0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestawienie dowodów zwiększenia kosztów (art.24d uopdf) - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy podatkowe obowiązujące od 2013 roku nakazują dokonać pomniejszenia kosztów w związku z wydatkami jakie przedsiębiorca ujął w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ale w rzeczywistości których nie opłacił w obowiązującym ustawowo terminie. Jednak w miesiącu, w którym podatnik ureguluje zobowiązanie może on ponownie ująć koszt, o który w okresach poprzednich pomniejszył firmowe koszty uzyskania przychodu. Zapisu w księdze dokonuje na podstawie dowodów zwiększenia kosztu. Ułatwieniem jest możliwość zaksięgowania zwiększenia kosztów w danym miesiącu wynikających z korekty jednym zbiorczym wpisem na podstawie Zestawienia dowodów zwiększających koszt, o czym wprost mówią przepisy. Sprawdź, co powinno zawierać zestawienie dowodów zwiększenia kosztów!

§ 26a Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR stanowi:

“ust. 4. Zapisów w księdze dotyczących zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym można dokonywać na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1b.

ust. 5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać: numer kolejny wpisu, numery i daty dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1b, i wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów”.

W kolumnie “Kwota zwiększenia kosztu” zapisuje się wartość zapłaconych zaległych zobowiązań ze znakiem dodatnim. Na podstawie sumy przedsiębiorca dokonuje zapisów w KPiR.

Do pobrania:

Wzór zestawienia dowodów zwiększających koszty.pdf
Wzór zestawienia dowodów zwiększających koszty.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów