0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polityka prywatności w sklepie internetowym - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Aby móc wykazać przestrzeganie RODO, administrator danych osobowych powinien przyjąć wewnętrzne polityki i wdrożyć środki, które są zgodne w szczególności z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz z zasadą domyślnej ochrony danych. Jednym z dokumentów, w którym sklep internetowy (i nie tylko) może poinformować o tym, jakie dane są zbierane oraz jak są przetwarzane te dane może być polityka prywatności.

Pobierz darmowy wzór polityki prywatności w sklepie internetowym w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Polityki prywatności w sklepie internetowym- wzór.pdf
Polityka prywatności w sklepie internetowym - wzór.docx

Polityka prywatności a polityka bezpieczeństwa

“Polityka Bezpieczeństwa” to ważny wewnętrzny dokument, który musi posiadać administrator danych osobowych, który mówi o założeniach i regułach bezpieczeństwa procedur zapewniających ochronę. Natomiast mianem “polityki prywatności” określa się informację zamieszczoną na stronie internetowej w celu poinformowania o tym, jakie dane osobowe są w nich zebrane i jak są wykorzystywane.

Polityka prywatności wyszczególnia przede wszystkim:

  1. w jaki sposób zbierane są dane od użytkowników

  2. kto jest administratorem danych

  3. w jaki sposób są wykorzystywane

  4. sposób kontaktu z użytkownikiem

  5. informacja o możliwościach zmiany danych użytkownika

  6. w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników.

Polityka prywatności w sklepie internetowym

W polityce prywatności łatwo spełnić obowiązek informacyjny wobec konsumentów. W przypadku wykorzystywania plików cookies podmiot, który je gromadzi staje się administratorami danych osobowych i obejmuje go obowiązek informacyjny. Informację o wykorzystywaniu plików cookies należy więc również zamieścić w polityce prywatności lub umieścić w niej aktywny link do osobnej polityki cookes. Administrator ma obowiązek poinformowania, kto wykorzystuje pliki cookies, w jakim celu, na jakiej podstawie się je zbiera oraz jak można usunąć z nich nasz dane.

Jeżeli na stronie pojawiają się przekierowania do innych stron internetowych, warto wspomnieć, że może je obowiązywać inna polityka prywatności.

Polityka prywatności spełnia przede wszystkim funkcję informacyjną, należy więc umieszczać w niej jak najwięcej przydatnych informacji. Warto skupić się na przekazie prostym i zrozumiałym. Można opisać główny system działania naszej strony, jak się po niej poruszać i gdzie można szukać pomocy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów