kandydata, który szybko nauczy się tego, czego wymaga od niego korporacja. Dlatego też procesy rekrutacyjne trwają coraz dłużej i mają więcej etapów - rekruterzy liczą, że dzięki temu uda im się znaleźć najlepszego pracownika. Jednak na tym zarządzanie talentami się nie kończy.

Ważne jest, aby firma potrafiła taki talent rozwinąć i jednocześnie zachęcić go na tyle, że w momencie gdy rozwinie skrzydła, nie chciał zmienić pracodawcy. W tym momencie pojęcie zarządzania talentami w Polsce jest na tyle nowe, że nie ma jeszcze jednej, oficjalnej definicji. Tą najpopularniejszą jest obecnie:

Zarządzanie talentami to kompleksowa strategia zarządzania potencjałem wszystkich pracowników czy też wybranej grupy o szczególnym potencjale rozwojowym i kompetencjach.

 

Jednak, jak podają badania RM partners S.A. praktyki zarządzania talentami w Polsce dopiero raczkują. W kraju nadal większość firm postrzega zarządzanie talentami jako proces skierowany do wąskiej grupy pracowników – jedynie 2% uczestników badanych rozumie “Talent” jako każdego pracownika organizacji.

Na czym polega zarządzanie talentami?

Prawidłowa identyfikacja oraz zarządzanie talentami służy docelowo budowaniu puli potencjalnych menedżerów, a co za tym idzie - zapewnieniu ciągłości zarządzania w organizacji. Jednocześnie to świetny sposób na budowanie pozytywnego wizerunku organizacji na rynku pracy, jako firmy dbającej o rozwój swojej kluczowej kadry.

Wdrażając w firmie programy dla Talentów, organizacje wzmacniają zaangażowanie pracowników, co docelowo powoduje wzrost wyników firmy oraz zatrzymanie wiedzy w organizacji.

Jednak najważniejszym celem korporacji i firm, inwestujących w zarządzanie talentami jest osiąganie celów biznesowych – zarówno w obszarze wyników, jak i wizerunku.

Czy zarządzanie talentami jest opłacalne?

Jak już wcześniej wspomniano, zarządzanie talentami w Polsce jest dopiero na etapie wdrażania,  średnio ok. 30% firm, które wdrożyły Programy dla Talentów, osiąga wyznaczone sobie cele. Dlaczego? Ma to związek najczęściej z niewystarczającym zaangażowaniem się w efektywną realizację wdrożonego programu. Podstawą udanego rozwoju Programu jest zaangażowanie się kluczowych menadżerów oraz zarządu. Zapewnia to uczestniczącym w nim pracownikom kształcenie zgodnie ze strategią i wartościami organizacji.

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na sukces programu zarządzania talentami, jest jasne określenie celów i zasad Programów oraz ich komunikacja - tego niestety najczęściej brak. Specjaliści podkreślają, że efektywne Programy dla Talentów to te, które są zaplanowane i zrealizowane w oparciu o spójne komunikaty i narzędzia, gdzie wszystkie elementy stanowią integralną całość prowadzącą do osiągnięcia jasno zdefiniowanych celów – uczestnicy wiedzą, co jest dla nich dostępne i dokąd doprowadzi ich udział w Programie.

Program do zarządzania talentami służy zarówno uczestnikom, jak i organizatorom. Korporacja czerpie korzyści z rozwoju kluczowych pracowników, pracownicy natomiast – czerpią ogromne profity z nabytych umiejętności oraz wiedzy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów