Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Rodzeń Rafał

Siedziba przedsiębiorcy - czy można dokonać zmiany?

siedziba przedsiębiorcy - obowiązek osoby prawnej Siedziba przedsiębiorcy jest oznaczeniem miejscowości, w której prowadzona jest dana działalność lub w której znajduje się organ zarządzający przedsiębiorstwa. W jakim celu potrzebne jest oznaczenie siedziby przedsiębiorstwa? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Zwolnienie hipoteki przez bank - formalności

zwolnienie hipoteki - formalności Zwolnienie hipoteki nastąpi po spłacie zobowiązań wobec banku. Należy jednak dopełnić jeszcze kilku formalności z tym związanych, między innymi złożyć wniosek wraz z listem mazalnym o usunięcie z księgi wieczystej hipoteki. Dowiedz się więcej z artykułu czytaj dalej

Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku – kiedy się stosuje?

Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku – kiedy się stosuje? Czy pracownik ma prawo do wyrównania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w związku z błędnej w wypłaty? Jak wyliczyć wyrównanie takiego wynagrodzenia? Przeczytaj i sprawdź kiedy występuje wyrównanie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku> czytaj dalej
2021-07-07

Prawo pracy

Jakie świadczenia uwzględnia się przy ustalaniu dochodu rodziny na potrzeby ZFŚS

Świadczenia uwzględniane przy ustalaniu dochodu na potrzeby ZFŚS Obowiązki pracodawców w zakresie tworzenia i wydatkowania funduszu socjalnego określają przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak prawidłowo ustalić dochód pracownika dla celów ZFŚS! czytaj dalej
2021-07-02

Prawo pracy

Opodatkowanie wpłat do PPK w kontekście przychodu pracownika

Opodatkowanie wpłat do PPK a przychód pracowniczy Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i jaka jest wysokość składek opłacanych w ramach tego programu? Czy opodatkowanie wpłat do PPK jest obowiązkowe? Przeczytaj i dowiedz się kiedy powstaje przychód u pracownika z tytułu dokonanych wpłat! czytaj dalej
2021-06-30

Prawo pracy

Jak utworzyć regulamin ZFŚS w firmie?

Jak utworzyć regulamin ZFŚS w firmie? Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ma służyć dofinansowaniu najbardziej potrzebujących pracowników. Aby tak było, warto stworzyć regulamin ZFŚS, w którym zostaną opisane zasady przyznawania świadczeń. Sprawdź, jak to zrobić! czytaj dalej
2021-06-28

Prawo spółek

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z.o.o.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. może nastąpić wskutek zaistnienia wielu różnych zdarzeń. Jakie są to zdarzenia oraz jakie konsekwencje mogą powstać z tego tytułu? Odpowiadamy! Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych

Samochód służbowy a jego użycie w celach prywatnych Jeżeli pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy w celach prywatnych, konieczne jest opodatkowanie tej czynności. Jak poprawnie tego dokonać? Dowiedz się, jak rozliczany jest koszt paliwa w przypadku samochodu służbowego używanego prywatnie! czytaj dalej

Odsetki umowne i ustawowe – poznaj różnice

odsetki Zapewne każdy wie czym są odsetki, pojawiają się jednak wątpliwości, kiedy można je wprowadzić do powstałego zobowiązania pomiędzy stronami. W artykule omawiamy różnice pomiędzy odsetkami ustawowymi a umownymi wraz ze wskazaniem kiedy można ich żądać! czytaj dalej

Regulamin sklepu internetowego a klauzule abuzywne

regulamin sklepu internetowego Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy, aby chronić interes firmy powinien stworzyć regulamin zawierając w nim klauzule abuzywne. Regulamin sklepu internetowego a klauzule abuzywne - przedstawiamy, czym są i dlaczego się je zawiera w regulaminach! czytaj dalej