0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

KSeF a JPK - czy mogą funkcjonować jednocześnie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawodawca wprowadza coraz nowsze narzędzia, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Ostatnią dużą wprowadzoną rewolucyjną zmianą było nałożenie na czynnych podatników VAT obowiązku przekazywania do fiskusa Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7, który zastąpił deklaracje VAT. Obecnie, przedsiębiorcy stoją przed kolejnym wyzwaniem jakim jest Krajowy System e-Faktur, którego wykorzystywanie obowiązkowe będzie już w 2024 roku. Jaki związek ma KSeF a JPK? Sprawdzamy! 

Kto musi korzystać z KSeF?

Krajowy System e-Faktur tzw. KSeF dotyczy zarówno czynnych podatników VAT jak i nievatowców. Głównym zadaniem KSeF jest usprawnienie obiegu dokumentów w obrocie gospodarczym, jak również za jego pośrednictwem organ podatkowy posiada szczegółowe informacje o zawieranych transakcjach. KSeF będzie obowiązkowy dla podatników bez względu na ich status VAT, czyli obejmie:

  • czynnych podatników VAT - od 1 lipca 2024 roku,
  • nievatowców - od 1 stycznia 2025 roku.

Kto musi stosować JPK_V7?

Jednolity Plik Kontrolny tzw. JPK_V7 dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT. W pliku JPK_V7 podatnicy ujmują faktury sprzedaży zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego VAT oraz wykazują faktury zakupu w stosunku do których mają prawo do odliczenia VAT. 

W konsekwencji, na podstawie pliku JPK_V7, podatnik rozlicza się z urzędem z tytułu podatku VAT, ponieważ z pliku JPK_V7 może wynikać:

  • kwota podatku VAT do zapłaty,
  • kwota nadwyżki VAT naliczonego (od zakupów) nad należnym (od sprzedaży) do przeniesienia na kolejny okres,
  • kwota nadwyżki VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek podatnika.

W pliku JPK_V7 również przekazywane są do organu podatkowego szczegółowe informacje dotyczące zarówno rodzaju zawieranej transakcji (np. poprzez stosowanie oznaczeń GTU), rodzaju wystawionego dokumentu (np. kody WEW lub RO), jak również faktur zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi (kod TP).

Co więcej, w ramach pliku JPK podatnik ma prawo korzystać m.in. z ulgi na złe długi aby odzyskać zapłacony podatek VAT jeżeli dłużnik spóźnia się z zapłatą czy skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

KSeF a JPK - dlaczego jedno nie zastąpi drugiego?

Chociaż KSeF i JPK dotyczą zawieranych transakcji gospodarczych i przekazują do organów podatkowych szczegółowe informacje o danym zdarzeniu to mają one dwa odmienne zadania. Dlatego też nie ma możliwości, aby KSeF zastąpił plik JPK.

KSeF dotyczy wystawiania faktur, a nie rozliczenia z tytułu podatku VAT.

KSeF jest systemem służącym głównie do wystawiania faktur oraz pobierania faktur kosztowych przez nabywców, ponieważ zarówno sprzedawca jak i nabywca posiada dostęp do KSeF i może wystawiać i pobierać faktury, które znajdują się w KSeF.

Natomiast plik JPK_V7 związany jest z rozliczeniem podatku VAT. Oznacza to, że faktury wystawione w KSeF są wykazywane w ramach pliku JPK_V7. 

Podsumowując, KSeF a JPK to dwie odrębne kwestie, przy czym można zauważyć, że pojęcia te są ze sobą powiązane. W chwili gdy KSeF stanie się obowiązkową platformą, na której konieczne będzie wystawianie faktur to tylko taki dokument będzie mógł zostać wykazany w pliku JPK_V7 w celu rozliczenia się z urzędem z tytułu podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów