0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-23 z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy zakupie pojazdów od unijnego kontrahenta tj. kontrahenta posiadającego siedzibę w Unii Europejskiej oraz aktywny numer VAT-UE, nabywcy powinni mieć na uwadze, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (tzw. WNT). Może wystąpić w takiej sytuacji wówczas konieczność złożenia formularza VAT-23 do właściwego urzędu skarbowego i tym samym rozliczenie transakcji jako WNT i w związku z tym złożenie informacji podsumowującej VAT-UE. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat rozliczania zakupu nowych środków transportu za pomocą formularza VAT-23.

Pobierz darmowy wzór formularza VAT-23 w formacie pdf!

Do pobrania:

Wzór VAT-23 - PDF.pdf

Definicja nowego środka transportu na gruncie ustawy o VAT

W myśl ustawy o VAT przez nowe środki transportu rozumie się:

  • pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy,

Ważne!

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Natomiast jeżeli nie można tego ustalić za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta

 

  • jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich takich jak np. pełnomorskie statki wycieczkowe czy pełnomorskie statki rybackie,

 

Ważne!

W takiej sytuacji za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta.

 

  • statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1.550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

 

Ważne!

Za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Niestety ustawa o VAT nie określa sposobu, w jaki należy zdefiniować samo pojęcie środków transportu. Należy się więc posłużyć stanowiskiem organów podatkowych. Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 września 2012 roku (sygn. IBPP4/443-230/12/LG): (...) elementem przesądzającym o uznaniu danego pojazdu za środek transportu jest jego przeznaczenie, którym jest przewóz osób lub rzeczy z miejsca na miejsce.

Należałoby się także odnieść się w tej kwestii do regulacji unijnych. W myśl Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 (art. 38 ust. 1) pojęcie środka transportu obejmuje pojazdy mechaniczne lub inne, a także innego rodzaju wyposażenie i urządzenia służące do przewozu osób lub rzeczy z miejsca i na miejsce, w tym przeznaczone do ciągnięcia, przesuwania lub pchania przez pojazdy, i zasadniczo zaprojektowane oraz faktycznie nadające się do wykorzystania w celu transportu. Dodatkowo została wyodrębniona przykładowa lista takich środków transportu. Wśród nich można znaleźć m.in.:

  • pojazdy lądowe, takie jak samochody, motocykle, rowery, trójkołowce oraz pojazdy turystyczne,

  • przyczepy i naczepy,

  • statki,

  • statki powietrzne,

  • ciągniki i inne pojazdy rolnicze.

WNT a nabycie nowego środka transportu

Przepisy podatkowe dopuszczają sytuację, w której polski nabywca dokonujący zakupu towarów od unijnego kontrahenta nie będzie zobowiązany wykazać takiego zakupu jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Dotyczy to przypadku, gdy nabywcą towarów z od kontrahenta z terytorium UE jest polski podatnik korzystający w kraju ze zwolnienia z opodatkowania ze względu na nieprzekroczenie obrotu (czyli na zasadach określonych w art. 113 ust. 1 i 9). Będzie to miało miejsce, o ile całkowita wartość WNT w danym roku podatkowym nie przekroczy 50.000 zł.

Należy jednak podkreślić, że powyższe zwolnienie nie będzie dotyczyć sytuacji, gdy przedmiotem zakupu będą nowe środki transportu. Wówczas obowiązek rozliczenia WNT po stronie nabywcy wystąpi bez względu na jego status podatkowy. Co więcej, nawet jeżeli kupujący nowy środek transportu z innego kraju UE nie prowadzi działalności gospodarczej zakup ten będzie stanowić dla niego WNT.  

Nabycie nowego środka transportu należy wykazać w deklaracji VAT-23

Nabywca nowego środka transportu musi go opodatkować uiszczając na konto urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia zakupu podatek VAT należny od dokonanej transakcji. Następnie będzie obowiązany złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację na formularzu VAT-23 o zakupie samochodu w ramach WNT, o ile będzie mieć zamiar zarejestrować pojazd w Polsce lub gdy pojazd ten nie będzie podlegał rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju. Powinien też przedłożyć kopię faktury dokumentującej nabycie pojazdu, a także dowód zapłaty podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów