0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienia w zeznaniu rocznym – koniec z dodatkowymi pismami i terminami

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2019 roku została wprowadzona zmiana w prawie podatkowym PIT, która ma na celu ograniczenie ilości składanych zawiadomień, a tym samym pilnowania kolejnych ważnych terminów. Od 2020 roku przedsiębiorcy mogą składać zawiadomienia w zeznaniu rocznym. O czym będą mogli w ten sposób zawiadamiać urząd skarbowy w zeznaniach za 2019 rok? Wszystko objaśni Ci ten artykuł.

Zawiadomienia w zeznaniu rocznym – nowość w prawie podatkowym

Nowy sposób na zawiadamianie urzędu skarbowego o czynnościach i wyborach mających związek z podatkami w firmie – tak może w skrócie zdefiniować, czym są wprowadzone od 2019 roku (deklaracja za 2019 rok) zawiadomienia w zeznaniu rocznym. Dzięki nim, przedsiębiorcy już nie muszą na osobnych formularzach zawiadamiać np. o wybranych formach rozliczeń firmy w danym roku podatkowym, o rodzaju prowadzonej księgowości, a nawet o zawieszeniu działalności przez wspólników (dotyczy spółek).

Podsumowując zawiadomienia w zeznaniu rocznym to informacje, które podatnik będzie składał wraz z zeznaniem rocznym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT. Dotyczy to oczywiście wybranych rozwiązań w danym roku podatkowym, którego dotyczy składane zeznanie.

Czego dotyczą nowe zawiadomienia w zeznaniu rocznym?

Od 2020 roku przedsiębiorcy mogą w deklaracji rocznej PIT 2019 złożyć:

  • Zawiadomienie o dacie powstania przychodu / zaliczki na kasie fiskalnej (kasie rejestrującej).
  • Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych (art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości – dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych zarezerwowane jest dla podatników, których wysokość przychodów nie przekracza 2 mln euro).
  • Zawiadomienie o formie wpłacania zaliczek na PIT (miesięcznie lub kwartalnie).
  • Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania – stosowanie zaliczek uproszczonych.
  • Zawiadomienie o wyborze metody rozliczania różnic kursowych (dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe) – zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości (metoda bilansowa) lub zgodnie z zasadami podatkowymi (metoda podatkowa).
  • Zawiadomienie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej przez wspólników spółek prawa handlowego – dotyczy spółek komandytowych, spółek jawnych, spółek partnerskich, podatników podatku CIT, którzy są wspólnikami spółki komandytowej albo jawnej.

Wprowadzenie tego rodzaju składania zawiadomień w zeznaniu rocznym ma na celu ograniczenie ilości składania pism oraz co za tym idzie pilnowania terminów, kiedy podatnicy powinni je złożyć. Od 2020 roku, czyli w zeznaniach za rok podatkowy 2019, przedsiębiorcy mogą zawiadamiać aż o 6 czynnościach podatkowych związanych z firmą, np. rozliczając się na zeznaniu PIT-36 zawiadomienie o formie wpłacania zaliczek na PIT wykazać mogą w części C: „Informacje Dodatkowe” pozycja 56 albo na formularzu PIT-36L również w części C „Informacje Dodatkowe” zaznaczając pozycję nr 19.

Należy pamiętać, że jeśli przedsiębiorca zdecydował się na konkretną metodę np. forma miesięczną wpłacania zaliczek PIT, to musi ją stosować przez cały rok podatkowy. Wtedy bez problemu może skorzystać z możliwości złożenia zawiadomienia o tej formie wraz z zeznaniem rocznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów