0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wygląda zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa?

Wielkość tekstu:

Nabywcy przedsiębiorstwa, którzy firmę otrzymali w spadku, nie muszą płacić podatku od spadków i darowizn, jeśli przede wszystkim uzupełnią i przekażą do urzędu skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa. Taką możliwość daje ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Pobierz darmowy wzór formularza SD ZP w formacie PDF

Do pobrania:

SD-ZP - Zgłoszenie o nabyciu przedsiębiorstwa - druk.pdf

Czy trzeba płacić podatek od nabycia przedsiębiorstwa po zmarłym?

Nabycie przedsiębiorstwa drogą dziedziczenia działalności gospodarczej jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, jeśli spełnione będą dwa warunki:

 1. nabywca przedsiębiorca (spadkobierca) będzie je prowadził przez co najmniej 2 lata  od nabycia. A jeżeli przedsiębiorstwo nabędzie więcej niż jedna osoba, zwolnienie przysługuje tym nabywcom, którzy będą je prowadzili przez okres co najmniej 2 lat.

 2. w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia firmy spadkobierca złoży w urzędzie skarbowym druk SD-ZP – „zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa”.

Uwaga!
Zwolnienie od spadków i darowizn przysługuje nabywcom niezależnie od grupy podatkowej, stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą – jeśli zostaną spełnione powyższe warunki.

Co powinno zawierać i gdzie wysłać zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa?

Aby zgłosić nabycie przedsiębiorstwa, należy wypełnić druk SD-ZP.

Formularz SD-ZP – „Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa” powinien zawierać następujące dane:

 • datę nabycia przedsiębiorstwa,

 • datę powstania obowiązku podatkowego,

 • miejsce i cel składania zgłoszenia,

 • dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia,

 • dane identyfikacyjne i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy,

 • tytuł i przedmiot nabycia oraz wielkość nabytego udziału w przedsiębiorstwie,

 • rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie,

 • dane dotyczące rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, w tym ich wartość rynkową,

 • podpis nabywcy (pełnomocnika).

Zgłoszenie o nabyciu przedsiębiorstwa należy wysłać w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia spadku (uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego).

W zgłoszeniu należy wskazać wyłącznie rzeczy lub prawa majątkowe, które według stanu na dzień śmierci przedsiębiorcy wchodziły w skład nabytego przedsiębiorstwa. Jeśli w zgłoszeniu SD-ZP jest zbyt mało wierszy, aby wykazać wszystkie przejmowane rzeczy (prawa majątkowe), należy wypełnić załącznik SD-ZP/A – „Informację o pozostałych składnikach przedsiębiorstwa”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów