0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

CSR w małej firmie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

CSR (Corporate Social Responsibility, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) stopniowo wkracza do małych i średnich firm w Polsce. Choć jeszcze często postrzega się ją jako ochronę środowiska i działania charytatywne, nadal uznając za element strategii marketingowej, to jednak pracodawcy mają coraz większą świadomość odpowiedzialności społecznej swoich firm. Przedsiębiorstwa na nowo budują swoje strategie uwzględniając w nich już nie tylko cele ekonomiczne, ale również strategie CSR. Biznes odpowiedzialny społecznie dotyczy wszystkich działań podejmowanych przez firmę. Obejmuje moralne traktowanie dostawców, pracowników i klientów, uczciwą reklamę i ochronę środowiska oraz wpływ działalności firmy na najbliższe jej otoczenie czyli społeczność lokalną. Społeczna odpowiedzialność jest strategią długoterminową. Prowadząc działania CSR firmy budują swój pozytywny obraz w oczach społeczności, w której działają, a podejmowane inicjatywy wiążą się z przychylnością inwestorów, co w rezultacie może znacznie wpłynąć na wyniki spółki.

Zmienia się również podejście konsumentów. Młodzi ludzie nie są biernymi odbiorcami lecz świadomymi i aktywnymi obywatelami i konsumentami. Chcą wiedzieć jak najwięcej na temat społecznej odpowiedzialności firm, których produktów używają. Dzięki szybkości mediów społecznościowych, opinia o nieetycznym zachowaniu firmy natychmiast trafia na szerokie pole komentarzy, powoduje opór internautów i często przekłada się na spadek sprzedaży.

Fundamentem, na którym budowana jest kultura organizacji, jest firmowy kodeks wartości. Jasno określone wartości, które będą podstawą każdej podejmowanej decyzji biznesowej sprawiają, że pracownicy będą bardziej zmotywowani i lojalni wobec firmy. Pracownicy cenią sobie kulturę etyczną firmy. Szacunek na co dzień, dobra atmosfera i jasne zasady postępowania oraz wspólne działania CSR podejmowane przez zarząd i pracowników cementują firmę, sprawiają, iż pracownicy lepiej czują się w środowisku pracy i bardziej identyfikują z pracodawcą. Dlatego coraz częściej firmy organizują wolontariat pracowniczy. Jego istotą jest poświęcenie czasu pracowników na nieodpłatną działalność na rzecz innej społeczności. Mogą to być działania edukacyjne, szkoleniowe, pomoc w domach dziecka oraz pomoc w formie wspólnych działań dla dobra danej placówki, promocji zdrowego trybu życia i sportu, dokarmianie zwierząt podczas zimy. Potrzeb i możliwości na działania CSR jest dużo, nawet dla przedsiębiorstw, które nie mogą przeznaczyć dużych budżetów na tego typu działania.

Na początku roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydało drugą publikacją poświęconą aktualnym zagadnieniom z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zjawiskom mającym wpływ na jej przyszły kształt – Trendy CSR 2014. Każdy z siedmiu ukazanych trendów (Oddalona i rozproszona innowacyjność, Robić i mówić – nacisk na angażowanie interesariuszy, Miasta generatorami zmian myślenia o zrównoważonym  rozwoju, XYZ – alfabet wyzwań demograficznych, Łańcuch dostaw – praca u podstaw, Ekologia przyszłości oraz Raportowanie) opatrzony jest komentarzami specjalistów opisujących obecną sytuację w danym obszarze i może być bazą wiedzy dla firm, które chcą rozpocząć działania CSR i poszukują pogłębionej wiedzy na ten temat.

Autorka: Renata Wrona, szefowa agencji PR PRIME IMAGE 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów