0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamiast zawieszenia - przerwa w działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatniku - odprowadzasz podatek w formie karty podatkowej? Nie musisz zawieszać działalności gospodarczej, a możesz zgłosić przerwę w jej prowadzeniu. Jaka jest różnica między jednym a drugim działaniem oraz jakie są ich skutki - dowiesz się z poniższego artykułu.

Możliwość zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej reguluje bezpośrednio art. 34 Ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Kto może zgłosić przerwę w działalności gospodarczej?

Przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej może zgłosić osoba, która opłaca podatek na podstawie karty podatkowej. W tym celu wystarczy pisemnie poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Forma złożenia powiadomienia zależna jest od przyczyny przerwy. Ww. ustawa rozróżnia przerwę spowodowaną chorobą oraz przerwę z innych przyczyn, o czym stanowi art. 34 ust. 1 i 2.

Przerwa w działalności gospodarczej, która powstała na skutek inny niż choroba, musi trwać co najmniej 10 dni. O zamiarze przerwy podatnik powinien powiadomić naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, natomiast o jej zakończeniu w dniu poprzedzającym to zakończenie.

W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności jest spowodowana chorobą, podatnik powiadamia urząd skarbowy o okresie przerwy już po jej  zakończeniu, w dniu ponownego rozpoczęcia działalności. Powiadomienie powinno być sporządzone na podstawie zwolnienia lekarskiego.

Skutki zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Zgłoszenie przerwy w działalności gospodarczej będzie rzutowało wyłącznie na wysokość podatku wynikającego z karty podatkowej. Natomiast nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacania składek ZUS, jak to jest w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Co więcej, przerwę można zgłosić w trakcie zatrudnienia pracowników.

Podczas trwania przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej podatnik zwolniony jest z obowiązku płacenia podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień trwania przerwy. Jak to wygląda w praktyce?

Przykład 1.

Podatnik odprowadza do urzędu skarbowego co miesiąc podatek w formie karty podatkowej.

Zgłosił przerwę w prowadzeniu działalności od 16 czerwca do 30 czerwca 2014 r.

Zatem podatnik powinien odprowadzić zaliczkę mniejszą o 15/30 należnego podatku za czerwiec, czyli zapłaci podatek dochodowy proporcjonalnie do dni, w których działalność była aktywna.

W trakcie przerwy w działalności gospodarczej podatnik nie może wykonywać czynności wchodzących w zakres jego działalności. Zgłoszenie przerwy nie jest związane z dodatkowymi opłatami względem urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów