Umowa sprzedaży samochodu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż samochodu dokonywana przez osobę fizyczną powinna być potwierdzona umową sprzedaży potocznie nazywaną również umową kupna-sprzedaży. Jej konstrukcja podobna jest do innych umów sprzedaży ruchomości, przy czym powinien się w niej znaleźć dokładny opis przedmiotu sprzedaży, czyli samochodu. Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu? Odpowiadamy!

Forma umowy sprzedaży pojazdu

Pomimo tego, że przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują bezpośrednio formy w jakiej umowa sprzedaży samochodu powinna być zawarta warto zachować formę pisemną. Może się bowiem okazać, iż dokument będzie potrzebny do okazania w wydziale komunikacji czy też urzędzie skarbowym. Forma pisemna w szczególności wymagana byłaby także w przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca, a zakupiony samochód miałby służyć jego działalności. Wówczas umowa sprzedaży będzie dokumentem nie tylko stanowiącym dowód zakupu, ale również dowód księgowy, na podstawie którego przedsiębiorca będzie mógł dokonać zapisu w księdze podatkowej czy rachunkowej.

Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego w ramach umowy sprzedaży samochodu sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność pojazdu na kupującego. Przy tym zobowiązuje się wydać mu przedmiot umowy, a kupujący zobowiązuje się go odebrać i uiścić za niego wynikającą z umowy zapłatę.

Umowa sprzedaży samochodu Dane w umowie sprzedaży samochodu

Umowa przede wszystkim powinna zawierać dane identyfikacyjne sprzedawcy i kupującego, ich adresy oraz serie i numer dowodów osobistych. Sprzedawcą nie musi być sam właściciel - może to być pełnomocnik, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że posiada i przedstawi pełnomocnictwo do sprzedaży udzielone przez właściciela pojazdu. Następnie należy wskazać dokładny opis przedmiotu transakcji, a więc:

 • markę,
 • model,
 • rok produkcji,
 • numer VIN (nadwozia),
 • numer rejestracyjny,
 • numer silnika
 • aktualny przebieg,
 • kolor,
 • pojemność silnika.

Pod podstawowymi informacjami można pozostawić również miejsce na dodatkowe uwagi. Szczególnie w przypadku gdy sprzedawane/ kupowane auto jest używane i posiada widoczne ubytki bądź niesprawne elementy należałoby je w tym miejscu wskazać. W uwagach należy wyróżnić również dodatkowe elementy wyposażenia auta, które wraz z nim stanowią przedmiot sprzedaży. Przy czym nie chodzi tu o standardowe wyposażenie auta jak gaśnica czy trójkąt ostrzegawczy, a o wyposażenie dodatkowe jak np. bagażnik dachowy, czy wewnętrzny monitor pokładowy.

Oczywiście umowa powinna zawierać cenę sprzedaży samochodu podaną w formie wartościowej jak i słownie oraz datę podpisania, która wpływa na termin rejestracji, a także ma związek z ubezpieczeniem pojazdu.

Do pobrania:

Umowa sprzedaży samochodu - wzór.pdf
Umowa sprzedaży samochodu - wzór.doc

Umowa sprzedaży samochodu - dodatkowe ustalenia zawarte w umowie

Przegląd techniczny

Dodatkowo podczas zakupu samochodu dość tradycyjnym postępowaniem jest dokonanie jego przeglądu technicznego na stacji kontroli pojazdów. Kosztem przeglądu obciążony jest nabywca lub sprzedający w zależności od indywidualnych ustaleń. Diagnosta podczas badania technicznego jak i sam kupujący powinien sprawdzić również zgodność numeru VIN.

Numer VIN

Podczas oględzin kupujący powinien sprawdzić czy podane w umowie numery identyfikujące zakupiony samochód są zgodne z numerami podanymi w otrzymanej dokumentacji a także z tymi jakie faktycznie wybite są na poszczególnych elementach samochodu. Szczególnie ważny jest numer VIN.

Numer fabryczny nadwozia znajduje się m.in. na tabliczce znamionowej, umieszczonej zwykle na wewnętrznej stronie przedniej ściany samochodu, tuż obok drzwi, bądź na stopniach wejściowych w pierwszych drzwiach od kierowcy. Numer ten powinien się zgadzać z numerem podanym w części E dowodu rejestracyjnego, a także z tym podanym w umowie.

Numer VIN jest tak ważny bowiem stanowi zbiór 17 znaków stanowiących kombinację liter i cyfr, które są nie bez znaczenia. Na podstawie kodów można określić m.in. producenta, konstrukcję samochodu, rodzaj nadwozia, rok produkcji, numer fabryczny pojazdu. Zniszczona i nieczytelna tabliczka numeru VIN powinna być zgłoszona w wydziale komunikacji, który wówczas podejmuje decyzję o ponownym ich nabiciu.

Informacje o tym, że klient zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i numerami identyfikującymi pojazd zwykle są również częścią podpisywanej umowy sprzedaży samochodu. Wówczas można w umowie umieścić też oświadczenie sprzedawcy o wypadkowości lub bezwypadkowości samochodu.

Wydanie dokumentów dotyczących samochodu

Wraz z przeniesieniem własności samochodu sprzedawca wydaje kupującemu dokumenty pojazdu między innymi:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • dowód zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz potwierdzenie jego zapłaty.

Dodatkowo jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy kupujący powinien otrzymać potwierdzenie uiszczenia wszelkich opłat obowiązkowych, w tym opłaty recyklingowej, opłat celnych, należnych podatków (akcyza).

Odpowiedzialność za wady ukryte pojazdu

Za ukryte wady kupionego już samochodu odpowiada sprzedawca. Wynika to z tzw. rękojmi za wady fizyczne (art. 556 - 576 KC). Kupujący od momentu zauważenia usterki/wady powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę. Rękojmia w przypadku zasad ogólnych obejmuje rok czasu od daty podpisania umowy sprzedaży samochodu. Kwestia rękojmi wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu cywilnego i nie musi być uwzględniana bezpośrednio w umowie.

Ponieważ jeszcze wciąż dla wielu osób kupno samochodu jest znaczną inwestycją powinno się zwrócić uwagę szczególnie na konstrukcję umowy dokumentującej zakup. Jeżeli kupujący nie był obecny przy badaniu auta nie powinien “w ciemno” podpisywać, iż nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do stanu technicznego samochodu bowiem nie ma podstaw do takiego stwierdzenia. Umowa sprzedaży samochodu powinna być przeczytana spokojnie ze zrozumieniem. Nie powinno być problemów z otrzymaniem wzoru umowy do analizy jeszcze przed dniem jej podpisania. Kupujący jest stroną umowy i ma prawo zwrócić się do sprzedającego o dokonanie poprawek w jej treści.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów