0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja prezentów o małej wartości - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ewidencja prezentów o małej wartości - charakterystyka

Ewidencja prezentów o małej wartości nie zawsze jest konieczna. Bowiem jeżeli podatnik nieodpłatnie przekazuje towary należące do jego firmy, czynność ta jest opodatkowana VAT, o ile podatnikowi przysługiwało (w całości bądź w części) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu:

 • nabycia,

 • importu,

 • wytworzenia tych towarów/ich części składowych.

Wyjątkiem od tej reguły są prezenty o małej wartości.

Art. 7 ust. 4 Ustawy o podatku od towarów i usług - prezenty o małej wartości

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,

 • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Ewidencja prezentów o małej wartości - elementy

Jeżeli wartość upominków mieści się w przedziale 10 - 100 złotych netto, podatnik powinien założyć ewidencję i wpisywać w niej dane osób, które obdarował. Jednak żadna ustawa nie narzuca sposobu, w jaki należy prowadzić taką ewidencję.

Domniema się jednak, że ewidencja odnotowująca przekazane prezenty o małej wartości powinna zawierać minimum:

 • liczbę porządkową,

 • datę przekazania prezentu,

 • nazwę/rodzaj prezentu,

 • nazwę firmy,

 • imię i nazwisko,

 • wartość przekazanego podarku.

Opcjonalnie można także zamieścić numery NIP bądź PESEL. Najważniejsze jest, aby można było zidentyfikować wpisaną osobę w sposób jednoznaczny.Prowadzenie ewidencji dla każdego z odbiorców z osobna jest konieczne, kiedy przekazywanie prezentów o małej wartości odbywa się częściej nie jednorazowo w trakcie roku. Dzięki temu przedsiębiorca może pilnować limitu wartości prezentów przeznaczonych na jedną osobę - przekroczenie go wywołuje obowiązek podatkowy.

Ważne!

Prezenty o małej wartości powinny być ewidencjonowane z wyszczególnieniem dla konkretnego roku.

Do pobrania:

Wzór ewidencji prezentów o małej wartości.pdf
Wzór ewidencji prezentów o małej wartości.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów