Poradnik Przedsiębiorcy

Polityka prywatności w sklepie internetowym - wzór z omówieniem

Polityką prywatności jest dokument zawierający rozporządzenia dotyczące administrowania danymi osobowymi. Zebranie wszystkich informacji o rozwiązaniach jakie się zastosowało jest niebywałym ułatwieniem, aczkolwiek, nie jest to obowiązek. Z żadnej z polskich ustaw nie wynika wprost obowiązek zamieszczenia na swojej stronie internetowej ”polityki prywatności”. Inną kwestią jest rozróżnienie pojęć “polityka bezpieczeństwa” i “polityka prywatności”.

Czym jest polityka prywatności?

“Polityka Bezpieczeństwa” to ważny wewnętrzny dokument, który musi posiadać administrator danych osobowych, który mówi o założeniach i regułach bezpieczeństwa procedur zapewniających ochronę. Natomiast mianem “polityki prywatności” określa się informację zamieszczoną na stronie internetowej w celu poinformowania o tym, jakie dane osobowe są w nich zebrane i jak są wykorzystywane.

Polityka prywatności wyszczególnia przede wszystkim:

  1. w jaki sposób zbierane są dane od użytkowników

  2. kto jest administratorem danych

  3. w jaki sposób są wykorzystywane

  4. sposób kontaktu z użytkownikiem

  5. informacja o możliwościach zmiany danych użytkownika

  6. w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników.

Polityka prywatności w sklepie internetowym

W polityce prywatności łatwo spełnić obowiązek informacyjny wobec konsumentów. W przypadku wykorzystywania plików cookies podmiot, który je gromadzi staje się administratorami danych osobowych i obejmuje go obowiązek informacyjny. Informację o wykorzystywaniu plików cookies należy więc również zamieścić w polityce prywatności. Administrator, ma obowiązek poinformowania, kto je wykorzystuje, w jakim celu, na jakiej podstawie się je zbiera oraz jak można usunąć nasz dane z nich.

Jeżeli na stronie pojawiają się przekierowania do innych stron internetowych, warto wspomnieć, że może je obowiązywać inna polityka prywatności.

Polityka prywatności spełnia przede wszystkim funkcję informacyjną, należy więc umieszczać w niej jak najwięcej przydatnych informacji. Warto skupić się na przekazie prostym i zrozumiałym. Można opisać główny system działania naszej strony, jak się po niej poruszać i gdzie można szukać pomocy.

Do pobrania:

pdf
Wzór Polityki prywatności (2).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór Polityki prywatności .docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie