0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT marża - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktura VAT marża jest szczególnym rodzajem faktury, która związana jest z odrębną procedurą rozliczania podatku VAT. Podstawą opodatkowania jest marża i to od niej sprzedawca odprowadza podatek VAT, przy czym nie ma możliwości odliczenia VAT wynikającego z faktur zakupu.

Czym się charakteryzuje faktura VAT marża?

Podstawę opodatkowania stanowi jedynie marża, która naliczana jest przez sprzedawcę. Odprowadza on podatek od marży jaką naliczył przy sprzedaży. Jednocześnie nie mając możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie odsprzedawanych towarów.

Marża jest to różnica między kosztem własnym, a ceną zbytu danego towaru lub usługi.

Kto może wystawiać faktury VAT marża?

Ustawa o podatku od towarów i usług określa, iż faktury VAT marża mogą wystawiać podmioty, których podstawą opodatkowania jest marża. Zaliczamy do nich firmy, które świadczą następujące usługi:

 • turystyczne,
 • dostawy dzieł sztuki,
 • dostawy towarów używanych,
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Elementy faktury VAT marża

Faktura VAT marża jest szczególnym rodzajem faktury, która powinna zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia,
 • datę dokonania sprzedaży,
 • kolejny numer faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwę towaru lub usługi, jednostki miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 • ogólna kwotę należności (kwota ta powinna być określona cyframi i słownie),
 • odpowiednie oznaczenie faktury.

Odpowiednie oznaczenie faktury oznacza, iż powinna ona zawierać odpowiednią adnotację w zależności od rodzaju transakcji. W związku z czym faktura odnosząca się do:

 • sprzedaży usług turystycznych powinna posiadać określenie: ”procedura marży dla biur podróży”,
 • dostawy towarów używanych - “procedura marży - towary używane”,
 • dostawy dzieł sztuki - “procedura marży - dzieła sztuki”,
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków - “procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Dodatkowo w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 faktura VAT marża powinna posiadać dodatkowe oznaczenie:

 • MR_UZ - w przypadku sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków,
 • MR_T - w przypadku sprzedaży usług turystycznych.

Oznaczenie to stosowane jest wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 a więc nie jest obowiązkowym elementem wydruku faktury VAT marża.

Wady i zalety faktury VAT marża

Największą zaletą wystawienia faktury VAT marża po stronie sprzedającego jest niższa kwota podatku VAT należnego. Zazwyczaj podatek VAT naliczany jest od pełnej kwoty sprzedaży. Jednak przy wystawianiu faktury VAT marża opodatkowaniu podlega jedynie kwota prowizji pobieranej przez sprzedawcę. Wiąże się to z niższą kwotą podatku, który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego.

O ile dla sprzedawcy jest to zaleta faktur VAT marża, to dla nabywcy stanowi to wadę. Bowiem ze względu na fakt, iż na fakturze nie jest wyszczególniona stawka i kwota podatku, nabywca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. W związku z czym faktur VAT marża nie można księgować do rejestru zakupu VAT. Natomiast korzyścią dla kupującego w tej sytuacji jest fakt, iż cała kwota nabycia stanowi koszt prowadzenia działalności w przeciwieństwie do standardowych faktur, gdzie do kosztów trafia jedynie kwota netto.

Kupując używany sprzęt elektroniczny na podstawie faktury VAT marża nabywca może mieć trudności z naprawą gwarancyjną. Serwis może odmówić naprawy, ze względu, iż nie jest to nowy sprzęt, co potwierdza adnotacja na fakturze “towary używane”.

Obliczanie VAT-u od marży 

W celu obliczenia podatku VAT obowiązkiem sprzedawcy jest na początku wyliczenie kwoty marży. Przypomnijmy, iż jest to różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia. W ten sposób powstaje kwota marży brutto, czyli marża netto z podatkiem VAT. Aby obliczyć kwotę podatku VAT, jaki należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego trzeba obliczyć różnicę pomiędzy marżą brutto a marżą netto.

Poniżej zostało to zobrazowane przykładem.

Przykład 1.

Komis samochodowy zakupił od osoby fizycznej używany samochód osobowy za kwotę 25 000 zł. Sprzedał go za 30 000 zł, wystawiając fakturę VAT marża. Jaki podatek od tej transakcji będzie musiał odprowadzić właściciel komisu?

 • wysokość marży brutto (przychód - koszt): 30 000 zł - 25 000 zł = 5 000 zł
 • marża netto (zysk): 5 000 : 1,23 = 4065,04 zł
 • podatek VAT od marży netto : 5 000 zł - 4065,04 = 934,96 zł

W tej sytuacji właściciel komisu od tej transakcji będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 934,96 zł.

Przykład 2.

Firma turystyczna zorganizowała wycieczkę do Austrii na 30 osób, za co osiągnęła przychód w wysokości 45 000 zł. Koszt wycieczki dla jednej osoby wyniósł 1 500 zł. Po powrocie sześciu uczestników wycieczki zwróciło się z prośbą o wystawienie faktury za usługę. Zatem firma była zobowiązana do sporządzenia faktur VAT marża na żądanie osób fizycznych. Łączny koszt usługi poniesiony przez firmę turystyczną wyniósł 30 000 zł. W związku z tym pojawia się pytanie - VAT marża jak wyliczyć?

Wartość sześciu wystawionych faktur VAT marża wynosi 1 500 zł x 6 = 9 000 zł.

Wyliczenie marży z całej sprzedaży:

 • wysokość marży brutto: 45 000 zł - 30 000 zł = 15 000 zł
 • marża netto: 15 000 : 1,23 = 12 195,12 zł
 • podatek VAT od marży netto: 15 000 - 12 195,12 = 2 804,88 zł

Podatek VAT do zapłaty wyniósł w tym przypadku 2 804,88 zł.

Wystawienie faktury VAT marża w systemie wfirma.pl

System wfirma.pl pozwala na szybkie i proste sporządzenie faktury VAT marża.

W tym celu użytkownik powinien najpierw uzupełnić podstawowe informacje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć opcję SYSTEM VAT MARŻA.

Faktura VAT marża - ustawienia w systemie wfirma.pl

Następnie przechodząc do wystawienia faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ MARŻA.

Faktura VAT marża - wystawienie faktury

W oknie wystawienia faktury VAT marża należy uzupełnić wymagane dane, w tym wprowadzić cenę, za jaką produkt został zakupiony oraz marżę, jaka zostaje na niego nałożona.

Należy pamiętać, że w systemie wfirma.pl wartość marży nie jest zależna od ilości sprzedawanych produktów.
Następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie trzeba dokonać wyboru schematu księgowego (zwykły lub komis).

Faktura VAT marża - rodzaj transakcji

W kolejnym kroku należy również definiować rodzaj sprzedaży.

Faktura VAT marża - księgowanie

Po wybraniu rodzaju sprzedaży system automatycznie nada fakturze odpowiednie oznaczenie MR_UZ lub MR_T w części ewidencyjnej JPK_V7.

Po zapisaniu faktura VAT marża zostanie automatycznie zaksięgowana do Rejestru sprzedaży VAT w wartości sumy kwoty marży netto wraz z naliczonym podatkiem VAT. Natomiast do KPiR trafi zgodnie z wybranym schematem księgowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów