Umowa sprzedaży samochodu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Każda sprzedaż pojazdu, której dokonuje osoba fizyczna, musi zostać potwierdzona przez taki dokument jak umowa sprzedaży samochodu, nazywaną umową kupna-sprzedaży. Jej konstrukcja bardzo przypomina inne umowy sprzedaży ruchomości. Jednak w tym przypadku w kontrakcie musi się znaleźć opis przedmiotu sprzedaży - samochodu.

Pobierz darmowy wzór - umowa sprzedaży samochodu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy sprzedaży samochodu.pdf
Wzór umowy sprzedaży samochodu.doc

Umowa sprzedaży samochodu

Kodeks cywilny nie reguluje bezpośrednio formy umowy sprzedaży samochodu, jednak zawierając ją warto zachować formę pisemną. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których dokument trzeba będzie przedłożyć w wydziale komunikacji czy urzędzie skarbowym. Jednak to nie jedyne przypadki, w których forma pisemna umowy sprzedaży pojazdu będzie niezbędna. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, kontrakt stanowi także dowód księgowy.

W ramach umowy sprzedawca przenosi własność pojazdu na kupującego. Zobowiązuje się także do wydania mu przedmiotu, z kolei kupujący do jego odebrania i uiszczenia za samochód opłaty.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

W dokumencie oczywiście powinny się znaleźć dane sprzedawcy oraz kupującego. Następnie należy przejść do dokładnego opisu przedmiotu transakcji:

 • marki,

 • modelu,

 • roku produkcji,

 • numeru VIN (nadwozia),

 • numeru rejestracyjnego,

 • numeru silnika

 • aktualnego przebiegu,

 • koloru,

 • pojemności silnika.

Jeżeli sprzedawane auto ma widoczne ubytki lub jest używane, w dodatkowych uwagach warto zawrzeć takie informacje. Należy także wskazać, które dodatkowe elementy wyposażenia auta stanowią przedmiot sprzedaży, np. bagażnik dachowy czy wewnętrzny monitor pokładowy.

Umowa sprzedaży samochodu powinna tez zawierać określenie ceny. Należy ją ująć w formie wartościowej oraz słownie, następnie opatrzyć datą podpisania umowy. Jest to istotna kwestia ze względu na termin rejestracji, co wiąże się z kolei z ubezpieczeniem pojazdu.

Dodatkowe ustalenia w umowie sprzedaży samochodu

Przegląd techniczny

Tradycją już jest dokonywanie przeglądu technicznego pojazdu przed jego zakupem. Koszty tej operacji, w zależności od ustaleń, pokrywa nabywca lub sprzedający. Warto przy tej okazji sprawdzić także zgodność numeru VIN.

Numer VIN

Numer VIN, czyli numer nadany przez producenta, można znaleźć między innymi na tabliczce znamionowej, umieszczonej zwykle na wewnętrznej stronie przedniej ściany samochodu, tuż obok drzwi, bądź na stopniach wejściowych w pierwszych drzwiach od kierowcy. Musi on się zgadzać z podanym w części E dowodu rejestracyjnego, a także z tym podanym w umowie.

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu i numerami go identyfikującymi wraz z podpisem kupującego powinno zostać dołączone do umowy.

Dokumenty dotyczące samochodu

Sprzedawca, wraz z samochodem, wydaje kupującemu:

 • dowód rejestracyjny,

 • kartę pojazdu,

 • dowód zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz potwierdzenie jego zapłaty.

W przypadku samochodu, który został sprowadzony zza granicy, kupujący powinien otrzymać potwierdzenie uiszczenia wszelkich opłat obowiązkowych, w tym opłaty recyklingowej, opłat celnych, należnych podatków (akcyza). Wszystko to oczywiście powinno być ujęte w umowie, którą jest umowa sprzedaży samochodu.

Wady ukryte pojazdu a odpowiedzialność sprzedawcy

Osobą odpowiadającą za ukryte wady pojazdu jest sprzedawca. Jednak kupujący bezwzględnie musi zgłosić wadę najpóźniej miesiąc od momentu jej zauważenia. Według zasady, rękojmia obejmuje rok od chwili podpisania umowy sprzedaży samochodu. Wynika to  bezpośrednio z kodeksu cywilnego, dlatego nie musi być nawet uwzględniona w umowie.

Przed podpisaniem umowy kupujący powinien dokładnie obejrzeć pojazd i zapoznać się z jego dokumentami. Tym sposobem uniknie nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów